Всі уроки в розділі - Географія

Державний лад країни

Державний лад будь-якої країни характеризується формою адміністративно – територіального пристрою. За цією ознакою всі країни миру діляться на унітарні й федеративні держави
Унітарні – адміністративно-територіальні одиниці підкоряються безпосередньо центральному уряду (Франція, Туреччина, Білорусь, Польща). Більшість країн у світі – унітарні .

Типологія країн миру

Типологія країн миру – одна з найбільш складних методологічних проблем. Рішенням її займаються географи, економісти, політологи, соціологи й представники інших наук. У.У Вольський під типом країни розумів – об’єктивно сформований відносно стійкий комплекс властивих їй умов і особливостей розвитку, що характеризують її роль і місце у Світовому співтоваристві на даному етапі Всесвітньої історії

Легка й харчова промисловість Росії

Легка й харчова промисловості становлять третю ланку агропромислового комплексу. Легка включає текстильної, швейної, хутряної, трикотажну й шкіряно^-взуттєву промисловості. Головна галузь текстильна . Вона включає – первинну обробку сировини (бавовни, шовку, вовни, льна), прядильне виробництво, а також ткацтво й обробку тканин (фарбування, нанесення малюнка). Сировина для текстильної промисловості невигідно возити на більші відстані, тому підприємства по [...]

Сільське господарство центральна ланка агропромислового комплексу (АПК) Росії

Містить у собі дві галузі: рослинництво й тваринництво. Співвідношення виробленої продукції в цих галузях 40%:60%. Головна галузь рослинництва зернове господарство , а найважливіша культура – пшениця ярова й озима. Крім того, на території Росії вирощують жито, ячмінь, овес. До технічних культур ставиться льон, цукровий буряк, соняшник. Розвинене так само овочівництво, а в південних районах садівництво [...]

Хімічна промисловість Росії

Поряд з машинобудуванням і електроенергетикою хімічна промисловість відіграє величезну роль у господарстві країни. Хімія забезпечує промисловість і будівництво новими ефективними матеріалами, постачає сільське господарство мінеральними добривами, засобами захисту рослин, сприяє його інтенсифікації. Хімічна промисловість має складний галузевий склад. Вона включає: гірничо^-хімічну (видобуток сировини – апатитів, фосфоритів, сірки, кам’яних солей і ін.) і основну хімію (виробництво [...]

Металургійний комплекс Росії

Металургійний комплекс – сукупність галузей виробляючі різноманітні метали. Вона включає видобуток, збагачення руди, виплавку металів, виробництво прокату, а так само переробку вторинної сировини. Галузь ділиться на чорну металургію – виплавка стали, чавуну й феросплавів. І кольорову , котра включає – виробництво легких металів – алюміній, магній, титан. І важких металів – мідь, нікель, олово, свинець. [...]

Машинобудівний комплекс Росії

Машинобудівний комплекс – сукупність галузей промисловості, що роблять різноманітні машини й механізми. До складу машинобудівного комплексу входить більше70 галузей. Це, насамперед електротехніка й приладобудування, верстатобудування й інструментальна промисловість, сільськогосподарське й будівельно-дорожнє машинобудування

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.