Всі уроки в розділі - Зоологія

Клітинний центр

Комплекс Гольджи. Комплекс Гольджи – це органоид клітки, що одержав свою назву по ім’ю вченого К. Гольджи, що вперше побачив його в цитоплазмі нейронів і назвав сітчастим апаратом (1898). У багатьох клітках цей органоид дійсно має форму складної мережі, розташованої навколо ядра. Іноді ж його сетевидная структура здобуває вид шапочки, розташованої над ядром, або тяжа, [...]

Пластиди й Мітохондрії

Мітохондрії. Мітохондрії (гречок. “митос” – нитка, “хондрион” – гранула) – це обов’язковий органоид кожної клітки всіх багатоклітинних і одноклітинних організмів. У різних клітках розміри й форма мітохондрій надзвичайно сильно варіюють. За формою мітохондрії можуть бути округлими, овальними, палочковидними, нитковидними або сильно розгалуженими тельцями, які звичайно добре видні у світловий мікроскоп. Форма мітохондрій може варіювати не [...]

Клітинна теорія

Як говорилося раніше, наука про клітку – цитологія, вивчає будову й хімічний склад кліток, функції внутрішньоклітинних структур, розмноження й розвиток кліток, пристосування до умов навколишнього середовища. Це комплексна наука, пов’язана з хімією, фізикою, математикою, іншими біологічними науками. Клітка – сама дрібна одиниця живого, лежача в основі будови й розвитку рослинних і тваринних організмів нашої планети. [...]

Цитологія

Цитологія – наука про клітки – елементарних одиницях будови, функціонування й відтворення живої матерії. Об’єктами цитологічних досліджень є клітки багатоклітинних організмів, бактеріальні клітки, клітки найпростіших. У багатоклітинних форм клітки входять до складу тканин, їхня життєдіяльність підпорядкована координуючому впливу цілісного організму. У бактерій і найпростіших понять “клітка” і “організм” збігаються; ми вправі говорити про клітки-організмах, ведучих [...]

Клас інфузорій

Представники класу інфузорій ( Infusoria або Ciliata ) мають органелли пересування – реснички, звичайно в большо м числі. Так, у туфельки ( Paramecium caudatum ) число ресничек більше 2000. Реснички (як і жгутики) являють собою спеціальні складно влаштовані цитоплазматические вирости . Тіло інфузорій покрите оболонкою, пронизаної дрібній шими порами, через які виходять реснички.

Паразити

До типу найпростіших ( Protozoa ) ставиться понад 15000 видів тварин, що живуть у морях, прісних водах, ґрунті. Крім свободноживущих форм, відомо багато паразити- ческих, які викликають часом серйозні захворювання – протозоонози. Тіло найпростіших складається тільки з однієї клітки. Форм а тіла найпростіших різноманітна. Воно може бути постійним, мати променеву, двосторонню симетрію (жгутиковие, инфу-зории) або [...]

Природний добір

Природний добір – основний рушійний фактор еволюції живих організмів. До думки про існування природного добору прийшли незалежно друг від друга й майже одночасно кілька англійських натуралістів : В. Уеллс (1813р.), П. Метью (1831р.), е. Блайт (1835, 1837р.), А. Уоллес (1858р.), Ч. Дарвін (1858, 1859р.); але тільки Дарвін зумів розкрити значення цього явища як головного фактора [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.