Зародження й розвиток традицій в армії держави Російського

“Найдорожче в людини – це життя. Вона дається йому один раз, і прожити її треба так, щоб не було болісно боляче за безцільно прожиті роки, щоб не палив ганьбу за подленькое й дріб’язкове минуле…” – ці горді й піднесені слова чудового письменника-патріота Миколу Островського, вкладені у вуста героя його роману Павла Корчагіна, повинні стати девізом російської молоді, мільйонів людей нашої країни. Ці слова повинні стати основою, навіть у теперішній період розвитку держави Російського, молодого покоління, якому має бути найближчим часом стати на охорону рубежів своєї країни, і тим, хто виконує цей борг. Наша армія – невід’ємна складова частина нашого суспільства. Тому й виховання особового складу здійснюється в дусі загальних завдань державного будівництва

Разом з тим воїни Збройних Сил є прямими спадкоємцями всього кращого, що було в традиціях російської армії й флоту

Протягом століть російські воїни вважали боротьбу за незалежність своєї Батьківщини справою честі, і щораз, коли над Росією нависала небезпека іноземного поневолення, проявляли дивні зразки хоробрості й героїзму. Носієм справжнього патріотизму російської армії й флоту завжди був народ. Саме воля народу була тією вирішальною силою, об яку розбивалися всі спроби іноземних завойовників поневолити росіянку землю

Збройні Сили сприйняли народності традицій російської армії й флоту хоробрість і героїзм солдатів і матросів, їхня вірність і беззавітне служіння своїй Батьківщині й багато чого інше

Виховання особового складу Збройних Сил на бойових традиціях сприяє ідейному загартуванню воїнів, дисциплінує частини й підрозділи, піднімає моральний дух особового складу армії й – 3 флоти. Однак особливе виховне значення має пропаганда героїчного минулого нашого великого народу нашої великої країни

Традиції, як і інші соціально-психологічні явища, виникають і проявляються в різних масштабах, на всіх рівнях громадського життя. Традиції для колективу є тим соціальним елементом, що скріплює його в єдине ціле, і разом з тим надає йому своєрідність і неповторність. Сукупність традицій являє собою найважливіший елемент внутріколективної соціально-психологічної атмосфери, у якій постійно перебуває особистість

На сучасному етапі розвитку й реформування Збройних Сил Російської Федерації важко переоцінити значення традицій

Через збереження й збільшення традицій ВР РФ неодмінно прийдуть до більше якісного свого стану

Дослідження даної теми дуже важливо й переслідує певні цілі: – удосконалювання виховання особистості в колективі; виховання колективу, як такого; – збереження й збільшення традицій, як елемента соціально-психологічної атмосфери в армійському середовищі

Турбота про формування позитивних настроїв, про нагромадження різноманітних позитивних традицій є турботою про формування колективу, посиленні ефективності його бойової й виховної функцій, турботою про морально-психологічну підготовку підрозділу (частини) до успішних дій в умовах бою

Для виконання завдань в умовах армії військовослужбовці повинні одержати за час служби й таке виховання, що має особливу, військову спрямованість. От це специфічне, пов’язане з формуванням в особового складу Збройних Сил необхідних військових якостей, і визначає сутність військового виховання, його місце в загальній системі підготовки збройних захисників Батьківщини

Військове виховання являє собою цілеспрямовану діяльність командирів і штабів по формуванню у воїнів духовних якостей, що відбивають специфічний характер нашої армії, її завдання й призначення. У єдності з усіма напрямками виховання військове виховання розвиває й формує у воїна якості, необхідні йому для захисту Батьківщини. У процесі військового виховання формуються такі якості, які необхідні воїнам завжди, але особливо при виконанні завдань у бойових умовах. Це – стійкість, мужність, відвага

Зміст військового виховання в самому конкретному плані визначається військовою присягою, у якій у концентрованому виді сформульовані вимоги до збройного захисника Батьківщини, і військовими уставами, що регламентують повсякденне життя, функціонування армії й флоту в ході війни. Про значення військових уставів свідчить те, що вони розглядаються й затверджуються на найвищому державному рівні

Основними компонентами змісту військового виховання є:

- виховання у військовослужбовців глибокого розуміння історичного призначення Збройних Сил, особливостей їхнього будівництва, функціонування й свого місця у виконанні вартих перед ними завдань, особливо по підтримці постійної високої бойової готовності;

- формування в особового складу непохитної вірності військовій присязі й уставам, неухильного проходження їхнім вимогам як у мирний час, так і в умовах війни;

- розвиток постійного прагнення до оволодіння військовою справою, своєю військовою професією, до відмінного освоєння військової техніки, зброї й способів їхнього застосування;

- вироблення у військовослужбовців високої дисциплінованості, беззаперечної покори, зміцнення військового товариства;

- формування морально-бойових якостей, які особливо необхідні військовослужбовцем у бої,

- стійкості, мужності, відваги, здатності переносити найсуворіші випробування для досягнення перемоги над ворогом;

- виховання особового складу в дусі гордості за приналежність до Збройних Сил Росії, своєї частини, прагнення розвивати й збагачувати їх бойові традиції

Робота з військового виховання особового складу Збройних Сил повинна вестися диференційовано, де головна роль повинна належати військовій дисципліні. Єдиноначальність в армії й на флоті, його послідовне здійснення в багатогранній діяльності військових кадрів невідривні від процесу виховання військовослужбовців у дусі високої дисциплінованості. Місце й значення цього процесу в змісті військового виховання визначаються насамперед тим, що мова йде про прищеплювання військовослужбовцеві одного з найважливіших якостей, без якого немислимі особистість воїна, специфічна діяльність армії й флоту

У процесі морального виховання у воїнів формується поняття дисциплінованості як військового боргу. Правове виховання розвиває в них повага до законів, на яких ґрунтується правопорядок в армії й на флоті. Військове виховання як би розкриває суть доданків військової дисципліни, націлює особовий склад на точне й неухильне дотримання військової присяги й військових уставів, у єдності з навчанням забезпечує проведення в життя їхніх конкретних вимог. Цей єдиний процес покликаний сприяти твердженню й підтримці уставного порядку

Особливе значення надається особистій зразковості офіцерів у сполученні з їхнім умінням кваліфіковано вирішувати завдання неухильного зміцнення дисципліни в довірені їм частинах і підрозділах

У змісті військового виховання важливе місце займає й пропаганда бойових традицій. Освоєння цих високих духовних цінностей, по-перше, забезпечує наступність у роботі з формування в особового складу високих морально-бойових якостей захисників Батьківщини, що сприяє глибокому усвідомленню їм своїх службових обов’язків. По-друге, цей могутній засіб впливу на розуми й серця воїнів активно сприяє сприйняттю ними героїчних справ, свершенних радянськими людьми в боях за Батьківщину, за справу своїх предків, як прикладів для повсякденного наслідування

Бойові традиції, по-третє, розглядаються як конкретний підсумок і, отже, у відомому змісті осередок досвіду виховання воїнів у дусі вірності своїй Батьківщині, військовій присязі, високій дисциплінованості, готовності до героїчних подвигів. Саме тому у всьому процесі військового виховання бойовим традиціям приділяється неослабна увага. Використовуються різні форми пропаганди й агітації

Pages: 1 2 3 4

Збережи - » Зародження й розвиток традицій в армії держави Російського . З'явився готовий твір.

Зародження й розвиток традицій в армії держави Російського

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.