Цивілізація й культура | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Цивілізація й культура

Спробуємо зрівняти три найважливіших поняття в житті людини: цивілізація, формація й культура. Поняття цивілізації тісно сполучено з поняттям культури, причому не тільки в негативному змісті, але й у позитивному плані, тобто протиставляється культурі, як матеріальне, технічне - духовному, як стандартне й нелюдське - унікальному й гуманному. О. Шпенглер розглядав цивілізацію, як занепад культури: “Цивілізація є неминуча доля культури… логічний наслідок, завершення й результат культури”. Але таке протиставлення не є адекватним відбиттям протиріч сучасного миру. Цивілізація є соціокультурне утворення, і цим вона відрізняється від формації, що оточує систему соціальних зв’язків безвідносно до культури. Звідси випливає сама можливість використання поняття цивілізації для характеристики конкретних пространственно-ограниченных суспільств із їхньою своєрідною культурою. Інакше кажучи у світі існує не одна, а безліч локальних цивілізацій, здатних зберігати свої типові особливості в різні суспільні формаціях

Протиставлення цивілізації й культури корениться в глибинних протиріччях розвитку цивілізації, що породжує в ході свого розвитку насильство, війни, руйнування й загибель культур, відчуження й експлуатацію, багатство одних і вбогість інших. І все-таки протиставлення культури й цивілізації теоретично неправомірно, тому що без культури існування цивілізації немислимо, оскільки вона втрачає тоді свого суб’єкта - людини, здатного відтворювати умови цивілізації й розвивати її.

Різноманіття культур у рамках цивілізації не виключає наявності в них загальних моментів, загальних проблем, загальних принципів, наприклад, принципів гуманізму, по-перше, і взаємодії, взаємопроникнення й взаємозбагачення культур - по-друге. Те, що ці процеси протікають не без протиріч, не скасовує їхнього значення для прогресу цивілізації. Адже й різні суспільні формації - кожна по своєму вносять свій внесок у розвиток цивілізації

Формація й цивілізація різні середовища в розвитку суспільства як цілісної системи. Як не можна пізнати механізм розвитку будь-якого суспільства, досліджуючи тільки базисні фактори й опустивши надбудовні, так неможливо й зрозуміти секрети керування суспільним розвитком, орієнтуючись або тільки на формаційний, або тільки на цивілізаційний аспект у його динаміку. Формація - социоэкономическая категорія, цивілізація - соціокультурна

Поняття формації має значення як системообразующего початку всього соціально-економічного й політичного ладу даного суспільства. Формації розрізняються по домінуючих формах власності. Перехід від однієї формації до іншої обумовлений зміною форм власності на основні засоби виробництва, що відбуває під впливом прогресу продуктивних сил, що відкриває нові матеріальні можливості для людської діяльності, для формування суспільних відносин

У понятті цивілізація поєднуються соціальні й культурні аспекти життя суспільства, цивілізація являє собою етап історії, що починається разом з виходом історії із природного, тобто первісного, стану й розвивається далі на основі їм самим створюваних передумов, що вона характеризує наступність у розвитку суспільства. Разом з тим наполегливо затверджувалася думка, що фактично в історії існують різні цивілізації, так сказати “формаційні”: капіталістична цивілізація, комуністична цивілізація й т.п. У підсумку цивілізаційний підхід втрачав свою відносну самостійність і підкорявся формаційному, а поняття цивілізації ставало підсобним, потрібним лише для виконання деяких аспектів суспільно-економічної формації. Якщо теорія формацій орієнтована на виявлення закономірностей, властивому суспільству на різних етапах історії, а так само його структури на кожному із цих етапів, то цивілізаційний підхід вирішує зовсім інші пізнавальні завдання. Дві з них є головними. Перша це аналіз соціальних механізмів діяльності людей, що забезпечують саму можливість існування суспільства на даному, тобто цивілізованому рівні, що вберігають його від розпаду й здичавіння. Ці механізми постійно розвиваються, удосконалюються або усуваються. Якщо той або інший механізм усувається, то починається деградація пов’язаних з ним соціальних структур. Кожна наступна формація є й кроком уперед у розвитку цивілізації, а не зазіханням на її основи. Загибель тих або інших цивілізацій у минулому не зупиняла історичного руху, тому що це були локальні катастрофи. Прогрес цивілізації при всій його суперечливості все-таки пов’язаний з розвитком і вдосконалюванням її соціальних механізмів. Ці механізми забезпечують для життя сучасного суспільства розвиток продуктивних сил, техніки, науки, підтримують відповідну динаміку суспільних відносин

Друге завдання, що вирішується цивілізованим підходом до історії, виявлення її людського виміру, механізмів формування особистості цивілізованої людини, аналіз культури, як міри розвитку людини, його здатності кдеятельности.

Поняття “цивілізації” ширше поняття формації, однак цю її об’ємність не можна розглядати спрощено: не можна, скажемо, затверджувати, що цивілізація - це формація плюс сфера культури даного суспільства. Розходження між цими категоріями обумовлені ще неадекватністю структурних зв’язків між явищами й процесами

Отже, такі поняття як цивілізація, формація й культура не можна зрівняти, але в той же час вони тісно зв’язані між собою

Збережи - » Цивілізація й культура . З'явився готовий твір.

Цивілізація й культура

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.