Всі уроки в розділі - Природокористування

Епістолярна спадщина письменника як джерело вивчення його Гоголя

Одним із найцінніших першоджерел вивчення життя та творчості митця, його взаємин із сучасниками, “лабораторії” майбутніх творів глисти письменника. З початку XIX ст. вони виконували роль не тільки комунікативну, а й літературну, як жанр епістолярної прози з багатим минулим (від Сенеки і Платона, французьких письменників XVII – XVIII ст. ідо майстрів жанруХІХ – XX ст.). Тож [...]

Образ оповідача в творі «Тарас Бульба»

Історію Тараса і його синів представляє оповідач, який по-своєму оцінює все, що відбувається з героями; Він представник іншого часу, і події, що відбуваються в житті героїв, сприймаються ним як сторінка літописних згадок. Його симпатії на боці Тараса і козаків. Однак він презентує себе як історика і намагається дотримуватися об’єктивності: під час опису масштабів знищення ворогів [...]

Жанрові особливості твору «Декамерон»

Сьогодні ми говоримо про непересічний художній твір епохи Відродження. У деяких родинах із великою бібліотекою та суворими традиціями цю книжку досі завбачливо засувають у другий ряд верхньої полиці – аби допитлива дитина не відкрила для себе передчасно чого не слід. Вважається, що розповіді про кохання зробили твір «забороненим для читання» багатьом поколінням молодих людей. Хоча, [...]

Сонети Петрарки

Поети називають дивною отрутою, хворобою почуття, яке “водить сонце і світила”. Це почуття має неабияку неземну силу – може піднести на своїх крилах до неба або бути причиною розбрату. Троянська війна, лицарські турніри, крик душі трубадурів, виражений в поетичних рядках, – це все історія розвитку висловлення особистих почуттів людини, що знайшло своє відображення в історії, [...]

Українська германістика

Українська германістика сьогодні переживає час свого бурхливого розвитку, що спирається на досвід відомих вітчизняних науковців старшого покоління, насамперед Д. Затонського та К. Шахової. В останні роки увагу наукової спільноти привернули монографії Б. Шалагінова “Фауст” Й.В. Гете: Містерія. Міф. Утопія” і П. Рихла “Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст”. Проте навіть на тлі широкого спектра [...]

Бачення світу в поемі «Божественна комедія», її алегоричний зміст

Данте дотримується системи, розробленої Птоломеєм, відповідно до якої Земля -центр
Всесвіту, а навколо неї розташовані Місяць, Меркурій, Венера. Земля міститься в центрі Всесвіту, навколо неї обертаються 1 всі планети, У північній, складнішій частині Землі, є глибока во-ронка, яка вершиною свого конуса йде до центру Землі. Це Пекло – осередок світового зла. Він утворений нижчою, не-одухотвореною матерією, [...]

Аліг'єрі Данте – видатний мислитель і поет

Мистецтво Ренесансу залишило нам чимало портретів митця. Близько 1450 року Андреа дель Кастаньйо залучить зображення поета до циклу фресок, які мали відтворювати приклади людської доблесті. Постать Данте героїзовано, підкреслено риси, які найбільше цінилися гуманістичною етикою: розум і мужність. Поступово образ міфологізується. Вимальовується гострий профіль, темне обличчя, наче обпечене пекельним полум’ям. Те-део Гадді в Санта Кроче [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.