«Думка сімейна» у романі Л. Н. Толстого “Ганна Каренина” | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

«Думка сімейна» у романі Л. Н. Толстого “Ганна Каренина”

У романі знайшла відбиття духовна й творча еволюція автора. Спочатку Л. Н.Толстого захопив сюжет про невірну дружину, що відбивав занепад вдач у выс-шем світлі. Героїня персоніфікувало собою все зло, була представлена у вкрай непривабливому виді. Лише до шостої редакції роману автор розвертає й своє-образно з’єднує сюжетні лінії Облонских, Леви-На й Карениной. Особливо цікавлять Л. Н.Толстого долі Левина й Ганни, обоє персонажа виявляються в трагічній ситуації. І якщо героїня гине, то Левин шукає шляхів виходу зі сформованого положення, він не здається

У романі «Ганна Каренина», як і в багатьох произ-веденнях Л. Толстого, переплітаються трохи тим, він реалістично відтворить картини російського життя пос-ле реформи 1861 року. Однак однієї з основних цьому в цьому добутку, безумовно, є трагедія се-мьи. «Думка сімейна» хвилювала Л. Н.Толстого й у ро-мане-епопеї «Війна й мир», але там вона все-таки була пол-ностью підпорядкована «думки народної». У новому романі саме тема сім’ї є тим стрижнем, що з’єднує всю сюжетну конструкцію добутку, аж ніяк не випадково, починаючи з першої редакції, глав-ная героїня представлялася авторові замужньою жінкою copyright

Збережи - » «Думка сімейна» у романі Л. Н. Толстого “Ганна Каренина” . З'явився готовий твір.

«Думка сімейна» у романі Л. Н. Толстого “Ганна Каренина”

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.