Всі уроки в розділі - Біологія

Ангіологія в дитячої хірургії

Уроджені захворювання судин у дітей найчастіше попадають у поле зору дитячих хірургів. Загальним терміном "судинна дисплазия" поєднуються найбільше що часто зустрічаються види судинних захворювань:
Щирі пороки розвитку;
Гемангиоми;

Типи алергійних реакцій

Введення
Під алергійними реакціями в клінічній практиці розуміють прояву, в основі виникнення яких лежить імунологічний конфлікт. У діагностиці алергійних реакцій важливо виявити алерген, його причинний зв’язок із клінічними проявами й тип імунологічної реакції. Загальноприйнятим є патогенетический принцип виділення 4 типів алергійних реакцій.

Акушерські кровотечі

План лекції:
Кровотечі в першому триместрі вагітності
Основні причини кровотеч у першому триместрі вагітності
Мимовільні викидні
Пузирний замет
Шеечная вагітність
Поліпи цервикального каналу
Рак шийки матки

Нейроендокринная регуляція імунної відповіді

ВВЕДЕННЯ
Імунна відповідь організму – процес високо специфічний, однак його інтенсивність неспецифічно регулюється нейрогуморальним способом.
На сучасному етапі досліджень нейрогуморальної регуляції відбувається аналіз її механізмів, вивчаються можливі мішені нейрогуморальних впливів, нервові й гуморальні компоненти їхньої передачі, причому в останні роки арсенал гуморальних факторів, що беруть участь у реалізації зв’язку між нервовою й імунною системами істотно збільшився, що [...]

Суть теорії біосфери В. А. Вернадського

Зміст
Введення
1. Жива й відстала речовина
2. Поняття біосфери. Початок і вічність життя
3. Вернадський про перехід біосфери в ноосферу: прогноз і реальність
Висновок
Література
Введення
Історія науки знає чимало великих імен, з якими зв’язані фундаментальні відкриття в області природних і суспільних наук, однак у переважній більшості випадків це – учені, що працювали в одному напрямку розвитку наших знань. Значно рідше з’являлися [...]

Навчання Герберта Спенсера про еволюцію

Герберт Спенсер ( 1820-1903) – англійський філософ і соціолог, один з родоначальників позитивізму, засновник "органічної" школи в соціології.
Спочатку кілька слів про позитивізм. Позитивізм ратує за конкретні наукові дослідження, але затверджує непізнавану сутність явищ. Властиво, філософська позиція стверджуюча прихованість ноуменів для суб’єкта, що пізнає, називається феноменологизмом. Позитивізм же припускає реальність досвідчених даних і можливість дослідника впливати [...]

Павлов И. П.: основні етапи життя

Іван Петрович Павлов народився 26 вересня 1849 р. у Рязані, у родині священика. Батько мріяв про те, щоб син, як і він, присвятив себе церкви. Спочатку доля Івана Павлова так і складалася: він став учитися в духовній семінарії. Роки його навчання збіглися з бурхливим розвитком природознавства в Росії. Великий вплив на світогляд Павлова зробили ідеї [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.