Всі уроки в розділі - Всесвітня Історія

Румунія Федеративна держава

В адміністративному відношенні країна ділиться на повіти (жудеци), міста й комуни . На території Румунії – 40 повітів, на правах повіту й Бухарест (площа повіту становить у середньому 6074 кв. км із населенням понад 530 тис. чола.), 236 міст, 2705 комун (у комуну входить одне або кілька сіл, вона нараховує в середньому 4500 жителів), 47 [...]

Народна Республіка Бангладеш

БАНГЛАДЕШ, Народна Республіка Бангладеш, держава в Південній Азії, утворене на місці колишньої пакистанської провінції Східний Пакистан. Її політичні лідери 26 березня 1971 оголосили про державотворення за назвою Бангладеш, що означає «бенгальський народ». Фактична дата підстави 16 грудня 1971, коли пакистанські війська здалися об’єднаному командуванню восточнобенгальских і поддерживавших їх індійських збройних сил. Країна розташована головним чином [...]

Географічне середовище

Географічне середовище – одне з найважливіших понять географічної науки. Воно було запропоновано ще наприкінці Х I Х століття відомим французьким географом – елизе Реклю. Географічне середовище – та частина природи, з якого людське суспільство безпосередньо взаємодіє у своєму житті й виробничій діяльності на даному етапі історичного розвитку. Географічне середовище – необхідна умова життя й діяльності [...]

Державний лад країни

Державний лад будь-якої країни характеризується формою адміністративно – територіального пристрою. За цією ознакою всі країни миру діляться на унітарні й федеративні держави
Унітарні – адміністративно-територіальні одиниці підкоряються безпосередньо центральному уряду (Франція, Туреччина, Білорусь, Польща). Більшість країн у світі – унітарні .

«Лебедина зграя» як зразок «химерної прози»

У шістдесятих роках XX ст. в українській літературі виникла опозиція диктатурі методу еоцреалізму. Однією з найбільш помітних течій була так звана «химерна проза», яка насміхалася з офіційно узаконених догм, зведення особистості до стандарту, фальшивої патетики, видобувала з надр народної пам’яті дотепне слово. її ознаки: запозичення стильових рис бароко, емоційність, експресивність, поєднання реального з міфологічним, часово-просторові [...]

Типологія країн миру

Типологія країн миру – одна з найбільш складних методологічних проблем. Рішенням її займаються географи, економісти, політологи, соціологи й представники інших наук. У.У Вольський під типом країни розумів – об’єктивно сформований відносно стійкий комплекс властивих їй умов і особливостей розвитку, що характеризують її роль і місце у Світовому співтоваристві на даному етапі Всесвітньої історії

Філософія Фоми Аквінського

Філософські напрямки можна розділити на матеріалізм і ідеалізм, залежно від того, що вважається первинним матерія або дух. Ті, хто затверджує, що матерія первинна, а мислення вдруге, ставляться до табору матеріалістів. Ті ж, хто первинним уважає дух, утворять ідеалістичний напрямок, у межах якого можна розмежувати два різновиди: об’єктивний ідеалізм, що думає, що навколишня нас дійсність існує [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.