Чому вчать казки Салтыкова-Щедріна? | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Чому вчать казки Салтыкова-Щедріна?

Кожна казка Салтыкова-Щедріна містить у собі глибинну мудрість, тому читачеві всі произведе-ния здаються дивно цікавими й поучительны-ми. Казки Салтыкова-Щедріна змушують нас улыб-нуться, адже їхні сюжети дуже забавні, bio гумор - далеві-до не головного в них. Основна мета автора - показати несправедливість пристрою миру й суспільства; подска-зать людині відповідь на той або інший злободенний воп-ріс. І читач продовжує перечитувати казки це-го автора, дивуючись їхньої актуальності й донині. «Казка про те, як один мужик двох генералів про-кормил» напевно запам’яталася всім, хто прочитав її хоча б раз у житті. Будь-який школяр або доросла людина без праці згадає її сюжет. Оказавшиеся на острові генерали ледь не загинули з голоду. І врятуйте-лем їх виявився самий звичайний мужик-крестья-нин. У чому глибинна мудрість казки?

Генерали в даний-ном випадку персоніфікують правлячий клас, що володіє грошима й владою. Мужик - це народ, що сво-їм працею, потім і кров’ю робить існування « силь-ных миру цього» благополучним і комфортним. Але раз-ве не несправедливо влаштований суспільство, коли доконані марні «генерали» наслаждают-ся плодами чужої праці? А «мужик» працює не покла-дая рук, при цьому не одержує рівно ніякої подяки

«Генерали» сприймають його старання як щось саме собою що розуміє. Салтиков-Щедрін малює в казках настільки яскраві кар-твані, що в читача не залишається рівно ника-ких сумнівів із приводу того, на чиїй стороні автор. Письменник з їдкою сатирою висміює пороки правяще-го класу, показує щиру особу його представите-лею, що вражає своєю вбогістю й дурістю. Напри-Мір, казка «Дикий поміщик» оповідає про те, як один поміщик вирішив позбутися від простих людей і зробити завдяки тому власне життя щасливої. Бог виконав його молитви й забрав мужиків з маєтку

У що ж перетворилося життя цього поміщика? Поступово в його садибі й маєтку відбулося пол-нейшее запустіння, а сам він став диким у прямому смыс-лі. Ця казка знову Усі права захищені й охороняються законом &copy 2001-2005 олсоч. ру наводить нас на думці про те, насколь-до велика роль простих людей у дотижениях цивилиза-ции. Правлячий клас, що має титули й гроші, ока-зывается зовсім безпомічним у рішенні найпростіших питань

Автор з їдкою іронією висміює чванство й висока думка про себе «генералів» і « поме-щиков». Вони впевнені, що мир створений тільки для них і що простий народ існує лише для того, щоб виконувати їхньої примхи. Але коштує тільки волею долі втратитися помічників, як представники правлячого класу миттєво деградують, як це відбулося з « ге-нералами», коли на острові від голоду вони ледь не съе-чи один одного, або з «диким поміщиком», що без належного нагляду й відходу перетворився в дике й безоб-різну істоту. У казках Салтыкова-Щедріна часто діють жи-вотные, риби, птаха. Але читач ясно бачить у них людські риси, бажання, звички

И так легко провести аналогію між премудрим піскарем і людь-мі, які все своє життя тільки й роблять, що пручи-чутся від труднощів, не зауважуючи, що тим самим лиша-ют своє існування змісту, роблячи його порожнім, а себе - нещасними

Збережи - » Чому вчать казки Салтыкова-Щедріна? . З'явився готовий твір.

Чому вчать казки Салтыкова-Щедріна?

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.