Всі уроки в розділі - Біологія

Голосеменние рослини

Голосеменними називають рослини, які утворять насіння, але не формують квіток і плодів. Насіння лежать відкрито й лише іноді покриті чешуями. Голосеменние відбулися від первинних папоротей. У цей час ця група включає всього близько 700 видів дерев і чагарників. Найбільше поширення мають хвойні . Майже всі вони – дерева. Хвойні мають добре виражений стовбур, листи в [...]

Навчання В. И. Вернадського про біосферу й ноосферу

Науковий і суспільний інтерес до навчання В.И. Вернадського про біосферу, до його фундаментальних праць загострюється у зв’язку із загостренням планетарної екологічної ситуації, з негативними наслідками, що підсилилися, впливу науково-технічного прогресу на природне середовище, що ставить під погрозу подальше існування всього живого на землі. До появи робіт В.И. Вернадського роль живих організмів на Землі представлялася вченим [...]

Географічний детермінізм

Ступінь впливу природи й залежність людини від її настільки великі, що усвідомлення цього послужило основою для появи цілого напрямку в науці – Географічного детермінізму. Його прихильники думали, що розвиток людського суспільства вирішальним образом визначається впливом на нього різних географічних (природних) факторів. Данина цьому навчанню віддавали багато мислителів: Платон, Аристотель, Г.Т. Бокль, Л.Н. Мечников, К. Ритер [...]

Поняття біосфери

Уперше термін “біосфера” використовував в 1875 р. австрійський геолог е. Зюссом. Під біосферою розуміється вся сукупність всіх живих організмів разом із середовищем їхнього перебування, у яку входять: вода, нижня частина атмосфери й верхня частина земної кори, населена мікроорганізмами. Головні компоненти біосфери – живі організми й середовище їхнього перебування – безупинно взаємодіють між собою й перебувають [...]

Паразити

До типу найпростіших ( Protozoa ) ставиться понад 15000 видів тварин, що живуть у морях, прісних водах, ґрунті. Крім свободноживущих форм, відомо багато паразити- ческих, які викликають часом серйозні захворювання – протозоонози. Тіло найпростіших складається тільки з однієї клітки. Форм а тіла найпростіших різноманітна. Воно може бути постійним, мати променеву, двосторонню симетрію (жгутиковие, инфу-зории) або [...]

Штучний відбір

В основі природного й штучного відбору лежить спадкоємна мінливість організмів. У результаті природного добору створюються нові форми живих істот – види, і при штучному відборі – нові сорти рослин і породи тварин
Штучний відбір – метод селекції, здійснюваний людиною з метою створення порід тварин і сортів рослин. Селекціонер відбирає особин з вигідними ознаками й відбраковує інших. [...]

Лишайники

Лишайники займають особливе місце в системі органічного миру. Вони різноманітні по зовнішньому вигляді й фарбуванню. Вони бувають рунисті, листоватие й накипні. Тіло лишайника – слань – єдиний організм, що складається із гриба й водорості, що живуть у симбіозі

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.