Cредства створення електромагнітного імпульсу | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Cредства створення електромагнітного імпульсу

Військово-політичне керівництво США, не відмовляючись від використання насильства в якості одного з головних інструментів досягнення своїх цілей, здійснює пошук нових способів ведення бойових дій і створює для них засобу, повною мірою враховуючі реалії сучасності

На початку 90-х років у США стала зароджуватися концепція, відповідно до якої збройні сили країни повинні мати не тільки ядерні й звичайні озброєння, але й спеціальні засоби, що забезпечують ефективну участь у локальних конфліктах без нанесення супротивникові зайвих втрат у живій силі й матеріальних цінностях

До цієї спеціальної зброї американські військові фахівці в першу чергу відносять: засобу створення електромагнітного імпульсу(еМИ) ; генератори інфразвуку; хімічні склади й біологічні рецептури, здатні змінювати структуру базових матеріалів основних елементів бойової техніки; речовини, які виводять із ладу змащення й гумові вироби, викликають загустение пального; лазери

У цей час основні роботи з розвитку технологій зброї не смертельної дії (ОНСД) проводяться в керуванні перспективних досліджень міністерства оборони, Ливерморской і Лос-Аламосской лабораторіях міністерства енергетики, центрі розробок озброєння міністерства армії й т.д. Найбільш близькі до прийняття на озброєння різні типи лазерів для осліплення особового складу, хімічні засоби для його обездвиживания, генератори еМИ, що негативно впливають на роботу електронної техніки

Генератори еМИ (супер еМИ) , як показують теоретичні роботи й проведені за рубежем експерименти, можна ефективно використовувати для висновку з ладу електронної й електротехнічної апаратури, для стирання інформації в банках даних і псування еВМ.

За допомогою ОНСД на основі генераторів еМИ можливий висновок з ладу ЕОМ, ключових радіо й електротехнічних засобів, систем електронного запалювання й інших автомобільних агрегатів, підрив або інактивація мінних полів. Вплив цієї зброї досить вибірково й політично цілком прийнятно, однак потрібна точна доставка його в райони вражається цели.Ъ

Незважаючи на визнання військово-політичним керівництвом США й НАТО неможливості перемоги в ядерній війні, різні аспекти вражаючої дії ядерної зброї продовжують широко обговорюватися. Так, в одному з розглянутих іноземними фахівцями сценаріїв початкового періоду ядерної війни особливе місце приділяється потенційної можливості висновку з ладу радіоелектронної техніки в результаті впливу на неї еМИ. Уважається, що підрив на висоті близько 400 км. тільки одних боєприпасів потужністю більше 10 Мт приведе до такого порушення функціонування радіоелектронних засобів у великому районі, при якому час їхнього відновлення перевищить припустимі строки для прийняття відповідних мер

По розрахунках американських експертів, оптимальною крапкою підриву ядерних боєприпасів для поразки еМИ радіоелектронних засобів майже на всій території США була б крапка в космосі з епіцентром у районі географічного центра країни, що перебуває в штаті Небраска.

Теоретичні дослідження й результати фізичних експериментів показують, що еМИ ядерного вибуху може привести не тільки до виходу з ладу напівпровідникових електронних пристроїв, але й до руйнування металевих провідників кабелів наземних споруджень. Крім того, можлива поразка апаратури ИСЗ, що перебувають на низькі орбітах

Для генерації еМИ ядерні боєприпаси можуть підриватися в космічному просторі, що не приводить до виникнення ударної хвилі й випаданню радіоактивних опадів. Тому в закордонній пресі висловлюються наступні думки про “неядерний характер” такого бойового застосування ядерної зброї й про те, що удар з використанням еМИ не обов’язково приведе до загальної ядерної війни. Небезпека цих заяв очевидна, тому що одночасно деякі закордонні фахівці не виключають можливість масової поразки за допомогою еМИ й живої сили. У всякому разі цілком очевидно, що наводяться під впливом еМИ в металевих елементах техніки струми й напруги будуть смертельно небезпечні для особового складу

Для того, щоб зрозуміти всю складність проблем погрози еМИ й мер по захисту від її, необхідно коротко розглянути історію вивчення цього фізичного явища й сучасний стан знань у цій області

Те, що ядерний вибух буде обов’язково супроводжуватися електромагнітним випромінюванням, було ясно фізикам-теоретикам ще до першого випробування ядерного пристрою в 1945 році. Під час проводившихся в кінці 50-х - початку 60-х років ядерних вибухів в атмосфері й космічному просторі наявність еМИ було зафіксовано експериментально. Однак кількісні характеристики імпульсу вимірялися в недостатньому ступені, по-перше, тому що була відсутня контрольно-вимірювальна апаратура, здатна реєструвати надзвичайно потужне електромагнітне випромінювання, що існує надзвичайно короткий час (мільйонні частки секунду) , по-друге, тому що в ті роки в радіоелектронній апаратурі використовувалися винятково електровакуумние прилади, які мало піддані впливу еМИ, що знижувало інтерес до його вивченню

Створення напівпровідникових приладів, а потім і інтегральних схем, особливо пристроїв цифрової техніки на їхній основі, і широке впровадження засобів у радіоелектронну військову апаратуру змусили військових фахівців з іншому оцінити погрозу еМИ. З 1970 року питання захисту зброї й військової техніки від еМИ стали розглядатися міністерством оборони США як мають вищу пріоритетність

Механізм генерації еМИ полягає в наступному. При ядерному вибуху виникають гама й рентгенівське випромінювання, і утвориться потік нейтронів. Гамма-випромінювання, взаємодіючи з молекулами атмосферних газів, вибиває з них так звані комптоновские електрони. Якщо вибух здійснюється на висоті 20-40 км., то ці електрони захоплюються магнітним полем Землі й, обертаючись щодо силових ліній цього поля створюють струми, що генерують еМИ. При цьому полі еМИ когерентно підсумується в напрямку до земної поверхні, тобто магнітне поле Землі виконує роль, подібну фазированной антеною ґрат. У результаті цього різко збільшується напруженість поля, а отже, і амплітуда еМИ в районах південніше й північніше епіцентру вибуху. Тривалість даного процесу з моменту вибуху від 1 - 3 до 100 нс.

На кінцевій стадії, що займає період часу після вибуху від 1 з до декількох мінут, еМИ генерується магнитогидродинамическим ефектом, породжуваним збурюваннями магнітного поля Землі струмопровідною вогненною кулею вибуху. Інтенсивність еМИ на цій стадії досить мала й становить кілька десятків вольтів на кілометр

Найбільшу небезпеку для радіоелектронних засобів представляє перша стадія генерування еМИ, на якій відповідно до закону електромагнітної індукції через надзвичайно швидке наростання амплітуди імпульсу (максимум досягається на 3 5 нс послу вибуху) наведена напруга може досягати десятків кіловольтів на метр на рівні земної поверхні, плавно знижуючись у міру видалення від епіцентру вибуху

Амплітуда напруги, що наводиться еМИ в провідниках, пропорційна довжині провідника, що перебуває в його поле, і залежить від його орієнтації щодо вектора напруженості електричного поля. Так, напруженість поля еМИ у високовольтних лініях електропередачі може досягати 50 кВ/м, що приведе до появи в них струмів силою до 12 тис. ампер

еМИ генеруються й при інших видах ядерних вибухів - повітряному й наземному. Теоретично встановлено, що в цих випадках його інтенсивність залежить від ступеня асимметричности просторових параметрів вибуху. Тому повітряний вибух з погляду генерації еМИ найменш ефективний. еМИ наземного вибуху буде мати високу інтенсивність, однак вона швидко зменшується в міру видалення від епіцентру

Один з таких імітаторів, розгорнутий на авіабазі ВВС США Киртленд, призначений для моделювання умов впливу еМИ на літак і його апаратуру. Він може використовуватися для випробувань таких великих літальних апаратів, як бомбардувальник В-52 або цивільний авіалайнер Боинг-747.

Pages: 1 2

Збережи - » Cредства створення електромагнітного імпульсу . З'явився готовий твір.

Cредства створення електромагнітного імпульсу

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.