Другорядні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Другорядні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Варіант 1

1. Укажіть правильні ознаки другорядних членів речення.

А Пояснюють головні члени речення.

Б Відповідають на одне питання, виконують одну синтаксичну функцію.

В Залежать від одного слова у реченні.

Г Обов’язково належать до однієї частини мови.

2. Укажіть вид обставини, вжитої у реченні І як усі лечу з землею в далечінь… (Є. Плужник). А Міри і ступеня. Б Місця. В Мети. Г Умови.

3. Укажіть вид обставини, вжитої у реченні Нові люди міркують по-Новому. А Способу дії. Б Міри і ступеня. В Місця. Г Часу.

4. Укажіть вид обставини, вжитої у реченні За таких чуток можна вигадати цілі казки! А Способу дії. Б Міри і ступеня. В Умови. Г Допустові.

5. Укажіть вид обставини, вжитої у реченні Дорога була зіпсована до кінця.

А Міри і ступеня. Б Причини. В Мети. Г Умови.

6. Укажіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки.

А Після грози в оту ніч, випали ще дощі тихі з сонцем (А. Головко).


Б Сонце зійшло, і не пекло, як по обіді. В Залишившись наодинці він довго міркував про життя. Г І буде так: пшеницями зійде кров, і пізнають, яка на смак любов (Є. Плужник).

7. Укажіть речення, у якому неправильно розставлено розділові

знаки.

А Кобзар тужив за рідним краєм, рідною мовою, перебуваючи за межами Батьківщини (З листа до М. Шевченка).

Б Під вікном у старомоднім комоді, улюбленім меблі Докії, випрошенім у пані, і в такій самій ще зовсім гарній шафі тримає Докія неабиякі святочні спідниці свої і чорні дорогі сердаки свого мужа і своєї доньки (О. Кобилянська).

В Коло відокремленої громадки хатин, мов коло, своєї служби стоїть і панський дворик… (О. Кобилянська).

Г В степу на сході сонця по всіх ярах та виярочках вилежуються тумани (Гр. Тютюнник).

8. У реченні Почалися виступи, що позначилися на довгій, але блис

кучій спортивній кар’єрі
(І. Конончук) Слова Довгій І Блискучій

Належать…

А До узгоджених однорідних означень. Б До неоднорідних означень. В До однорідних додатків. Г До однорідних обставин.

9. Напишіть твір-роздум (15-20 речень) на одну з тем, використо

вуючи різні види означень, додатків та обставин.

• На благо народу старається: то воду каламутить, то палиці в спиці пхає.

• Нація без рідної мови, що людина без крові.

• Темні фарби фону ретельно згущує, щоб самому виглядати світлішим.

Варіант 2

1. Визначте ряд, у якому правильно визначені другорядні члени для речення Ця поезія під назвою Колісниця визначила подальшу долю Тодося Осьмачки (Н. Зборовська). А Додаток — Ця поезія під назвою Колісниця . Б Підмет — Ця поезія під назвою Колісниця . В Прикладка (означення) Колісниця . Г Прикладка (означення) — Ця.


2. Укажіть речення, у яких наявні узгоджені означення.

А З вітром весняним сосна розмовляла (Леся Українка).

Б Бажання вчитися було у нього ще змалку (М. Коцюбин

ський
).

В Вгорі висіла лампа під абажуром (З підручника). Г Шлях праворуч був хибним.

3. Позначте речення, у яких відсутні прикладки.

А Відколи людям Бог послав на землю пісню-чарівницю, неначе

Промінь засіяв і освітлив земну темницю (В. Самійленко).

Б Я жив колись в готелі Інтурист .

В Боже великий, єдиний! Нам Україну храни! (О. Кониський).

Г Наш учитель, Пилип Свиридович, вирішив скасувати рішення колективу.

4. Укажіть прямі додатки. А Вітчизні хочу я своїй зрости достойним сином. Б З хлібом у нас зустрічають гостей… (П. Воронько). В Народе мій, до тебе я ще верну! (В. Стус). Г Він знову щось швидко записував.

5. Укажіть речення, у якому наявний порівняльний зворот. А Дмитро поводив себе як мудрий наставник. Б Любити людство легше, ніж зробити добро рідній матері,

Говориться у старовинному українському вислові… (В. Сухо-

Млинський). В Дівчина говорила майже як доросла. Г Мов зачарований, стоїть Бахчисарай (Леся Українка).

6. Укажіть вид відокремленої обставини, вжитої у реченні Незважаючи на несприятливу погоду, ми вирушили в дорогу. А Способу дії. Б Міри і ступеня. В Умови. Г Допустові.

7. Укажіть вид обставини, вжитої у реченні Був Микола від щастя п’яний, від хмільного людського добра (В. Симоненко). А Часу. Б Причини. В Мети. Г Умови.

8. Укажіть вид обставини, вжитої у реченні Чому і задля чого ми робили ці вчинки?


А Способу дії. Б Міри і ступеня. В Мети. Г Умови.

9. Напишіть твір-роздум (15-20 речень) на одну з тем, використовуючи різні види означень, додатків та обставин.

• Коли порожня бочка котиться — вуха заткнути хочеться.

• Високо задерешся — низько падати буде.

• Не плюй до криниці, бо схочеш водиці (Народна творчість).

Орфографічний Практикум

Варіант 1

1. Як слід писати слово В(волю)?

А Разом.

Б Окремо.

В Через дефіс.

2. Як слід писати слово В(розсип)?

А Разом.

Б Окремо.

В Через дефіс.

3. Як слід писати прислівник (на)пам’ять?

А Разом.

Б Окремо.

В Через дефіс.

4. Як слід писати слово О(бік)?

А Разом.

Б Окремо.

В Через дефіс.

5. Як слід писати слово (на)останок?

А Разом.

Б Окремо.

В Через дефіс.

6. Як слід писати слово На(перед)?

А Разом.

Б Окремо.

В Через дефіс.


7. Як слід писати слово Зо(Зла)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

8. Як слід писати слово Над(Голодь)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

9. Як слід писати слово На(Перебій)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

10. Як слід писати слово Ні(Кого)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

11. Як слід писати слово На(Гору)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

12. Як слід писати слово По(Заду)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

Варіант 2

1. Як слід писати слово С(Краю)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

2. Як слід писати слово (Най)Світліший? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

3. Укажіть рядок, у якому є неправильно написані слова. А Військкомат, юннат, беззубий. Б Віконниця, знаряддя, молодістю. В Молоддю, воз’єднання, радісттю.


4. Як слід писати слово Як(Най)Рідніший? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

5. Як слід писати слово До(Пізна)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

6. Як слід писати слово На(Переріз)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

7. Як слід писати слово бЕз(Промаху)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

8. Як слід писати слово З давніх(Давен)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

9. Укажіть рядок, у якому правильно написано всі слова. А Тижневий, щасливий, ненависний. Б Викладацький, хворосняк, зап’ясний. В Блиснути, мастний, брязнути.

10. Як слід писати слово На(Відчай)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

Pages: 1 2

Збережи - » Другорядні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ . З'явився готовий твір.

Другорядні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.