Деякі аспекти кримінологічної характеристики крадіжок, чинених неповнолітніми | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Деякі аспекти кримінологічної характеристики крадіжок, чинених неповнолітніми

Прийняття карного законодавства в Росії Конституцією РФ віднесено до компетенції Федерації, а застосування карного законодавства входить у компетенцію судів і посадових осіб. Якщо зроблено злочин, винні повинні бути покарані. У теорії права правозастосування визначають як рішення конкретної справи, так і оцінку життєвого випадку реальної правової ситуації. Це додаток закону, загальних правових норм до конкретних осіб і обставин

Від правильної кваліфікації вчиненого залежать багато важливих правових наслідків. Наприклад, будь-яка помилка правосуддя може назавжди скалічити життя чесної людини

Всі помилки правосуддя дорого обходяться підсудним, але ще дорожче - державі. Вони вносять невизначеність у суспільні відносини в державі, породжують соціальну несправедливість, недовіру ксуду.

Всі помилки карного судочинства прийнято ділити на помилки в застосуванні норм матеріального карного права й помилки в застосуванні карно-процесуальних норм

У відповідності зі ст. 118 Конституції РФ судова влада здійснюється тільки судом. Суд розглядає кримінальні справи й призначає винному покарання на принципах кримінальної відповідальності: законність, справедливість, гуманізм, рівність громадян перед законом, наявність провини

Покарання повинне усвідомлюватися злочинцем як необхідний результат його власних діянь. Межею покарання повинен бути межа його діяння

При призначенні покарання суд повинен ураховувати не тільки ступінь провини злочинця, але й урахувати характер особистості і його життєвих обставин. Призначення покарання повинне бути залежно від суспільної небезпеки злочину, визначаючи якісну характеристику, ступінь небезпеки - це кількісна характеристика

Однак необхідно враховувати особливості особистості злочинця. Облік цих обставин дає суду можливість обрати найбільш ефективний вид покарання: визначити його розмір, максимальна відповідність кожному окремому случаю

Необхідно враховувати об’єкт, об’єктивну сторону, а також суб’єкт і суб’єктивна сторона злочину, тобто складання про доконаний злочин (зокрема - крадіжці) кримінально-правової й кримінологічної характеристики

При призначенні покарання злочинцеві суд повинен ураховувати не тільки характер і ступінь суспільної небезпеки, але й особистість злочинця, умови його життя, поводження в побуті, на роботі, прагнення, ціннісні установки, стан здоров’я, родиний стан і т.д.

Тому що метою покарання є виправлення злочинця, суд не може не враховувати систему життєвих цінностей даної особи, хоча їм не можна надавати визначального значення, особливо при призначенні покарання за тяжкі злочини

Вивчення перерахованих вище обставин дає можливість суду призначити більше справедливе й більше строге покарання до осіб, що проявили глибокі стійкі антигромадські властивості, і, навпроти, більше м’яке до тих злочинцям, які не мають високий ступінь суспільної небезпеки

У ст. 89 КК РФ відзначено: “Підставою для кримінальної відповідальності є здійснення діяння, що містить всі ознаки складу злочину, передбаченого теперішнім кодексом”.

У кодексі РФ за 1996 рік статті закону визначають покарання за різні злочини. Зокрема в ст. 158 зазначені покарання за крадіжку (що є темою теперішньої роботи). Однак, при призначенні покарання по статті не слід забувати про зм’якшуючу й обтяжену обставини

У теперішній роботі певний інтерес представляє вивчення такого пом’якшувальної обставини як неповноліття злочинця - з усіма наслідками, що випливають, тому що в даній роботі робиться спроба проаналізувати підліткову злочинність і зрівняти результати аналізу з результатами, отриманими на практиці при розгляді кримінальних справ народного суду Радянського району міста Томська

Повинні бути враховані соціально-психологічні особливості осіб цієї вікової категорії

Неповнолітні у віці від 14 до 18 років, з однієї сторони досягають досить високого рівня соціалізації (у них з’являється самостійність, наполегливість, уміння контролювати своє поводження, володіти собою), а з іншої сторони відбувається подальша (не закінчилася до повноліття) соціалізація особистості

Для такого віку характерна зайва категоричність суджень, запальність, неврівноваженість, нездатність оцінити ситуацію з урахуванням всіх обставин. Ці вікові особливості обумовили встановлення відносно відповідальності неповнолітніх ряду виключень і доповнень у порівнянні із загальними правилами кримінальної відповідальності

З переліку покарань, передбачених статтею 44 КК РФ, видами покарань, призначуваних неповнолітнім, є: штраф; позбавлення права займатися певною діяльністю; обов’язкові роботи; виправні роботи; арешт; позбавлення волі на певний строк

Позбавлення волі отбивается неповнолітніми чоловічої статі, засудженими вперше, засудженими вперше до позбавлення волі, а також неповнолітніми жіновий статі - у виховних колоніях загального режиму, а неповнолітніми чоловічої статі, що раніше відбували позбавлення волі - у виховних колоніях посиленого режиму (ст. 18 КК РФ).

При призначенні покарання велика увага повинне бути приділене аналізу суб’єктивної сторони злочину, доконаного неповнолітнім, потрібно з’ясувати - чи діяв він навмисне або необережно. Також повинна бути оцінена ступінь провини неповнолітнього й з’ясовані мотиви злочину

Звичайно суди враховують при призначенні покарань неповнолітнім такі “зм’якшуючі” обставини, як вік, здійснення злочину вперше, щире розкаяння, явка з винне, активне сприяння розкриттю злочину, здійснення злочину під впливом дорослих, а також у силу стікання важких особистих і сімейних обставин. Неповнолітній вік, як пом’якшувальна обставина враховується в сукупності з іншими зм’якшуючими й обтяженими обставинами (ст. 89 КК РФ).

За здійснення злочину неповнолітньому може бути призначене покарання, але можуть бути застосовані й примусові заходи виховного впливу. Так, Пленум Верховного Суду РФ у постанові №11 у редакції від 21 грудня 1993 року “Про практику призначення судами РФ покарання у вигляді позбавлення волі” поставив за обов’язок судам при призначенні покарання неповнолітнім підсудним повною мірою використовувати представлені законом можливості для застосування до них видів покарання, не пов’язаних з ізоляцією від суспільства

Згідно ст. 90 КК РФ, неповнолітній, що вперше зробив злочин невеликої або середньої ваги, може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що його виправлення може бути досягнуте шляхом примусових заходів виховного впливу. Суд може призначити одночасно кілька видів примусових мір. Можуть бути одночасно призначені попередження й передача під нагляд батьків, покладання обов’язку загладити заподіяна шкода й обмеження дозвілля. Однак, у випадку систематичного невиконання звільненим від кримінальної відповідальності неповнолітнім призначеної йому примусового заходу виховного впливу, можливе скасування цієї міри й залучення особи до кримінальної відповідальності

Далі розглянемо, як виконуються постанови Пленуму Верховного Суду РФ на практику

Аналіз практичного матеріалу, проведений автором теперішньої дипломної роботи при вивченні кримінальних справ, розглянутих народним судом Радянського району міста Томська за другу половину 2000-2001 рік показало наступне

Більшість крадіжок за участю неповнолітніх (близько 85%) відбувається при обставинах, що тягнуть за собою застосування кваліфікуючих ознак. Найбільше часто серед них зустрічаються: значний збиток (76%); неодноразовість (46,2%); проникнення в житло або інше приміщення (76%); а також здійснення злочину групою осіб по попередній змові (64%).

78% крадіжок, доконаних неповнолітніми, є кінченими злочинами. Замах на крадіжку становлять усього 22%.

Pages: 1 2 3

Збережи - » Деякі аспекти кримінологічної характеристики крадіжок, чинених неповнолітніми . З'явився готовий твір.

Деякі аспекти кримінологічної характеристики крадіжок, чинених неповнолітніми

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.