Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета

Мета: поглибити знання учнів про значення творчості Байрона для епохи романтизму, про особливості байронізму як стильової течії; дати поняття про “світову скорботу”; визначити провідні мотиви і домінуючі настрої творчості Байрона; удосконалювати навички аналізу й виразного читання поетичного тексту; виховувати розуміння краси поетичного слова.

Обладнання: репродукції картин Теодороса Врізакіса “Зустріч Байрона в Мессолонзі”, Рембрандта “Давид грає на арфі перед Саулом”.

Тип уроку: урок виразного читання та аналізу поетичних творів.

Епіграф: Поезія — перетворення крові в чорнило.

Томас Стернз Еліот

Хід уроку

Актуалізація опорних знань

Усні зв’язні розповіді учнів про значення творчості Байрона як фундатора течії і літератури романтизму.

Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми та мети уроку

ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

Вчитель. Творчість Байрона — явище унікальне за масштабом впливу не тільки на культуру, але і на розвиток європейських літератур. Вірші Байрон став писати рано, але після виходу поеми “Паломництво Чайльд Гарольда” кожний новий його вірш — подія для всієї Європи.

Байрон — совість епохи, він бачив пороки суспільства і не боявся говорити про них. Життя поет сприймав як суцільну боротьбу, подолання спротиву заради мрії, прагнення до прекрасного т,а істинного.

Письменники і поети різних країн всотували його ідеї, переймалися байронівським пафосом протесту, відчаю, “світовою скорботою”, трагедією особистості в сучасному світі.

Байрон запропонував свою концепцію людської особистості — особистість, яка протистоїть усьому оточуючому світу і знаходить порятунок тільки сама в собі.

Поет надав романтизму особливої дієвості, поєднавши внутрішнє життя людини з буттям епохи. Байрон створив новий тип героя, який здобув назву “байронічного” і став втіленням часу.

З могутньою творчою особистістю Байрона пов’язане виникнення нової стильової течії в романтизмі.

Фронтальне опитування.

—Назвіть часові рамки стильової течії байронізм у романтизмі.

—Назвіть стильові ознаки байронізму.

—Назвіть преставників цієї течії.

Вчитель. “З появою поеми “Паломництво Чайльд Гарольда” до широкого вжитку увійшло поняття “байронічний герой”. Це — художнє відкриття поета, яке він зробив у спостереженнях над самим собою і над своїм поколінням.

Герой розчарований у принадах світу, його не радує ні багатство, ні розваги, ні слава. Основний душевний стан — нудьга. Він незадоволений навколишнім середовищем, не може знайти в ньому місця. Герой не співвідносить своє життя із батьківщиною, країною, якоюсь землею, він стоїть понад кордонами, він належить усім.

Його душа протестує проти неволі, духовної ницості, обмеженого існування. Герой прагне полинути у світ чистих і світлих почуттів, краси природи, високих ідеалів, але світ надто жорстокий до нього. Байронічний герой самотній і відчужений. Його страждання і почуття становлять головний предмет дослідження автора. Герой Байрона — песиміст і водночас егоїст. Він приносить загибель усім, хто його любить. Це грішний янгол, демон, який ніде не знаходить розради, але і сам страждає від цього. Тому дух бунтарства, рефлексія і подвійність — характерні риси його психології”. (Ніколенко ОМ. Романтизм у поезії. Посібник для вчителя.— Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2003).

Засвоєння учнями теоретичних понять: байронічний герой, “світова скорбота”.

Робота в зошитах.

Байронічний герой — образ самотнього бунтаря, який розчарувався в житті й страждає, людини з тонкою і ніжною душею. “Байронічний герой” мав великий вплив на європейську літературу.

Романтичний герой — герой романтичного твору, який страждає від відчуження, від неможливості змінити своє становище та оточуючий світ. Він ідеальний: красивий зовні і внутрішньо, здійснює вчинки у відповідності до своїх ідеалів, жертвує собою в ім’я цих ідеалів та людей, суспільства, якому він не потрібен.

“Світова скорбота” — вираження глибокого розчарування наслідками Французької революції.

Розчарування романтиків набуло особливої гостроти, почало переростати у настрої цілковитої безнадії та глибокого відчаю — у “світову скорботу”. Цей відчай підкріплювався втратою уявлень про перспективи суспільного розвитку: стан внутрішнього хвилювання та хаосу сприймався як закономірний для світу, а шляхи розвитку цього несталого світу — таємничими і непізнаваними.

Відчуття “світової скорботи”, в свою чергу, вело до романтичного відчуття двох світів — переконаності у цілковитому розладі мрії та реальності. У пошуках нових позитивних ідеалів романтики звертаються до історії та мистецтва, релігії і народної творчості, до природи та до екзотичних країн — до всього, що різко контрастує з безбарвністю та убозтвом сучасної дійсності.

Аналіз поезій Байрона,

Виразне читання вчителем поезії “Мій дух, як ніч…”.

Робота з підручником. Пошук відповіді на запитання:

—До якої збірки належить вірш “Мій дух, як ніч…”? Що стало його сюжетною основою?

—Що стало причиною суму й страждань ліричного героя вірша?

—Чи виходить Байрон за межі біблійної історії?

—Що робить твір актуальним за будьяких часів?

—Виділіть тему вірша.

—Як ви розумієте останні рядки поезії?

—Які образи в поезії є центральними?

—Якими інтонаціями наповнений вірш?

—Що надає образу ліричного героя надзвичайної трагічності?

Показ репродукції картини Рембрандта “Давид грає на арфі перед Саулом”.

—Як ви гадаєте, що об’єднує твори Рембрандта і Байрона?

—Яке відображення у вірші знайшли настрої

“світової скорботи”?

Вчитель. Відчуття “світової скорботи” — головний мотив вірша. Ліричний герой звертається до співця з дивним проханням: заспівати таку пісню, щоб душа розридалась. Позбавитися життєвих страждань він не може, а сльози, можливо, принесуть хоч на деякий час полегшення. Такий романтичний герой виявився близьким багатьом поетам. Тому твори Байрона перекладали різними мовами, і навіть сформувався тип поведінки людини, який дістав назву “байронізм”.

Робота з епіграфом

Виразне читання та аналіз поезії “Прометей”:

—У яких часових планах поданий образ Прометея?

—У чому своєрідність підходу Байрона до давнього міфу?

—Яка душевна боротьба показана в образі Прометея?

—Хто ще звертався до образу Прометея?

—Чому образ міфічного героя викликає цікавість у митців?

—Поясніть, як ви розумієте рядки:

Титане! Ув очах твоїх

Відбилось горе і тривоги

Земних житців, що гнівні боги

Погордо зневажали їх.

—Віднайдіть рядки, що вказували б на значення вчинку Прометея для людей.

—Чому автор надає образу Прометея символічного значення?

Вчитель. У Греції Байрона називають Прометеем.

“І жив так точно, як писав”— це про нього. Любов до свободи змусила його в 1823 році податися до Греції на допомогу повстанцям, навчав новобранців, забезпечував зброєю. Поет не міг знести того, щоб край Гомера, Есхіла, Софокла, Сапфо був поневолений. Слова важкохворого Байрона були звернені до Греції: “Я віддав їй свій час, кошти, здоров’я — тепер віддаю життя. Що я міг ще зробити?”. Загибель Байрона настільки приголомшила суспільну думку, що підштовхнула Англію, Францію та Росію до рішення підтримати Грецію, яка подарувала людству ідеал краси і гармонії, у боротьбі за незалежність.

Грецький художник Теодорос Врізакіс написав картину “Зустріч Байрона в Мессолонзі”, яка зараз знаходиться в Національній галереї Греції.

Виразне читання вчителем поезп Байрона “Станси”

Як з рабства не можеш звільнити свій край,

Борись для чужого народу.

Про подвиги Греції й Риму згадай

І вмри у боях за свободу!

Служіння добру — найшляхетніша путь,

Тож бийся за волю повсюди!

IV. Підсумок уроку

Вчитель. “Байронівська поезія була бурхливим, але водночас благотворним потоком: він, щоправда, усе руйнував на своєму шляху, сіяв відчай і сльзи, але разом з тим забирав із собою усе занепале, прогниле і у своїй білій піні та діамантових бризках ховав світлу веселку, яка була ніби знаменням майбутнього щастя Європи та людства”, — писав видатний данський критик та історик літератури Георг Брандер.

Бесіда.

—Яке враження справила на вас поезія Байрона?

—Які мотиви поезій близькі вам, вашому сприйняттю дійсності, світу?

Асоціативний портрет.

Pages: 1 2

Збережи - » Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета . З'явився готовий твір.

Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.