Зоопланктон

Станція розташовувалася на старице ріки Покольки , 400 м вище Ланги-Ярмо , тому що ріка сама по собі має велику кількість меандр і окремі вигини зближаються сильно, і весняне повіддя прориває перемички, і ріка починає текти по новому (короткому) руслу, а осторонь залишаються старі русла (старици – рукава), позбавлені плини

Старица з рікою повідомляється через невеликий струмок з однієї сторони. Розташовується на більше високому рівні, чим ріка. Позбавлено плину. Не широка , витягнутої форми. По берегах рясна рослинність. Береги високі

Старица сильно заростає очеретом, болотним хвощем, осоками, велика кількість шелюги, на березі видні молоді берізки

Прозорість до 1 м . Колір води золотаво^-коричневий

Ґрунт озера відбиває будова берегів – топкі, мулисті. У складі ґрунту є мелкопесчание мінеральні частки, детрит органогенного походження . е те великі й дрібні частки водяних рослин, які відмирають і нацело руйнуються восени, також залишки різних тварин, хітинові панцири, уламки раковин молюсків, залишки члеників, лапок і тіл комах. До складу мулу входить багато чорно-бурого осаду гумусу й напіврозкладених часток мохів і торфу

Таблиця 3.

Чисельність і біомаса гідробіонтів

Види N, екз /м 3 В, мг/м 3

Capepoda

Mesocyclops leucarti

Cyclops abyssorum

17663

202

60

14

Nauplii 37850 38

Capepoda jm

25233 35
Cladocera

Daphnia longispina

Bosmina longirostris

15120186 1827
Разом: Cop . Clad .

Nauplii .

1786520337

37850

74279

38

V станція.

Станція розташовувалася на ріці Покольки долілиць за течією на 1 км від кордону

У досліджуваному зоопланктоні було виявлено:

рослинності немає. Біля берега велика кількість повалених дерев. Протилежний берег представлений піщаною косою

Ґрунт представлений піском різних фракцій без перехідних форм. Є невеликі смуги мулу грубо-детритного . У ґрунті є відмерлі частини рослин, уламки раковин молюсків

Прозорість води 20 див . У цей період відзначений спад води й масовий виліт мотиля

У такий спосіб у пробах зоопланктону за період спостереження було виявлено 19 таксонів., з яких до них ставляться Capepoda - 4 , Cladocera - 8, Rotatoria - 6 .

Як ми бачимо з таблиць 1 і 5, при дослідженні ріки, старици й озера видовий склад зоопланктону відрізняється. Існує так званий потамопланктон або “річкові планктони” і лимнопланктон або “озерний”. Деякі види зустрічаються як у стоячих водах, так і в ріці. Ріка, випливаючи з озер, ставків, боліт, протікаючи через них, або тимчасово з’єднуючись із ними в період паводка, сама і її припливи вимивають звідти планктони, що у ріці змішується й протягом ріки поповнюється ще зі стариц, тихих заводей і т.п. При самому захопленні рікою планктонів з якої-небудь стоячої водойми не всі організми будуть однаковою мірою залучені в струмінь; природно . ч їм більшою здатністю до активного руху володіє організм, тим меншому піддається він ризику бути утягненим зі струмінь плину. Найкращі плавуни ракоподібні, а з них особливо веслоногие – у найменшому ступені попадають у ріку, за веслоногими по кількості випливають ветвистоусие рачки, а за ними, нарешті й коловертки

Таким чином, уже при виході з озера в ріку характерний для перший склад планктонів порушується й здобуває риси, властиві річковим планктонам: кількісна перевага коловерток над ракоподібними й ветвистоусие над веслоногими.

На цьому сортування планктонів не зупиняється, тому що в ріці його склад продовжує перетерплювати зміни: ріка й переробляє планктони, що надійшов. Очутившись у текучій воді, планктические організми, пристосовані в стоячій водоймі, підпадають під вплив незвичних для них умов життя, що більш-менш несприятливо відбиваються на їх остовних життєвих відправленнях, головним чином, на розмноженні . до оловратки й ветвистоусие рачки, у яких дуже розповсюджений партеногенетический спосіб розмноження, випробовують щодо цього несприятливі впливи плину. Веслоногие рачки, у яких незаймане розмноження зовсім відсутнє, найбільшою мірою страждають від плину, що утрудняє зустріну самців і самок

Таким чином, то зміна складу планктонів протягом підсилюється ще більше. У цьому й полягає “переробка” рікою планктонів. Такі планктони характеризується наступними рисами:

а) перевагою в зоопланктоні коловерток над ракоподібними ;

б) перевагою ветвистоусих рачків над веслоногими , дорослі форми яких присутні в ріці в порівняно невеликих кількостях, а в масі зустрічаються тільки їхні личинки – науплиуси . Це можна пояснити тим, що науплиуси не є кращими плавцями, чим коловертки, і тому разом з ними у великій кількості виносяться рікою їхніх різних водойм; у додавання до цього відіграє роль, звичайно, і самостійне розмноження річкових веслоногих.

Таким чином, у зоопланктоні ріки головна роль належить коловерткам, які поширені на всьому протязі ріки, менше значення мають нижчі ракоподібні, з яких ветвистоусие рачки займають перше, веслоногие – друге місце, причому з останніх тільки науплиуси зустрічаються у великій кількості

В озері й старицах (де плин уповільнено) основну масу становлять веслоногие й ветвистоусие рачки. У стоячих водоймах були виявлені види – індикатори Bosmina longirostris (O. F. M?ller , 1785), Bosmina longispina ( Leydig , 1860), Daphia longispina O. F. M?ller .

Таким чином, ці водойми по класифікації Катаєва ставляться до оллиготрофному типу, що є показниками забруднення води. По організмах-індикаторам було виявлено, що водойми по ступені забруднення ставляться до оллигосапробним , тобто організми живуть у чистій воді

По ступені харчування водойми ставляться до олиготрофним (тобто малопоживних). Термін “живильний” ставиться тут до кількості мінеральних солей, що втримуються в озері, так званих біогенних речовин, які йдуть на харчування зелених (автотрофних) рослин і за рахунок яких, отже, утвориться первинна продукція озера. Серед тварин є такі тварини, які пристосовані до певних умов життя й характерні для цього типу озера

Матеріалом для дослідження даних організмів послужили гідробіологічні проби мікрозообентосу , відібрані в липні 1998 року

Зйомки гідробіологічних проб здійснювалися на п’яти станціях (опис станцій див. вище). Проби відбиралися дночерпателем Петерсена , площею захоплення 0,25 -0,01 м 2 , інтегрально (на одній станції не менш трьох проб). Матеріал промивали через газ № 23.

Всі гідробіологічні проби фіксувалися формаліном 4% концентрації

Тварин розбивали на групи: хробаки, комахи, молюски, розраховувалися й зважувалися на торционних вагах

Для таксономического аналізу використані визначники: Визначник прісноводних безхребетних Європейської частини СРСР (1977); Личинки й лялечки комарів підродини Chiromidae фауни СРСР (Панкратова, 1983).

Pages: 1 2 3

Збережи - » Зоопланктон . З'явився готовий твір.

Зоопланктон

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.