Всі уроки в розділі - Право

Деякі аспекти кримінологічної характеристики крадіжок, чинених неповнолітніми

Прийняття карного законодавства в Росії Конституцією РФ віднесено до компетенції Федерації, а застосування карного законодавства входить у компетенцію судів і посадових осіб. Якщо зроблено злочин, винні повинні бути покарані. У теорії права правозастосування визначають як рішення конкретної справи, так і оцінку життєвого випадку реальної правової ситуації. Це додаток закону, загальних правових норм до конкретних осіб [...]

Поділ влади в парламентарних монархіях і республіках

Поділу влади в парламентських республіках можна присвятити ще одну роботу, тому Я зупинюся тільки на короткій характеристиці інституту поділу влади в парламентарских монархіях і республіках
Всі сучасні демократичні теорії держави й права визнають народ єдиним носієм і джерелом влади. Влада народ здійснює як безпосередньо (референдум, народна законодавча ініціатива), так і через своїх представників. Таким органом народного [...]

Суб’єктивні ознаки крадіжки

Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, винно суспільно небезпечне діяння, що зробило, і здатне нести за нього кримінальну відповідальність відповідно до закону. Кримінальній відповідальності й покаранню може підлягати тільки особа, що до здійснення злочину досяглася встановленого віку й було здатно усвідомлювати свої дії й керувати їхнім здійсненням. Із цього треба, що основними юридичними ознаками суб’єкта [...]

Предмет крадіжки

Злочинне діяння при викраденні зазіхає безпосередньо на предмети й речі, що належать окремим особам. Тому, поряд з поняттям об’єкта злочину, яким є певні суспільні відносини, варто ще розрізняти предмети злочину, як матеріальне вираження цих суспільних відносин. Предметом злочину при крадіжці є чуже рухоме майно, на яке безпосередньо спрямоване вплив злочинця

Поняття розкрадання

Згідно статистичних даних Управління Внутрішніх справ Томської області, серед всієї маси злочинів, доконаних на території Російської Федерації в 2001 році, питома вага такого злочину, як крадіжка, становить 42,8%. У Томській області даний показник становить 40,5%; у місті Томську – 42,7%, а на території Радянського району міста Томська крадіжки становлять 39,7%. Питома вага крадіжок, серед всіх [...]

Джерела одержання доказів

Джерела одержання будь-яких відомостей (відомостей об интересующих наслідок і суд обставинах) діляться на наступні види: показання свідка, показання потерпілого, показання підозрюваного, показання обвинувачуваного, висновок і показання експерта, речовинні доказами, протоколи слідчих і судових дій і інші документами.. Перелік цих видів доказів установлений законом (ч. 2 ст. 74 УПК) і є вичерпним. Будь-які інші відомості отримані [...]

Адміністративно-правовий статус релігійних суспільних об’єднань

Підсумком тривалого розвитку світової релігійно-філософської думки, як відомо, стало формування церкви як політичного інституту цивільного суспільства. Незважаючи на те, що світський характер Російської держави виключає можливість впливу церкви на політичне життя суспільства, питання про волю совісті, її правовому регулюванні постійно перебуває в нашій країні в центрі уваги владних структур: держави, його органів політичних партій. Згідно [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.