Всі уроки в розділі - Всесвітня Історія

Коротка інформація про зміну екзаменаційної моделі по літературі у форматі ЕГЭ на 2011 рік

Версія ЕГЭ по літературі – результат багаторічної експериментальної роботи, ціль якої – пошук екзаменаційної моделі, найбільш адекватній специфіці предмета. Екзаменаційна модель ЕГЭ по літературі 2009 року істотно не змінюється в порівнянні з версією 2008 р., що є по суті принципово нової стосовно екзаменаційних моделей минулих років.

Сила ораторського мовлення, по Цицерону

Цікаво філософське міркування Цицерона про моральність і красномовство: «Щирий оратор повинен досліджувати, переслухати, перечитати, обговорити, розібрати, испробовать усе, що зустрічається людині в житті, тому що в ній обертається оратор, і вона служить йому матеріалом. Тому що красномовство є один з вищих проявів моральної сили людини; і хоча всі прояви моральної сили однорідні й рівноцінні, але [...]

Риторика Цицерона

Найбільшим класиком античного красномовства й теоретиком ораторського мистецтва був давньоримський оратор і політик Марко Туллий Цицерон (106-43 р. до н.е.). Три трактати про ораторське мистецтво відбивають багатий досвід античної риторики і його власний практичний досвід найбільшого римського оратора. Ці трактати – «Про оратора», «Брут, або Про знаменитих ораторів», «Оратор» – пам’ятники античної теорії словесності, античного [...]

Риторика Аристотеля

Більшою культурною й науковою подією була поява «Риторики» Аристотеля (384-322 р. до н.е.), що значно розвив навчання Платона про ораторське мистецтво
Аристотель критикував платоновскую теорію безтілесних форм («ідей»), але повністю перебороти платоновский ідеалізм не зміг, хоча, за словами В. И. Леніна, «Аристотель впритул підходить до матеріалізму».

Єдиний державний екзамен з ЛІТЕРАТУРИ Частина 2

Прочитайте наведене нижче вірш і
_____ виконаєте завдання В8 – В12; СЗ – С4.____
ЛИСТ МАТЕРІ Ти жива ще, моя бабуся? Живий і я. Привіт тобі, привіт! Нехай струменіє над твоєю хатинкою Те вечірнє несказанне світло.

Єдиний державний екзамен з ЛІТЕРАТУРИ Частина 3

Для виконання завдання частини 3 використайте бланк відповідей № 2. Виберіть тільки ОДНЕ із запропонованих нижче завдань (З5.1, З5.2, З5.3). Дайте повну розгорнуту відповідь на проблемне питання (в обсязі не менш 200 слів), залучаючи необхідні теоретико-літературні знання, опираючись на літературні твори, позицію автора й по можливості розкриваючи власне бачення проблеми. У бланку відповідей запишіть номер [...]

Добуток по романі А. Свидницкого «Люборацкие»

Давайте подивимося на творчість А. Свидницкого як на явище новаторське в історії української літератури, зокрема на роман «Люборацкие», що був новаторським у той час і по жанрі, і за змістом. У ньому розкриваються проблеми громадського життя України в 40- 60-і року XIX сторіччя. Назвемо лише основні з них:

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.