Всі уроки в розділі - Всесвітня Історія

Східні автори про центри консолідації Русі

Куявия (Куябия, Куяба), Славия ( ас-славия, Салау), Артания (Арсания, Арта) – так називали три племінних центри Древньої Русі арабські, перські й середньоазіатські географи IX-X вв. Засновником «класичної» школи мусульманських географів був житель Середньої Азії червоний-балхи, що жив у першій половині Х у. Праці червона-балхи на початку 930 – х гг. обробив перс червоний-истархри, а трохи [...]

Коло джерел про первісну Русь

У цілому коло джерел про первісну Русь давно вже обкреслений істориками: крім багато в чому (але не у всім!) співпадаючих розповідей відомої Повісті минулих літ (початок XII століття) і Новгородського першого літопису (отразившей Початковий звід, що безпосередньо передував Повести), це велика кількість іноземних джерел – візантійських, німецьких, арабських, у меншій мері ськандинавських.

Натиськ вікінгів

Наймолодшими з індоєвропейських народів були германці, балти й слов’яни. В епоху великого переселення народів слов’яни й германці зайняли великі області Європи. На відміну від слов’ян, які в основному рухалися в напрямку Східному, Північно-Східному й Південно-Східному напрямках, германці виявилися хазяями багатьох земель Західної й Північної Європи. Кельти, римляне й інші західноєвропейські романізовані народи, що входили в [...]

Свої звичаї й своя вдача

Коли ільменські словени прийшли на свою нову батьківщину?
Ще в минулому сторіччі (мається на увазі XIX – прим. автора) дослідники звернули увагу на близькість релігійних поглядів новгородцев і балтійських слов’ян Помор’я. Було висловлене припущення про розселення слов’ян у Приильменье із земель балтійських слов’ян. Деякі археологічні спостереження (наземне срубное домобудівництво, конструкція оборонних споруд Новгородського дитинця й полабських [...]

Повість минулих літ про міжнародні шляхи, що йдуть через землі східних слов’ян

Коли ж галявині жили окремо по горах.., отут був шлях з Варяг у Греки й із Грек по Дніпрові, а у верхів’ях Дніпра – волок до Ловати, а по Ловати можна ввійти в Ільмень, озеро велике; із цього ж озера випливає Волхов і впадає в озеро велике З (Ладожськое озеро), і устя того озера впадає [...]

«Не добра данина ця, княже…»

Слідом за тим, по смерті братів цих (Кия, Щека й Хорива), пригноблювали галявин древляни й інші околишні люди. І знайшли їхні хазари сидячими на горах цих у лісах і ськазали: «Платите нам данина». Галявині, порадившись, дали від диму по мечі, і віднесли їхні хазари до свого князя й до старійшин, і ськазали їм:

Повість минулих літ про підставу Києва

Галявині… жили в ті часи окремо й управлялися своїми родами…
І були три брати: один по ім’ю Кий, іншої – Щек і третій – Хорив, а сестра їхня Либідь. Сидів Кий на горі, де нині підйом Боричів, а Щек сидів на горі, що нині зветься Щековица, а Хорив на третій горі, що прозвалася по ньому Хоривицей. [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.