Безперебійне технічне й тилове забезпечення | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Безперебійне технічне й тилове забезпечення

Командир батальйону (роти) відповідає за своєчасне технічне й тилове забезпечення підпорядкованих підрозділів. Він зобов’язаний вживати заходів по підтримці озброєння й техніки в постійній готовності до бойового застосування й по швидкому відновленню їх при виході з ладу, по забезпеченню підрозділів ракетами, боєприпасами - пальним, продовольством і іншими матеріальними засобами; піклуватися про харчування особового складу, зборі поранених і хворих, про надання їм медичній допомозі й евакуації їх по призначенню

Основою організації технічного й тилового забезпечення є рішення командира батальйону (роти) на бій, його вказівки й розпорядження старшого командира (начальника) із цих питань

При організації бою командир батальйону (роти) з питань технічного й тилового забезпечення звичайно вказує: час, місце й обсяг технічного обслуговування, порядок евакуації й ремонту озброєння й техніки при підготовці й у ході бою; розміри й строки створення запасів ракет, боєприпасів, пального, продовольства, медичного майна й інших матеріальних засобів, норми їхньої витрати й порядок підвозу; порядок розшуку, збору й евакуації поранених і хворих; місця розгортання підрозділів технічного забезпечення й тилу батальйону й порядок їхнього переміщення в ході бою (маршу); місця, час і порядок поповнення підрозділів ракетами, боєприпасами, заправлення озброєння й техніки пальним; організацію харчування особового складу підрозділів; порядок охорони, оборони й підтримки зв’язку з підрозділами технічного забезпечення й тилу, а також повідомляє райони розташування підрозділів технічного забезпечення й тилу полку, місця збірних пунктів ушкоджених машин, шляхи маневру, підвозу й евакуації

Технічне й тилове забезпечення командир батальйону (роти) організує особисто, через начальника штабу, заступників по озброєнню й по тилу (старшого техніка роти, старшину роти), начальника медичного пункту батальйону (санітарного інструктора роти) і командирів рот (взводів)

У ході бою командир батальйону (роти) здійснює контроль за технічним станом і боєздатністю озброєння й техніки, витратою ракет, боєприпасів, пального, продовольства й своєчасною доставкою їх у підрозділи; доповідає командирові полку (батальйону) або його заступникам по озброєнню й по тилу про наявність і технічний стан озброєння й техніки, про забезпеченість батальйону (роти) ракетами, боєприпасами, пальним і іншими матеріальними засобами, про наявність поранених і хворих і подає заявки на поповнення батальйону (роти) необхідними матеріальними засобами

У бої в батальйоні розгортаються:

пункт технічного спостереження, ремонтно-евакуаційна (ремонтна) група, пункт бойового харчування, заправний і продовольчий пункти, а в обороні, крім того, і медичний пункт; у роті - пункт технічного спостереження, а в обороні, крім того, пункт бойового харчування й медичний пост роти. Безпосередня охорона й оборона районів (місць) їхнього розташування, захист від зброї масової поразки й високоточної зброї здійснюються, як правило, самотужки й засобами

У батальйоні (роті) створюються у встановлених розмірах запаси ракет, боєприпасів, пального, продовольства й інших матеріальних засобів, які втримуються й перевозяться транспортом взводу забезпечення батальйону, у бойових і інших машинах, при озброєнні й особовому складі

Запаси діляться на видаткову частину й недоторканний (пального - незнижуваний) запас, що витрачається з дозволу командира полку, а у випадку, що не терпить зволікання, - з дозволу командира батальйону з наступною доповіддю про цьому старшому командирові

У всіх випадках організується забезпечення підрозділів водою, а при необхідності й паливом

Потреба батальйону (роти) у матеріальних засобах на бій визначається з обліком установленої їхньої витрати й збереження запасів у необхідних розмірах до кінця бою

Потреба в ракетах, боєприпасах, пальному й інших матеріальних засобах, забезпеченість ними підрозділів і норми витрати обчислюються в розрахунково-постачальницьких одиницях (бойових комплектах, заправленнях пального, добових дачах, комплектах) і в інших одиницях виміру

Бойовим комплектом називається кількість ракет і боєприпасів, установлена на одиницю озброєння або на бойову машину. Він обчислюється на все штатне озброєння (бойові машини), а при значному некомплекті (більше десяти відсотків) - тільки на наявне озброєння

Заправленням пального називається кількість пального, що вміщається в паливну систему машини (агрегату) або обеспечивающее встановлений запас її ходу (час роботи). Заправлення пального обчислюється на всю облікову техніку підрозділу

Добова дача - кількість продовольства, покладена по встановлених нормах для харчування однієї людини в добу. Вона обчислюється на обліковий склад підрозділу

Комплект запасних частин, інструмента й приналежностей до озброєння, техніці, а також речового, медичного й іншого майна складається з набору предметів по певному переліку й у встановленій кількості

Технічне забезпечення батальйону (роти) організується й здійснюється з метою підтримки бойової готовності й боєздатності підрозділів шляхом укомплектування їхнім озброєнням і технікою; забезпечення ракетами, боєприпасами всіх видів і військово-технічним майном; підтримки їх у справному стані й у постійній готовності до бойового застосування; відновлення ушкоджених (несправних) озброєння й техніки й своєчасне повернення їх у лад

Заступник командира батальйону (роти) по озброєнню (старший технік роти) є безпосереднім організатором технічного забезпечення в батальйоні (роті) і відповідає за підтримку озброєння й техніки в справному стані й у постійній готовності до бойового застосування, правильну їхню експлуатацію й своєчасне відновлення при виході з ладу, а також за забезпечення підрозділів ракетами, боєприпасами й військово-технічним майном

Заступник командира батальйону (роти) по озброєнню (старший технік роти) зобов’язаний: знати завдання батальйону (роти), його укомплектованість озброєнням, технікою і їхній технічний стан, забезпеченість ракетами, боєприпасами й військово-технічним майном; керувати підготовкою озброєння й техніки до бою (маршу) і їхнім технічним обслуговуванням; організовувати й весту спостереження за бойовими машинами в бої, установлювати причини виходу їх з ладу; організовувати евакуацію, ремонт озброєння й техніки, своєчасне повернення їх у лад і передачу машин, що вийшли з ладу, засобам старшого командира; підтримувати постійні зв’язки із заступниками командирів рот по озброєнню (старшими техніками рот), ремонтно-евакуаційної (ремонтної) групою полку (батальйону) і заступником командира полку (батальйону) по озброєнню, доповідати їм і своєму командирові про кількість, місцезнаходження й технічний стан вибулих з ладу озброєння й техніки й мірах, прийнятих для їхнього відновлення

Забезпечення підрозділів ракетами й боєприпасами здійснюється через батальйонні (ротні) пункти боєпостачання, які створюються за наказом командирів підрозділів і призначаються для прийому, зберігання й видачі ракет і боєприпасів у підрозділи, обліку їхнього надходження й витрати, а також для прийому й здачі стріляних гільз і укупорки (тари). Начальником пункту боєпостачання в батальйоні (роті) призначається артилерійський технік батальйону (старшина роти) або інша особа за наказом командира батальйону (роти)

Ракети й боєприпаси на батальйонні пункти доставляються зі складу полку, а на ротні, - як правило, з батальйонного пункту боєпостачання

У бої начальник батальйонного пункту боєпостачання організує видачу ракет і боєприпасів за наказом (наказу) командира (начальника штабу) батальйону, начальник ротного пункту - за наказом командира роти

Pages: 1 2 3

Збережи - » Безперебійне технічне й тилове забезпечення . З'явився готовий твір.

Безперебійне технічне й тилове забезпечення

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.