Вид, критерій виду, популяції

Вид – сукупність особин, що володіють спадкоємною подібністю морфологічних, фізіологічних і біологічних особливостей, що вільно схрещуються й дають плідне потомство, що пристосувалися до певних умов життя й, що займають у природі певний ареал

Вид являє собою одну з основних форм організації живого. Однак визначити, чи належать дані особини до одного чи виду ні, іноді буває важко. Тому для рішення питання про приналежність особин до даного виду використовується цілий ряд критеріїв:

1. Морфологічний критерій – головний критерій, заснований на зовнішніх розходженнях між видами тварин або рослин

2. Географічний критерій – заснований на тім, що кожний вид живе в межах певного простору (ареалу).

3. Екологічний критерій – припускає, що кожний вид характеризується певним типом харчування, місцем перебування, строками розмноження, тобто займає певну екологічну нішу

4. етологический критерій – полягає в тім, що поводження тваринних одних видів відрізняється від поводження інших

5. генетичний критерій – містить у собі головна властивість виду – його генетичну ізоляцію від інших. Тварини й рослини різних видів майже ніколи не схрещуються між собою

По одному із критеріїв не можна точно розрізняти види між собою. Визначити приналежність особини до конкретного виду можна тільки на підставі сукупності всіх або більшості критеріїв. Особини, що займають певну територію й вільно перехресні між собою, називаються популяцією

Популяція – сукупність особин одного виду, що займають певну територію й обмінюються генетичний матеріал. Сукупність генів всіх особин у популяції називається генофондом популяції. У кожному поколінні окремі особини вносять більший або менший внесок у загальний генофонд залежно від їхньої пристосувальної цінності. Неоднорідність організмів, що входять у популяцію, створює умови для дії природного добору, тому популяція вважається найменшою еволюційною одиницею, з якої починається еволюційні перетворення виду. Популяція, таким чином, являє собою надорганизменную формулу організації життя. Популяція не є повністю ізольованою групою. Іноді відбувається схрещування між особинами різних популяцій. Якщо якась популяція виявиться повністю географічно або екологічно ізольованої від інших, то вона може дати початок новому підвиду, а згодом і виду

Кожна популяція тварин або рослин складається з особин різної підлоги й різного віку. Співвідношення чисельності цих особин може бути по-різному залежно від пори року, природних умов. Чисельність популяції визначається співвідношенням народжуваності й смертності, що становлять її організмів. Якщо протягом досить тривалого часу ці показники рівні, то чисельність популяції не змінюється. Фактори середовища, взаємодія з іншими популяціями може змінювати чисельність популяції

Збережи - » Вид, критерій виду, популяції . З'явився готовий твір.

Вид, критерій виду, популяції

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.