Чисельність населення нашої планети | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Чисельність населення нашої планети

Чисельність населення нашої планети за даними на 2010 рік становить 7055млн. чоловік. Найбільш високими темпами населення Землі збільшилося за останні два сторіччя. Такий різкий стрибок чисельності населення одержав назву «демографічний вибух». Динаміку чисельності населення відбиває процес відтворення населення. Відтворення населення це співвідношення народжуваності й смертності, що забезпечує безперервне поновлення й зміну людських поколінь. Народжуваність і смертність визначається розраховуючи на 1000 жителів

Різниця між народжуваністю й смертністю називається природним приростом. Він може бути позитивним і негативним. На величину природного приросту впливає - рівень розвитку охорони здоров’я, рівень добробуту й культури, спосіб життя, національної й релігійної традиції

Середньосвітовий показник природного приросту становить 17 чоловік на 1000 жителів. Однак у різних країнах і регіонах миру він далеко неоднаковий. Наприклад: для таких країн як Нігерія, Того, Кенія характерна дуже високий (більше 30) показник природного приросту, тоді як Грузії, Румунії, Німеччини, Росії - природний приріст негативний. Таким чином, можна виділити два основних типи відтворення .

Простий тип відтворення для нього характерні невисокі показники народжуваності, смертності й природного приросту. Він розповсюджений у розвинених країнах Європи, Північної Америки, Японії й Австралії

Розширене відтворення характеризується високими показниками народжуваності, порівняно невисокою смертністю і як наслідок високим природним приростом. Такий тип відтворення розповсюджений у країнах Африки, Латинської Америки, Азії

Наслідком такого положення справ є процес «старіння нації», характерний для розвинених країн, а у зв’язку зі швидким ростом населення в країнах, що розвиваються, загострюються соціально - економічні проблеми. Тому більшість держав прагне керувати відтворенням населення з метою досягнення найбільш оптимальної демографічної ситуації, проводячи демографічну політикові

Демографічна політика - система мер (економічних, пропагандистських, і ін.), спрямована на регулювання процесу відтворення населення

Збережи - » Чисельність населення нашої планети . З'явився готовий твір.

Чисельність населення нашої планети

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.