Аналіз вікового складу населення | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Аналіз вікового складу населення

При аналізі вікового складу населення прийнято виділяти три основні вікові групи:

діти ( 0-14років)

дорослі ( 15-64роки)

літні (65років і більше).

Особливості вікового складу населення окремих країн тісно пов’язані з типом відтворення населення, характерними для них

Для країн із простим відтворенням частка дітей не висока (25%), тоді як частка людей похилого віку 15- 20% і має тенденцію до збільшення. У країнах з розширеним типом відтворення частка дітей досить висока й становить у середньому 40-45%, а в окремих країнах уже більше 50%. У свою чергу частка літнього населення в цих країнах не перевищує 5-6%.

Підлоговий склад населення миру характеризується перевагою чоловічого населення. Уже давно встановлено, що серед немовлят на 100 дівчинок народжується 104-107 хлопчиків. Уже до шлюбного віку це співвідношення приблизно вирівнюється, а потім перевага жінок починає неухильно рости. Це пояснюється як підвищеною смертністю серед чоловіків, так і більше високою тривалістю життя серед жінок. Тому в більшості країн миру жіноче населення переважає. Але загальносвітова ситуація міняється тому що свою «лепту» вносять найбільші по населенню країни Азії. У цих країнах чисельність чоловіків вище, ніж жінок (ранні шлюби й пологи, важка робота приводять до більше високої смертності серед них). За рахунок цих країн чоловіків у світі приблизно на 25млн. більше.

Для графічного аналізу вікової й полової структури населення використовуються половозрастние піраміди - столбиковие діаграми, що показують число чоловіків і жінок різних віків у складі населення. По такій діаграмі можна визначити й тип відтворення країни

Збережи - » Аналіз вікового складу населення . З'явився готовий твір.

Аналіз вікового складу населення

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.