Біологічне очищення виробничих стічних вод | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Біологічне очищення виробничих стічних вод

Біологічне очищення необхідне для виробничих стічних вод, що містять органічної домішки, які після попередньої обробки можуть окислятися в результаті біохімічних процесів. З біологічної точки зору окисляються майже всі органічні забруднення. Треба, однак, мати на увазі, що для окислювання деяких органічних речовин, що втримуються в стічних водах у більших кількостях (наприклад, фенолу), буде потрібно досить тривалий період, внаслідок чого біологічне очищення при цих умовах буде економічно недоцільною. Тому іноді попередньо зменшують зміст органічних речовин (наприклад, шляхом розведення водою). Наступне біологічне очищення стічних вод стає в таких випадках уже економічно виправданої. Виробничі стічні води розбавляють звичайно побутовими водами

Для біологічного очищення виробничих стічних вод може бути використаний кожний з існуючих способів біологічного очищення побутових стічних вод. Виробничі стічні води по характері забруднень досить різноманітні. Швидкості окислювання органічних забруднень залежать від складу стічних вод і звичайно визначаються експериментально. У цьому складається особливість розрахунку біофільтрів і аеротенков, застосовуваних для очищення виробничих стічних вод

Можлива аеробна й анаеробная біологічне очищення. Для аеробного очищення використовують аеротенки різних конструкцій: окситенки, фильтротенки, флототенки, биодиски й біологічні ставки. Для повного очищення висококонцентрованих виробничих стічних вод застосовується двоступінчасте анаеробно-аеробне окислювання. Першим щаблем служать метантенки, а другий - аеротенки.

При пуску споруджень для біологічного очищення виробничих стічних вод необхідно дотримувати правила «поступового звикання» мікроорганізмів до специфічних забруднень цих вод. Якщо дозволяють умови, то біологічні спорудження спочатку повинні працювати на побутових водах, а потім до них поступово додають виробничі стічні води. Звичайно після деякого пускового періоду, коли мікроорганізми в очисних спорудженнях у достатньому ступені розів’ються, подачу побутових стічних вод можна зменшити або навіть припинити зовсім.

Виробничі стічні води мають специфічний склад, тому їх необхідно штучно подпитивать біогенними елементами й розбавляти, диференціювати подачу повітря, активного мулу й стічної рідини в аеротенки, щоб забезпечити оптимальне співвідношення між кількістю забруднень, що вводяться, повітрям і активним мулом

Для очищення виробничих стічних вод частіше використовуються аеротенки, тому що вони краще інших споруджень можуть регулювати режим роботи при зміні складу стоку й мають більшу пропускну здатність на одиниці об’єму спорудження. При БПК полн менш 500 мг/л застосовують звичайні аеротенки з подачею стічної води й активного мулу в початок аеротенка. При змісті отрутних і речовин, що окисляються важко, у стічних водах, а також при БПК полн більше 500 мг/л застосовують аеротенки-смесители. Їхня конструкція дозволяє вирівнювати швидкість споживання кисню й концентрацію забруднень подлине аеротенка.

Дезінфекція стічних вод

Після біологічного очищення кількість бактерій у стічних водах значно зменшується. Так, при біологічному очищенні на штучних спорудженнях (на біофільтрах або аеротенках) загальний зміст бактерій зменшується на 95 %, при очищенні на полях зрошення - на 99%. Однак повністю знищити хвороботворні бактерії можна тільки знезаражуванням стічних вод. Стічні води знезаражують різними способами: хлоруванням, електролізом, бактерицидними променями й др.

Найбільше поширення одержав спосіб хлорування стічних вод. Хлор уводять у стічну воду або у вигляді хлорної перевелися, або в газоподібному виді. Кількість активного хлору, що вводиться на одиниці об’єму стічної води, називається дозою хлору й виражається в грамах на 1 м 3 (г/м 3 ).

По Снип 2.04. 03-85 розрахункову дозу активного хлору варто приймати: після механічного очищення стічних вод - 10 г/м 3 ; після повного штучного біологічного очищення - 3 г/м 3 ; після неповного штучного біологічного очищення - 5 г/м 3 . Хлор, доданий до стічної води, повинен бути ретельно перемішаний з нею. Для того щоб забезпечити бактерицидний ефект, хлор варто тримати в контакті зі стічною водою до 30 хв, після чого воду можна спустити вводоем.

Установка для хлорування газоподібним хлором складається із хлораторной, змішувача й контактних резервуарів. У хлораторной установлюють хлоратори для готування розчину хлорної води із хлоргаза. Хлоратори розділяються на дві основні групи: напірні й вакуумні

Відбір хлору виробляється зі сталевих балонів обсягом 30-55 л. Балон постачений сифонною трубкою, опущеної майже до дна, через яку хлор виходить із балона. У хлоратора подається газоподібний хлор. Хлоропровод, що йде до дозатора, приєднують до проміжного балона для впуску рідкого й випуску газоподібного хлору. Витрата хлору з балонів визначають за допомогою ваг, на яких розміщають балони з рідким хлором. Із хлоратора виходить хлорна вода з певною дозою хлору й змішується зі стічною водою. Для змішання використовують змішувачі різних конструкцій

Випуск стічних вод у водойму

Очищені стічні води при штучному очищенні відводять по каналі до місця спуска їх у водойму. Відвідної канал звичайно закінчується береговим колодязем, з якого очищені стічні води через випуск скидаються у водойму. Чим благоприятнее умови для перемішування стічних вод, що спускаються, з водами водойми, чим краще використовується здатність, що самоочищає, водойми, тим більше забруднені стічні води можуть бути скинуті внего.

Випуски стічних вод класифікуються по типі водойми (річкові, озерному й морські), по місцю розташування (берегові, русловій і глибинні) і по конструкції (зосереджені й що розсіюють).

Берегові зосереджені випуски проектуються у вигляді відкритих каналів, бистротоков, консольних скидань, оголовків. При цьому відбувається досить незначне розведення стічних вод, що скидаються, з водою водойми, тому використання здатності, що самоочищає, водойм дуже низько. Такі випуски застосовують для скидання дощових або малозагрязненних стічних вод. Частіше влаштовують руслові випуски, що розсіюють, що забезпечують найкраще змішання стічних вод з річковими. Глибинні випуски застосовують при скиданні стічних вод в озера, водоймища, морячи

Випуск являє собою сталеву перфоровану трубу з металевою обоймою із щілинами. Обойма заповнена гравієм або щебенями. Площа щілинних отворів ґратчастого дна обойми становить 40-50 % його площі. Вихід води у вигляді вертикальних струменів забезпечує ефективне змішання з водою водойми

Експериментальна частина

Дослідження умов змісту водного гіацинта для очищення стічних вод в умовах Наддністрянщини

Республіканським НДІ екологічних досліджень була складена програма й початі практичні дослідження із застосування ейхорнии для глибокого очищення стічних вод

З літературних джерел ми довідалися, що ейхорния в природних умовах виростає в країнах із тропічним кліматом, тобто при температурі 16-32°З. Тому нам було цікаво довідатися, як вона перенесе зиму в кліматичних умовах ПМР.

Для цієї мети одна частина рослин була поміщена на вторинному відстійнику Тираспольських очисних споруджень МУП ТУВКХ м. Тирасполя. У ході спостережень було встановлено, що рослини не тільки успішно перезимували, але й не припинили свого вегетативного розмноження. Заклали 200 дочірніх рослин, на 25 лютого рослин було вже 400 штук, на 22 березня - 600 штук великих особин

Інша частина великих рослин, де восени спостерігалося активне цвітіння й сім’яутворення була залишена у відкритій ємності. При зниженні температури атмосферного повітря до -3°С всі рослини загинули .

Третю частину рослин помістили у ваннах у лабораторії. Для ейхорнии необхідно яскраве висвітлення (світловий день повинен бути продовжений до 12 годин). Рослина збереглася, але таке збереження рослин економічно недоцільно.

3.2. Застосування ейхорнии для очищення стічних вод

Pages: 1 2

Збережи - » Біологічне очищення виробничих стічних вод . З'явився готовий твір.

Біологічне очищення виробничих стічних вод

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.