Всі уроки в розділі - Природокористування

Чому, на ваш погляд. Майстер «не заслужив світла, він заслужив спокій»?

Роман «Майстер і Маргарита» – верховий добуток М. А. Булгакова, над яким він працював з 1928 року до кінця життя. Спочатку Булгаков назвав його «Інженер з копитом», але в 1937 році він дає книзі нова назва – «Майстер і Маргарита». Роман цей – утвір незвичайне, історично й психологічно достовірна книга про тім часі. Це з’єднання [...]

Сюжетна основа повести «Собаче серце»

Сатирична повість М. А. Булгакова «Собаче серце» написана в 1925 році. Вона поєднує в собі три жанрово-художні форми: фантастику, соціальну антиутопію й сатиричний памфлет. В основі повести ризикований експеримент. Сложнейшая операція, зроблена професором Преображенським, її приголомшуючі результати – це, звичайно, фантастика. Але для Булгакова вона послужила лише сюжетною основою для розкриття соціальних проблем. Усе, що [...]

Яка особливість назв сатиричних казок Салтикова-Щедрина?

Казка — один із самих популярних фольклорних жанрів. Цей вид усного оповідання з фантастичним вимислом має багатовікову історію. Казки Салтикова-Щедрина зв’язані не тільки з фольклорною традицією, але й із сатиричною літературною казкою XVIII—XIX століть. Уже на схилі віку автор звертається до жанру казки й створює збірник «Казки для дітей неабиякого віку». Вони, по думці письменника, [...]

Твір на вільну тему: Море подшутило над нами

Я не пам’ятаю, коли навчився ходити, зате пам’ятаю, коли навчився плавати. Плавати я навчився майже так само давно, як і ходити, але зате навчився сам, а хто вчив мене ходити, невідомо. Виховували колективно. Будинок наш завжди був повний усякими двоюрідними братами й сестрами. Вони спускалися з гір, приїжджали з околишніх сіл надходити в школи й [...]

Будеш, батьку, панувати

«Енеїда» Котляревського була визнана читачами ще за життя автора. Харківський журнал «Украинский вест-пнк», критикуючи водевіль О. Шаховського «Казак-сти-хотворец», вважав, що він далекий від «незрівнянної малоросійської «Енеїди» 184.
Автор першої граматики української мови О. Павлов-ський підкреслив народність «Енеїди» й те, що поема «з захопленням була зустрінута публікою». Оцінка твору Котляревського дана іі у дальшому викладі, коли йдеться [...]

Своєрідність реалізму Котляревського

Котляревський закликає музу «веселу, гарну, молоду»,— орієнтується не па старі класицистичні зразки, а па нові вимоги, що їх висувала молода демократична література. Поет спирається на фольклорну, народну традицію: «піду я до людей старих, щоб їх о пеклі розпитати».

Реалізм «Енеїди»

Не маючи змоги викласти всю історію питання, обмежимось тільки післявоєнним періодом українського радянського літературознавства. Упорядник двотомного академічного видання творів Котляревського А. Шамрай вважав «Енеїду» однією з форм «раннього українського реалізму в його спорідненості з критичним реалізмом XIX ст. і відмінності від нього». Дослідник певною мірою приймав визначення П. Житецького, але по-своєму розкривав його сутність і. [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.