Збройні Сили Російської Федерації на сучасному етапі

В останні роки військово-політична ситуація у світі перетерпіла значні зміни; закінчилася “холодна війна” , покращилися російсько-американські відносини. Виросла погроза 3-й світові війни. Конфронтація між Сходом і Заходом поступилася місцем партнерству. Намітилася важлива позитивна тенденція створення європейської системи колективної безпеки. Відбулися й інші позитивні зрушення

Однак, як показують факти, військова небезпека ще існує. Більше того, вона безпосередньо зачіпає національні інтереси Росії. Доказом цього є наступні фактори:

- існування в різних районах миру вогнищ військових конфліктів,

- прагнення окремих держав або угруповань домінувати в різних регіонах, використовуючи в рішенні спірних питань військову силу,

- наявність у ряду держав або коаліцій потужних збройних сил, високих мобілізаційних можливостей, базування військ поблизу Росії,

- нестабільність політичної обстановки у світі в сполученні з нарощуванням деякими державами свого військового потенціалу, -поширення зброї масової поразки й засобів його доставки, можливість збільшення членів “ядерного клубу” ,

- спроба деяких досить сильних у військово-економічному відносин держав використовувати проти Росії засобу політичного й економічного тиску або військовий шантаж

У сформованих умовах для Росії стало об’єктивною необхідністю створення якісно-нових Збройних Сил, економічно менш обтяжних для держави, значно менших по чисельності й у теж час більше ефективних, здатних забезпечити безпека країни в будь-якій обстановці. Російська армія була створена по указі Президента РФ від 7 травня 1992 року “Про створення Збройних Сил РФ” Відповідно до Закону РФ “Про оборону” , Збройні Сили призначені для відбиття агресії й нанесення агресорові поразки, а також для виконання завдань відповідно до міжнародних зобов’язань

Збройні Сили можуть бути притягнуті й до рішення завдань не пов’язаних з їхнім основним призначенням, але національні інтереси, що зачіпають, Росії. Такими завданнями можуть бути:

- участь разом із внутрішніми військами й правоохоронними органами в боротьбі з організованою злочинністю, у захисті прав і воль громадян Росії,

- забезпечення колективної безпеки країн СНД,

- виконання миротворчих місій як у ближньому, так і в далекому зарубіжжі й інше

Зазначені й інші складні завдання російські війська вирішують у певній організаційній структурі

До складу Збройних Сил РФ входять Ракетні війська стратегічного призначення. Сухопутні війська. Війська протиповітряної оборони. Військово-повітряні Сили, Військово-Морський Флот, Тил Збройних Сил, а також роду військ центрального підпорядкування

Види Збройних Сил РФ підкоряються головнокомандуючим, які є заступниками Міністра оборони РФ.

Безпосереднє керівництво Збройними Силами РФ здійснює Міністр оборони РФ, через Міністерство оборони. Основним органом оперативного керування військами й силами флоту Збройних Сил є Генеральний штаб Збройних Сил РФ.

Захист Батьківщини є боргом і обов’язком громадянина Російської Федерації

Військова служба – особливий вид державної служби, що полягає у виконанні громадянами встановленої законами військового обов’язку в складі Збройних Сил РФ або інших військ. Військова служба є найбільш активною формою реалізації боргу й обов’язку кожного громадянина по захист Батьківщини

Громадянин, що проходить військову службу, є військовослужбовцем і має правове положення, обумовлене законом

На військову службу призиваються громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 27 років, що складаються або зобов’язані складатися на військовому обліку, що не мають права на звільнення або відстрочку від заклику

Від військового обов’язку звільняються громадяни чоловічої статі моложе 16 і старше 60 років, жіновий статі – моложе 18 і старше 50 років, а також не придатні до військової служби по стані здоров’я

Військовий обов’язок громадян РФ передбачає:

військовий облік,

підготовку до військової служби,

проходження військової служби,

перебування в запасі (резерві) ,

військове навчання в мирний час

Порядок проходження військової служби встановлюється Законодавством і іншими нормативно-правовими документами. Основними з них є:

Конституція РФ,

Закон РФ “Про оборону” ,

Закон РФ “Про військовий обов’язок і військову службу” ,

Закон РФ “Про статус військовослужбовців” ,

Основні положення Військової доктрини РФ,

Загальновійськові устави Збройних Сил РФ.

Облік громадян закличного віку й військовозобов’язаних за місцем їх проживання здійснюється військовими комісаріатами. У населених пунктах, де немає військових комісаріатів, первинний військовий облік веде місцева адміністрація. Громадяни зобов’язані складатися на військовому обліку, за винятком звільнених Законом від військового обов’язку, що не мають військово-облікової спеціальності громадян жіновий статі, що відбувають карне покарання у вигляді позбавлення волі, що досягли граничного віку перебування в запасі, що убули на постійне місце проживання за границю

Громадяни чоловічої статі ставляться на військовий облік у районній або міській (у місті без районного розподілу) комісією з постановки громадян на військовий облік у період з 1.01 по 31.03 у рік досягнення громадянином 17-літнього віку

Первісна постановка громадян жіновий статі на військовий облік здійснюється районним або міським (без районного розподілу) військовим комісаріатом після придбання ними військово-облікової спеціальності

Комісія з постановки громадян на військовий облік затверджується рішенням голови місцевої адміністрації в наступному складі:

військовий комісар району або міста (без районного розподілу) або його заступник-голова комісії,

секретар комісії,

лікарі, що проводять медичний огляд громадян у зв’язку з їхньою постановкою на військовий облік

Комісія з постановки громадян на військовий облік зобов’язана:

організувати медичний огляд громадянина й визначити його придатність до військової служби,

ухвалити рішення щодо постановці громадянина на військовий облік або про звільнення його від військового обов’язку у зв’язку з непридатністю по стані здоров’я,

провести професійно-психологічне обстеження громадянина для визначення можливого його використання на військовій службі. Голова або секретар комісії з постановки громадян на військовий облік зобов’язані оголосити громадянинові рішення комісії й роз’яснити його обов’язку по військовому обліку

Обов’язку громадянина по військовому обліку: Громадянин зобов’язаний з’явитися за викликом військового комісаріату району або міста(без районного розподілу) , на території якого він постійно або тимчасово (строком більше 3 місяців) проживає, по питанню військового обліку

Громадянин, звільнений у запас Збройних Сил РФ або з органів внутрішніх справ із зарахуванням у запас Збройних Сил, зобов’язаний в 2-х тижневий строк від дня одержання документів про зарахування його в запас з’явитися у військовий комісаріат району або міста (без районного розподілу) за місцем його проживання по питанню постановки його на військовий облік

Громадянин, що складається на військовому обліку, зобов’язаний в 2-х тижневий строк повідомити у відповідний орган, що здійснює військовий облік, про зміну свого родиний стану, місця проживання в межах району або міста (без районного розподілу) , утворення, місця роботи й посади

Pages: 1 2 3

Збережи - » Збройні Сили Російської Федерації на сучасному етапі . З'явився готовий твір.

Збройні Сили Російської Федерації на сучасному етапі

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.