Всі уроки в розділі - Література світова

Твір з елементами викладу драми Шиллера «Підступництво й любов»

Після п’яти років скитаний і постійного нестатку Шиллер улаштувався у Веймаре, де жив Ґете. Дружба, що незабаром виникла між ними, збагатила обох і по-людському, і творчо.
Вершиною ранньої творчості Шиллера з’явилася драма «Підступництво й любов» (1783), що автор відніс до жанру «міщанської трагедії». Термін міщанська трагедія, як і міщанська драма, з’явився в XVIII в., для позначення [...]

Теорія літератури: "Кого ж відносять до "інший" прозі"?

Наприкінці 1980-х років літературознавець Г. Біла в статті “”Інша” проза: передвістя нового мистецтва” задалася питанням: “Кого ж відносять до “іншій” прозі”? І назвала самих різних письменників: Л. Петрушевскую й Т. Толсту, Венедикта Ерофеева, В. Нарбикову й Е. Попова, Вяч. Пьецуха й О. Єрмакова, С. Каледіна й М. Харитонова, Вл. Сорокіна й Л. Габишева й ін. [...]

«Інтелектуальний роман» у творчості Манна

Термін «інтелектуальний роман» був уперше запропонований Томасом Манном. В 1924 р., у рік виходу у світло роману «Чарівна гора», письменник помітив у статті «Про навчання Шпенглера», що «історичний і світовий перелом» 1914-1923 р. з надзвичайною силою загострив у свідомості сучасників потреба збагнення епохи, і це певним чином переломилося в художній творчості. Писав Т. Манн: «стирає [...]

Стаття Куліша про Котляревського в «Основі»

Не може бути сумніву, що Чернишевський мав тут на увазі передусім Шевченка, про якого він докладно писав на початку рецензії, а також Марка Вовчка, творчість якої критик оцінював надзвичайно високо.
Стаття Куліша про Котляревського в «Основі» мала широкий резонанс. Не всі поділяли думки Куліша, як видно, не поділяла і редакція «Основи» в цілому. В наступному другому [...]

В піснях, створених Котляревським, стільки ж народного духу й смаку, як і в самих монологах

Усі ці твердження, як і попередні, не доведені. Куліш не дав аналізу жодної пісні Котляревського й не показав, у чому саме вони уступають народним. Тим більше, що, як ми вже зазначали, в деяких піснях стирається межа між народною піснею і текстом, дописаним або переробленим автором. Бувши досвідченим фольклористом і в той же час постом, сам [...]

Травестія й бурлеск

В історії української літератури припущення про використання Осиповим рукопису Котляревського прийняте не було. Поза цими дискусійними думками у статті Скубента Чуприни були й інші погляди, що свідчили про певну зміну літературно-естетичних поглядів на спадщину Котляревського у другій половині XIX століття. У статті зазначалось, що в «Енеїді» збережені тільки латинські імена осіб, «все ж інше: хід [...]

Певна зміна у поглядах на розвиток традицій Котляревського

З виступом Шевченка література України виходить на світову арену. Прогресивні письменники, на чолі з Шевченком, будять народ, селянські маси, широко відображають їхнє життя, прагнення, визвольну боротьбу. Змінюються ідейно-естетичні критерії, вимоги до літератури, відбувається певна переоцінка літературно-художніх цінностей. Зокрема цими ідеями пояснюється й седнівська передмова Шевченка до «Кобзаря», де сказано, що «Енеїда» — «добра, а; все-таки [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.