Чи можна довіряти ранньої хронології Повести тимчасового років? | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Чи можна довіряти ранньої хронології Повести тимчасового років?

Заслуга автора Повести тимчасового років ськладалася не тільки в тім, що він на століття сформулював загальну схему утворення Давньоруської держави; не менш важливо й інше: більшість ськладових її собитийй, які в Початковому зводі не мали ніяких датувань, були покладені літописцем на хронологічну сітку, засновану на візантійських джерелах: хроніку Георгія Амартола (IX століття) із продовженням (до середини Х століття) і «Літописці незабаром» константинопольського патріарха Ничипора, також століття і також із продовженням до середини Х сторіччя.

У результаті виникла та хронологія первісної Русі, що у загальному продовжує втримуватися дотепер… хоча умовність більшості її датувань уже давно з’ясована - у першу чергу завдяки… працям А. А. Шахматова. Такі, наприклад, роки покликання на князювання Рюрика, його смерті, появи в Києві Аськольда й Дира, захоплення Києва Олегом, загибелі Олега, смерті Ігоря.

Метод роботи літописці був простий. Найбільш раннім згадуванням Русі в його візантійських джерелах був похід російського флоту на Царьград при імператорі Михайлові ( 842-867), тому саме до початку правління Михайла III автор Повести тимчасового років і відносить початок Русі…Олег, як довідався літописець із договору Русі із греками 911 року, був сучасником імператора Лева VI ( 886-912), а тому кінець правління Олега датований кінцем правління Лева, тобто 912 роком. Те ж саме з Ігорем: як тільки він - сучасник Романа I ( 920-944) (це ясно з російсько-візантійського договору 944 року), те смерть київського князя віднесена до закінчення царювання Романа…

Отже, до середини Х століття включно Повість минулих літ містить усього лише дві дати давньоруської історії, які можна визнати достовірними, - це договори Русі з Візантією восени 911 (при Олегу) і восени 944 (при Ігореві)….

Назаренко А. Два Русь IX століття. «Батьківщина» № 11-12. 2002. С.17.

Збережи - » Чи можна довіряти ранньої хронології Повести тимчасового років? . З'явився готовий твір.

Чи можна довіряти ранньої хронології Повести тимчасового років?

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.