Всі уроки в розділі - Всесвітня Історія

Машинобудівний комплекс Росії

Машинобудівний комплекс – сукупність галузей промисловості, що роблять різноманітні машини й механізми. До складу машинобудівного комплексу входить більше70 галузей. Це, насамперед електротехніка й приладобудування, верстатобудування й інструментальна промисловість, сільськогосподарське й будівельно-дорожнє машинобудування

Електроенергетика Росії

Електроенергетика – галузь ПЕК, головна функція якої є вироблення електроенергії. Від її значною мірою залежить розвиток інших галузей господарства, виробництво електроенергії – найважливіший показник по якому судять про рівень розвитку країни. Електроенергія виробляється на електростанціях різного типу, які відрізняються техніко-економічними показниками й факторами розміщення

Паливна промисловість Росії

Паливна промисловість – частина паливно-енергетичного комплексу. Вона включає галузі по видобутку й переробці різних видів палива. Провідні галузі паливної промисловості – нафтова, газова й вугільна.

Томізм і неотомізм

Забудемося на мінуту про нинішній час, перенесемося подумки в середньовіччя, а точніше, в XIII століття – вік коли жив Фома Аквінський, і спробуємо розкрити ті соціально-ідеологічні передумови, які обумовили виникнення філософії, названої по його ім’ю томізмом

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК )

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК ) – це сукупність галузей, пов’язаних з виробництвом і розподілом енергії в різних її видах і формах. До складу ПЕК входять галузі по видобутки й переробці різних видів палива (паливна промисловість), електроенергетика й підприємства по транспортуванню й розподілу електроенергії. Значення паливно-енергетичного комплексу в господарстві нашої країни дуже велике й не тільки тому, [...]

Господарство країни

Господарство країни – сукупність природних і створених руками людини багатств, які використовуються для забезпечення життя й поліпшення умов її існування. Господарства складається з безлічі підприємств. Підприємство – це самостійна одиниця, що виконує певні види економічної діяльності. У цей час у Росії більше3 млн. різних підприємств, які у свою чергу можуть бути згруповані по галузях

Російська Федерація багатонаціональна держава

Російська Федерація – багатонаціональна держава. На її території проживає більше130 націй і народностей, що розрізняються по мові, культурі, особливостям побуту, але тісно зв’язаних між собою спільністю історичних доль. Самими численними є росіяни й татари, але до складу населення входять представники й так званих малих народів (менш 1000 чоловік) – алеути, орочи й т.д.

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.