Всі уроки в розділі - Право

Поняття криміналістики як науки

Тема злочинності актуальна в будь-який час. Злочинність міняється в міру зміни суспільства, але була вона завжди й скрізь і відбивала в собі які-небудь соціальні проблеми суспільства. Злочинність сучасного суспільства знайшла нові якісні риси, однак способи вивчення злочинності й способи реагування на злочинність, на жаль, не змінилися. Внаслідок чого люди виявилися нездатними протистояти злочинності

Вимагання

Вимагання, тобто вимога передачі чужого майна або права на майно або здійснення інших дій майнового характеру під погрозою застосування насильства або знищення або ушкодження чужого майна, а дорівнює під погрозою поширення відомостей, що ганьблять потерпілого або його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти істотна шкода правам або законним інтересам потерпілого або його близьких

Види адміністративного примуса

Велике теоретичне й практичне значення має питання про класифікацію мер адміністративного примуса, що дотепер не одержав єдиного рішення й у теорії, ні на практиці”. Чітка класифікація мер адміністративного примуса необхідна:

Грабіж. Кваліфікуючі ознаки грабежу по Кримінальному кодексі

Повсякденне розуміння корисливої злочинності, так само як і насильницької, на перший погляд начебто б не представляє особливих труднощів. Основним группировочним ознакою розглянутих діянь є своєрідний характер мотивації – користь.

Проблеми кодифікації адміністративної відповідальності юридичних осіб

Державна Дума РФ прийняла в першому читанні проект Кодексу РФ про адміністративні правопорушення. Уперше в Російському праві в єдиному законодавчому акті поряд з адміністративною відповідальністю фізичних осіб передбачена адміністративна відповідальність юридичних осіб

Шляхи кодифікації адміністративного законодавства

Питання про впорядкування адміністративного законодавства й шляхах його модифікації в цей час здобуває особливе значення. Це обумовлено відродженням інтересу до адміністративного права в цілому, значно втраченому у зв’язку з переходом до ринкової економіки. На початку реформ здавалося, що для стійкого економічного росту досить лише економічної волі й саме регуляції. Чи ледве не основним завданням реформування [...]

Адміністративні правопорушення, що зазіхають на громадський порядок

Розглянемо більш докладно адміністративні правопорушення, що зазіхають на громадський порядок, а також адміністративну відповідальність, яка треба за здійснення таких правопорушень
Стаття 158 Коап РФ (“Дрібне хуліганство”)

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.