Зв’язок і керування

У розпорядженні відбивається коротка обстановка, завдання служби або формування й ін. При постановці завдань командир формування вказує: рятувальним формуванням – засобу посилення, ділянка розшуку уражених, порядок надання їм першої медичної допомоги й виносу до місць навантаження, де і які розкрити захисні спорудження, місця ліквідації аварій на мережах комунально-енергетичного господарства, формуванням механізації – засобу посилення, де й до якого часу влаштувати проїзди й проходи, обрушити (зміцнити) конструкції, що загрожують обвалом; де й у якому обсязі, до якого часу зробити роботи по откопке захисних споруджень або кому і які засоби додати на посилення; протипожежним формуванням – які пожежі згасити й локалізувати, де зосередити основні зусилля, місця розгортання протипожежних засобів і забору води; формуванням знезаражування – які ділянки піддати знезаражуванню, ширина проходів, що проробляються, (проїздів) на заданій території, порядок перезарядження машин і позначення знезаражених ділянок; медичним формуванням – місця надання медичної допомоги ураженим, де зосередити основні зусилля, місця розміщення нетранспортабельних хворих; аварійно-технічним формуванням – засобу посилення, місця аварій на мережах водопроводу, газо-, тепло-, електропостачання, де зосередити основні зусилля

Всім формуванням вказуються порядок евакуації уражених, припустимі дози радіоактивного випромінювання, маршрути висування до ділянки рятувальних робіт, місця збору після виконання поставленого завдання, порядок зв’язку, сигнали керування й оповіщення

Доведення до виконавців завдань – одна з найважливіших функцій начальника (командира) і штабу по керуванню ГО об’єкта (службою, формуванням) . Всі завдання повинні бути доведені до підлеглих точно і ясно, без перекручувань

Способи доведення завдань до виконавців можуть бути різними. Найчастіше застосовуються: усна постановка завдань всім або декільком підлеглим при особистому спілкуванні або з доручення начальника (командира) іншим керівником ГО об’єкта, передача розпоряджень по технічних засобах зв’язку, висилка підлеглим письмових розпоряджень, а також – сполучення зазначених вище способів. Важливу роль у доведенні завдань до виконавців грає штаб ГО об’єкта (служби, формування) .

У процесі постановки завдань штаб записує вказівки начальника (командира) , перевіряє з’ясування завдань підлеглими, доводить завдання до тих виконавців, яким начальник (командир) не зміг поставити особисто.

Після постановки завдань організується взаємодію між службами, формуваннями об’єкта, частинами ГО й Радянської Армії, виділеними для роботи на об’єкті. Організація й підтримка безпосередньої взаємодії є найважливішим обов’язком начальників, командирів і їхніх штабів. Командири формувань організують взаємодію між підрозділами

Основи взаємодії заставляються при постановці завдань підлеглим і організуються по цілям (завданням) , місцю й часу, у взаємній підтримці при виконанні поставлених завдань. Взаємодія вважається організованим лише тоді, коли взаємодіючі органи й сили ГС знають загальне завдання й задум дій вищестоящого начальника, зміст завдань один одного, способи й час спільних дій по їхньому виконанню, мають між собою до старшим начальником надійний зв’язок і можуть вчасно здійснити взаємну інформацію й швидко застосувати необхідна кількість сигналів взаємодії

Точне знання обстановки й перед бачення її змін є хору ший передумовою для успішної роботи начальника (командира) і його штабу по подержанию стійкої взаємодії. Начальник (командир) , організувати взаємодію, діл дружин погодити порядок висування сил ГО до вогнища поразки і їхньої дії при подоланні зон зараження, пожеж і інших перешкод на маршрутах руху, час проходження вихідного пункту й пунктів регулювання

У вогнищі поразки уточнюється й погодиться порядок проведення розвідки, пристрій проходів і проїздів у завалах, порядок локалізації й гасіння пожеж, розкриття захисних споруджень, локалізації аварій, витягу уражених із завалів і зруйнованих будинків, надання першої медичної допомоги й виконання інших робіт. Особливої уваги вимагає узгодження розміщення пунктів керування служб і формувань, організація зв’язку й оповіщення й сигналів керування

Pages: 1 2

Збережи - » Зв’язок і керування . З'явився готовий твір.

Зв’язок і керування

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.