ДНК І РНК | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

ДНК І РНК

Наука має у своєму розпорядженні певні факти, що ставляться до проблеми походження й сутності життя, але очевидно їх недостатньо для однозначної відповіді. Особливу роль грають дослідження питання про перехід від неживого до живого. Дані досліджень показують, що перехідні форми від неживого до живого мають властивості й неживого, і живого ( наприклад віруси), що ще більше підкреслює як єдність неживе й живого, так і їхнє якісне розходження. Відомо, що живі організми й тіла неживої природи складаються з тих самих хімічних елементів. (У клітках ~ 60 хімічних елементів). Подібність органічного й неорганічного миру на атомному рівні вказує на зв’язок і єдність живої й неживої природи. До властивостей живого звичайно відносять: обмін речовин, здатність до росту, відтворення собі подібних, здатність до еволюційного розвитку, подразливість, рухливість. Наявність тільки деяких цих властивостей не є достатнім для визначення життя

Наприклад: . льодовик, ріка - характеризуються ростом, рухливістю, розвитком, але не мають відтворення. Зірки, планети, зоряні системи (галактики) народжуються, старіють і вмирають, тобто еволюціонують, вони рухливі й навіть можуть утворювати нові зірки, але ці нові утворення не будуть подібні вихідним. З іншого боку, ми не замислюючись до живого відносимо рослини . х отя рухливість їм не властива

Таким чином, лише комплекс властивостей: подразливість, обмін речовин, здатність до росту, індивідуальному й історичному розвитку, відтворення собі подібних - може вважатися необ ходимим і достатнім для визначення життя

Виходячи з визначення життя Ф. енгельсом (”Життя - є спосіб існування білкових тел…”), деякі вчені були схильні вважати живими вже одиничні молекули білка. Але не можна погодиться із цим, тому що білки не мають здатність до самовідтворення й обміну речовин. Отже, утворення білка в результаті хімічного процесу не рівносильно виникненню життя

Властивістю відтворення собі подібних володіють нуклеиновие кислоти й навіть окремі фрагменти молекули ДНК (дезоксирибонуклеиновая) - виявлена в 1868 р. у клітинних ядрах - є речовиною спадковості. В 1953 р. - Ф. Лемент і Д. Уотсон побудували модель ДНК, що складається із двох полімерних ланцюжків, закручених одна навколо іншої з утворенням подвійної спіралі. Відповідно до цієї моделі кожна з ланцюжків молекули ДНК складається із чотирьох типів мономерів - нуклеотидов. У свою чергу, до складу нуклеотидов входять три компоненти, з’єднані міцними хімічними зв’язками:

1) азотиста підстава;

вуглевод ( дезоксирибоза );

залишок фосфорної кислоти

Азотисті підстави - це пурини, що мають подвійне вуглецево-азотне кільце, і пиримидини . і меющие одне таке кільце. Пурини представлені - аденином (А) і гуаніном (Г), пиримидини - тимином (Т) і цитозином (Ц). За рахунок фосфорної кислоти нуклеотиди можуть з’єднуватися один з одним за рахунок хімічного зв’язку, образуя нуклеиновие кислоти. Модель Лементу - Уотсона підтвердилася. Цікаво, що спіраль - найпоширеніша форма у Всесвіті, від атомів до галактик. Не випадково , що молекули ДНК мають форму подвійної спіралі. Ця форма вигідна в тісноті мікросвіту. У деяких рослин довжина ДНК досягає 40 м і полягає в клітинному ядрі розміром ~ мікронів

Функція ДНК - інформаційна - порядок розташування її чотирьох нуклеотидов несе важливу інформацію, визначає порядок розташування амінокислот у лінійних молекулах білків, тобто їхню первинну структуру. Набір білків (ферментів, гормонів) визначає властивості клітки й організму. Молекули ДНК зберігають відомості про ці властивості й передають їх у поколіннях нащадків, тобто ДНК -н оситель спадкоємної інформації

Ген - частина ДНК.

РНК - рибонуклеиновая кислота - схожа на ДНК і теж попоена з мономерних нуклеотидов 4 типів. Тільки до складу РНК замість тимидинового нуклеотида входить схожий на нього - уридиловий (В) ( урацил ). Також до складу РНК входить цукор - рибоза. Але Рівна відмінність: спіраль - одинарна. РНК беруть участь у реалізації спадкоємної інформації, що зберігається в ДНК, через синтез білка

Отож, чи можна вважати молекули ДНК носіями життя? доведено, що самокопіювання ДНК і реалізація укладеної в ній інформації відбувається тільки при наявності ферментів, джерел енергії - молекул АТФ . в оди й інші з’єднання. Очевидно, що окремі молекули нуклеинових кислот теж не є живими

АТФ - аденозинтрифосфорная кислота - універсальний біологічний акумулятор енергії: світлова енергія Сонця й енергія, укладена в споживаній їжі, запасається в молекулах АТФ.

Збережи - » ДНК І РНК . З'явився готовий твір.

ДНК І РНК

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.