Всі уроки в розділі - Географія

Електроенергетика Росії

Електроенергетика – галузь ПЕК, головна функція якої є вироблення електроенергії. Від її значною мірою залежить розвиток інших галузей господарства, виробництво електроенергії – найважливіший показник по якому судять про рівень розвитку країни. Електроенергія виробляється на електростанціях різного типу, які відрізняються техніко-економічними показниками й факторами розміщення

Паливна промисловість Росії

Паливна промисловість – частина паливно-енергетичного комплексу. Вона включає галузі по видобутку й переробці різних видів палива. Провідні галузі паливної промисловості – нафтова, газова й вугільна.

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК )

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК ) – це сукупність галузей, пов’язаних з виробництвом і розподілом енергії в різних її видах і формах. До складу ПЕК входять галузі по видобутки й переробці різних видів палива (паливна промисловість), електроенергетика й підприємства по транспортуванню й розподілу електроенергії. Значення паливно-енергетичного комплексу в господарстві нашої країни дуже велике й не тільки тому, [...]

Господарство країни

Господарство країни – сукупність природних і створених руками людини багатств, які використовуються для забезпечення життя й поліпшення умов її існування. Господарства складається з безлічі підприємств. Підприємство – це самостійна одиниця, що виконує певні види економічної діяльності. У цей час у Росії більше3 млн. різних підприємств, які у свою чергу можуть бути згруповані по галузях

Російська Федерація багатонаціональна держава

Російська Федерація – багатонаціональна держава. На її території проживає більше130 націй і народностей, що розрізняються по мові, культурі, особливостям побуту, але тісно зв’язаних між собою спільністю історичних доль. Самими численними є росіяни й татари, але до складу населення входять представники й так званих малих народів (менш 1000 чоловік) – алеути, орочи й т.д.

Наше завдання – зберегти й примножити природні багатства рідної Землі

Протягом всієї історії свого існування людина активно вторгалася в природні процеси, що відбуваються в природі. Особливо активно це вторгнення проявлялося в XX столітті. Людина щогодини добуває тонни корисних копалин, зводить із особи землі гектари лісу, забруднює воду й повітря. У результаті цього впливу екологічна ситуація в багатьох районах землі, у тому числі й у Росії, [...]

Природні ресурси Росії

Природні ресурси – це найважливіші компоненти природного середовища, які безпосередньо використовуються людьми у всіляких цілях. У сучасному господарстві застосовуються практично всі відомі науці хімічні елементи і їхні з’єднання, навіть енергія атомного ядра, повітря й вода. Природно-ресурсний потенціал нашої країни величезний і, по оцінках економістів, виражається значними цифрами. У Росії добуваються, наприклад всі види мінерального палива, [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.