Всі уроки в розділі - Юриспруденція

Подросковий алкоголізм, токсикоманія, наркоманія й злочинність

Особливий зв’язок групової злочинності неповнолітніх з алкоголізмом . Зв’язок ця многоканальная, пряма й зворотна. Алкогольні ексцеси неповнолітніх – це й способи “дорослого” самоствердження, проведення дозвілля, вільного спілкування. Вони – групові за своїм характером. Навряд чи можна зустріти випадки, коли підлітки вживали алкоголь поодинці. Їм обов’язково потрібні глядачі, аудиторія, дії перед нею й становлять суть групового [...]

Психологія підліткової злочинності

Дана робота розглядає проблемі сучасності – злочинності неповнолітніх Для цього був проведений психологічний аналіз. Виділимо основні поняття, якими будемо оперувати в роботі. Злочином уважається передбачене карним законом конкретне суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що зазіхає на суспільний або державний устрій РФ, її політичну й економічну систему, державну, суспільну й приватну власність, особистість, політичні, трудові, [...]

Теорії про поводження злочинця

У попередній главі ми з’ясували, що на поводження людини впливає його найближче й більше широке соціальне оточення. Однак і сама людина своїм поводженням впливає на це оточення, формуючи його. Людина аж ніяк не пасивна стосовно свого середовища. Самими потужними по силі зв’язків групами в суспільстві є сім’я, школа, група однолітків, професійний колектив тому що більшу [...]

Подання про особистість злочинця

Особистість злочинця. Існують різні визначення цього поняття, кримінологічне ж навчання виходить із того, що особистість як цілісне утворення являє собою соціальну якість людини. Воно формується в процесі суспільних відносин, тобто є продуктом соціалізації людини, а не здобувається з моменту народження. При цьому в людині уживаются соціальний і біологічний початки. І в співвідношенні соціальн і біологічного, [...]

Історія розвитку кримінологічної думки

Злочинність була за всіх часів у всіх куточках миру. У сучасному суспільстві злочинність придбала якісно нові риси. Значення вивчення цієї проблеми очевидно. Злочинність – соціальне явище, пов’язане з певним антигромадським поводженням людей. Для розкриття його причини, знаходження ефективних шляхів і методів реагування, попередження злочинів необхідно глибоке вивчення всього, що характеризує злочинця як індивіда і як [...]

Зм’якшуючі й обтяжуючі обставини

Зм’якшуючі й обтяжуючі обставини є додатковим критерієм, на основі якого суд робить свій висновок про ступінь суспільної небезпеки як доконаного злочину, так і особистості винного “Справедливе й розмірне покарання може бути призначено винному лише при тім умові, або в ході попереднього й судового наслідку будуть із достатньою повнотою виявлені й належним чином оцінений судом вся [...]

Вимоги закону про облік особистості при призначенні покарання

Як би не було велике для індивідуалізації покарання встановлення характеру й ступеня суспільної небезпеки доконаного злочину, однак “справедливе покарання може бути призначено винному лише після всебічного з’ясування й обліком судом обставин, що характеризують його особистість”. Наступним загальним початком, зафіксованим у ст. 60 Кримінального кодексу Російської Федерації, є облік особистості винного. Адже покарання завжди конкретно й [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.