Всі уроки в розділі - Право

Адміністративна відповідальність юридичних осіб

Норми, що передбачають адміністративну відповідальність юридичних осіб, у Коап Росії відсутні. Але, хоча питання адміністративної відповідальності юридичних осіб ще є предметом дискусій фахівців і поки не одержав у вітчизняному праві ні концептуально певного, ні практично прийнятного дозволу, проте чимало діючих нормативних правових актів уже передбачають таку відповідальність. У федеральних нормативних правових актах поняття адміністративної відповідальності [...]

Накладення адміністративних стягнень

Адміністративне стягнення – це міра адміністративної відповідальності, застосовувана до правопорушника за здійснення адміністративного правопорушення. Попередження спричиняє такі ж юридичні наслідки, як та інші основні адміністративні стягнення. Зокрема, попередження може мати значення для кваліфікації правопорушення як повторного, тобто, якщо особа, що одержала попередження за адміністративне правопорушення, протягом року від дня його одержання зробить нове адміністративне правопорушення, [...]

Право мирного проходу військових кораблів

Військове мореплавання, як складова частина судноплавства, існує з найдавніших часів. У ті епохи військове мореплавання здійснюване на “праві сильного”, сприяло, з одного боку, товарообміну, великим географічним відкриттям, а з іншого боку – работоргівлі, незліченним війнам і колоніальним захопленням

Місце криміналістичної науки в системі наукового знання

Розвиток будь-якої конкретної науки певною мірою визначається поданням про її місце в системі наукового знання. В історії криміналістичної науки рішення цього питання мало істотне значення як для визначення її службової функції й ролі в карному судочинстві, так і для з’ясування джерел тих даних, за рахунок використання яких росте арсенал криміналістичних засобів і методів боротьби спреступностью.

Типові слідчі ситуації й версії вбивства

Відповідно до карно-процесуального закону слідчий ухвалює рішення щодо початку наслідку й про виробництво слідчих дій. У моменти прийняття такого рішення слідчий оцінює слідчу ситуацію, що створилася, з урахуванням існуючої обстановки розслідування. Типові ситуації розслідування – найбільше що часто зустрічаються на практиці слідчі обстановки, що визначають особливості методики розслідування (типові слідчі версії, типові завдання, а також [...]

Криміналістичні класифікації й характеристики вбивств

Убивство – тяжкий злочин проти життя й здоров’я. КК РФ передбачає кримінальну відповідальність за навмисне заподіяння смерті іншій людині, у тому числі при обтяжуючих обставинах (ст.105), за вбивство матір’ю новонародженої дитини (ст.106), убивство, доконане в стані афекту (ст.107), убивство, доконане при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні мер, необхідних для затримки особи, що совершили [...]

Система, функції, методи, джерела криміналістики як науки

Наукове знання не є випадкове, розрізнене, інтуїтивне, повсякденне знання. Наукове знання відрізняється від інших видів знання рядом істотних ознак. По-перше, це узагальнене на ряді рівнів типологічне знання. По-друге, це – цілісне знання про весь комплекс істотних сторін, аспектів, зв’язків і відносин об’єкта науки. По-третє, це систематизоване на основі прийнятої інтегративної ідеї (системообразующего фактора) знання

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.