Всі уроки в розділі - Література світова

Взаємини головного героя й суспільства в романі А. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». – Твір по добутку А. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін”

У романі Пушкін порушує питання: чому так відбулося? Для відповіді на нього поетові довелося досліджувати й особистість Онєгіна – молодого дворянина 10-х – початку 20-х років XIX століття, і те життєве середовище, що його сформувала. Тому в романі так докладно розповідається про виховання й утворення Євгенія, які були типовими для людей його кола. Виховання його [...]

Людина як жертва суспільних інститутів (на прикладі повести «Дубровский») – Твір по добутку А. С. Пушкіна “Дубровский”

«Дубровский» став досвідом органічного злиття картин реальної дійсності й авторський исторической концепції. Конфлікт між Дубровским і Троекуровым тут реальна зав’язка оповідання. Причому, наділяючись у плоть живих образів, улюблена соціально-історична ідея Пушкіна втрачає свою відвернену прямолінійність, заглиблюється й збагачується. У первісному начерку, де майбутній Троекуров названа Нарумовым, його «велика вага в думці поміщиків, сусідів» пояснений «його [...]

«Живі» і «мертві» душі у творчості Н. В. Гоголя

При виданні «Мертвих душ» Н. В.Гоголь побажав сам оформити титульний аркуш. На ньому була зображена коляска Чичикова, що символізує шлях Росії, а навколо – безліч людських черепів. Саме цей титульний аркуш був дуже важливий для Гоголя, так само як і те, щоб його книга вийшла у світло одночасно з картиною &copy A L L S [...]

Теорія «трьох штилів» Ломоносова – твір по творчості М. В. Ломоносова

Михайло Васильович Ломоносов був великою людиною. Исклю-Чительно великі заслуги Ломоносова в справі розвитку російської літературної мови. Недарма Радищев називав Ломоносова “насадителем” російського слова. Другого такого в російській науці не було. Але тем сильніше проявляється його геніальність, що він, будучи вченим, був одним із провідних літераторів свого часу. Він на власному прикладі довів, що людина може [...]

«Знайти звук…»

«ЗНАЙТИ ЗВУК…» Проза И. А. Буніна дивно ритмічна й музична, недарма автор спочатку приходить у більшу літературу поетом. Звідси чіткість побудови речень, концентрація образів і деталей навіть у невеликому обсязі й звучність тексту. В оповіданні «Пани із Сан-Франциско» все це присутнє. Письменник досяг тих ступенів майстерності, коли йому підвладно будь-яке лицедійство. Здається, захоч художники, і [...]

Гріх і чеснота людська

Не скажу, що я вірю в Бога. Мабуть, я навіть не вірю в нього. Це приходить згодом. Я хочу вірити, тому що віруючі люди – самі щасливі люди на землі
Вони знають, що таке істина, що таке любов, що таке гріх і чеснота людська. Я хочу стати щасливої, але не можу. Що для мене Бог? Ні, [...]

“ПТАШЕНЯТА ГНІЗДА ПЕТРОВА”(По романі «Петро Перший» )

«Петро» – перший у нашій літературі теперішній історичний роман, «книга надовго»,- писав Олексію Толстому М. Горький. Такою «чудовою річчю» і стало в цілому історичне оповідання письменника про Петра Першому. 353 Передаючи складність і драматичну велич подій, що розгорнулися, Толстой прагне об’єднати їх у цілісну сюжетну єдність. Письменник населяє роман величезною кількістю персонажів

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.