Царство тварин | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Царство тварин

Царство тварин дуже многообразно, воно саме численне, нараховує близько 2 млн. видів. Тварини, що живуть на Землі, різноманітні по розмірі й формі тіла: це й синій кит, маса якого досягає 150 тис. тонн, і мікроскопічна одноклітинна амеба

Незважаючи на розходження у формах і розмірах, всі тварини мають загальні ознаки - клітинна будова й здатність до харчування, подиху, росту, розвитку й розмноженню - як і інші живі організми, але у тварин є й особливі ознаки, які не властиві іншим організмам

Тварини мають наступні відмінності від рослин і грибів:

Харчуються готовими органічними речовинами;

Не здатні до фотосинтезу;

Переважна більшість тварин здатні переміщатися й робити різні активні рухи

У більшості тварин є системи органів: травна, дихальна, нервова, видільна, опорно-рухова

Тварини бувають одноклітинні й багатоклітинні. Багатоклітинні тварини утворять саму численну групу живих організмів планети, нараховує більше 1,5 млн. нині живучих видів. Однієї з найважливіших рис їхньої організації є морфологічне й функціональне розходження кліток тіла. Між клітками в ході еволюції відбувся поділ, що дозволило їм ефективніше виконувати свої функції. Різні тканини об’єдналися в органи, а органи - у відповідні системи органів. Для здійснення взаємозв’язку між ними й координації їхньої роботи утворилися регуляторні системи - нервова й ендокринна. Завдяки контролю за діяльністю всіх систем, багатоклітинний організм працює як єдине ціле

Багатоклітинні тварини мають більші розміри. Для забезпечення живильними речовинами в них формується травний канал, що дозволяє їм заковтувати великі харчові частки, що поставляють велику кількість енергії. Для їхнього розщеплення з’являються травні залози, що виділяють ферменти. Розвинена опорно-рухова система забезпечила підтримку певної форми тіла, захист і опору для органів, а також активне пересування багатоклітинної тварини в просторі. Завдяки цій здатності тварини одержали можливість здійснювати пошук їжі, знаходити вкриття й розселятися

Зі збільшенням розмірів організму виникла необхідність у появі систем, що виконують роль доставки живильних речовин і кисню до вилученого від травного каналу й поверхні тіла кліткам і тканинам, а також, що видаляють із них продукти, обміну. Так виникають кровоносна, дихальна й видільна системи

Основну транспортну функцію стала грати рідка сполучна тканина - кров. Інтенсифікація дихальної активності йшли паралельно із прогресивним розвитком нервової системи й органів почуттів. Відбулося переміщення центральних відділів нервової системи в передній кінець тіла, у результаті відокремився головний відділ. Така будова тіла дозволило тварині в одержувати інформацію про зміни в навколишнім середовищі й адекватно реагувати на них. Багатоклітинні тварини розмножуються в основному статевим шляхом, у примітивних багатоклітинних - вегетативне й безстатеве розмноження. У деяких тварин відбувається партеногенез (одностатеве, незаймане розмноження)

По ознаці відсутності або наявності внутрішнього кістяка, тварини підрозділяються на дві групи: безхребетні й хребетні. Багатоклітинні тварини, як правило, характеризуються симетрією будови тіла. У кишечнополостних симетрія радіальна, двостороння симетрія дозволяє тваринам активно прямолінійно рухатися, зберігаючи рівновагу, з однаковою легкістю повертатися вправо, уліво

Самими високоорганізованими тваринами є птахи й ссавці

Збережи - » Царство тварин . З'явився готовий твір.

Царство тварин

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.