Доказу еволюції | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Доказу еволюції

Ембріологічне док. еволюції

Всі багатоклітинні тварини проходять у ході індивідуального розвитку стадії бластули й гаструли. З особливою виразністю виступає подібність ембріональних стадій у межах окремих видів і класів. Наприклад у всіх наземних хребетних так само як і в риб виявляється закладка зябрових дуг, хоча ці утворення не мають функціонального значення у взросл орг. Подібна подібність ембріональних стадій пояснюється єдністю походження всіх живих орг.

Морфологічні док. еволюції

Існування форм у котю сполучаються ознаки декількох кр-х систематичних одиниць указує на те, що в колишні геологічні епохи жили організми, явл. родонач. неск. систематич. груп. На підставі досліджень Ковалевского все групу тварин, приєднали до хребетного й дали цьому типу назва хордових. Зв’язок між різними класами тварин так само добре ілюструє спільність їхнього походження. Будова передніх кінцівок деяких хребетних незважаючи на виконання цими органами зовсім різних функцій, у загальному подібні. Деякої кістки в кістяку кінцівок можуть отсутствовать, інші - зростатися, але їхня гомологія зовсім очевидна. Гомологичним назив. Органи, які розвиваються з однакових ембріональних зачатків подібним образом. Деякі органи не функц. у дорослих тварин і явл. зайвими - це рудименти. Наявність рудиментів так само як і гомологических органів - свідчення спільності походження Палеонтологічні ознаки Палеонтологічні дані вказують на зміну тварин і рослин у часі. Палеонтологія так само вказує на причини еволюційних перетворень. Найбагатший палеонтологічний матеріал - один з найбільш переконливих доказів еволюційного процесу.

Біогеографічні докази еволюції

Яскравим свідченням що відбулися й відбуваються еволюційних змін явл. поширення разл. тварин і раст. по всій території планети. А. Уоллесу вдалося сост. 6 биогеограф. областей:

1) Палеарктическую

2) Неоарктическую

3) Індо^-Малайську

4) Ефіопську

5) Неотропическую

6) Австралійську.

Порівняння тварини й раст. миру раз зон дає богатейш. матеріал для док-ва еволюційного процесу. Розподіл видів тварин і раст. по поверхні планети і їхнє угруповання в биогеогр. зони відбиває процес історичного розвитку Землі й еволюції тварини Острівні флора й фауна.

Для розуміння еволюційного процесу інтерес представляють фауна й флора островів. Склад їх Ф и Ф повністю залежить від походження цих островів. Острови можуть бути материкового походження або океанічного. Материкові острови характеризуються флорою й фауною, близької по складу до материкового. Чим древнє острів і чим більше значна водна перешкода, тим більше виявляється відмінностей. При розгляді океанічних островів обнар. що їхній видовий склад дуже бідний. Отсутств. наземні ссавці й амфібії. Вся фауна океанич. островів результат випадкового заселення. Величезне кіл-у різноманітних факторів указує на те, що особливості розподілу живих істот на планеті тісно связанни з перетворенням земної кори.

Збережи - » Доказу еволюції . З'явився готовий твір.

Доказу еволюції

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.