Всі уроки в розділі - Біологія

Морфологічні й анатомічні пристосування рослин до води

Рослини, присвячені до місцеперебувань із різними умовами зволоження, виробили відповідні пристосування до водного режиму. Характерні структурні риси гігрофітів – тонкі ніжні листові пластинки з невеликим числом устячок, що не мають товстої кутикули, пухке додавання тканин аркуша з великими межклетниками, слабкий розвиток водопроводящей тканини, тонкі слаборазветвленние корінь. Для ксерофітів велике значення мають різноманітні структурні [...]

Вода стосовно різних рослин

Одним із самих значимих екологічних факторів стосовно життя на планеті Земля є вода. Вода, крім того, основна складова рослин. Вони містять воду завжди, навіть перебуваючи в анабіозі. Для наземних рослин вода заповнює більші витрати на випар, що пов’язане з розвитком великої поверхні фотосинтезу. Також необхідна участь води як розчинник і метаболіту для процесів обміну речовин [...]

Біоетика або етика життя

БІОЕТИКА являє собою важливу крапку філософського знання. Формування й розвиток біоетики пов’язане із процесом трансформації традиційної етики взагалі, медичної й біологічної етики зокрема. Воно обумовлено, насамперед, що різко підсилюється увагою до прав людини (у медицині – це права пацієнта, випробуваного й т.д.) і створенням нових медичних технологій, що породжують безліч проблем, що вимагають рішення, як [...]

Урок: Література Просвітництва. Й. В.Гете. Життєвий і творчий шлях

Мета: з’ясувати поняття “Просвітництво” та провідні ідеї цієї епохи; розкрити їх відлуння у творчості Свіфта, Дефо, Вольтера, Руссо, Шиллера; подати основні події життєвого і творчого шляху Гете; розвивати навички дослідницької роботи; виховувати інтерес до постатей діячів минулого.

ПРОВІДНА РОЛЬ ЖИВОЇ РЕЧОВИНИ В ПЕРЕТВОРЕННІ БІОСФЕРИ

Біосферою називається оболонка Землі склад, структура й обмін енергії якої визначає діяльність живих організмів. Термін «біосфера» увів в 1875 році езюс , що розумів її як тонку плівку життя на земній поверхні. Цілісне вчення про біосферу розробив В.И. Вернадський. Біосфера розташована в просторі від верхніх шарів атмосфери (20- 25 км .) до 2-2- 3 км [...]

Цитологія

Цитологія – наука про клітки – елементарних одиницях будови, функціонування й відтворення живої матерії. Об’єктами цитологічних досліджень є клітки багатоклітинних організмів, бактеріальні клітки, клітки найпростіших. У багатоклітинних форм клітки входять до складу тканин, їхня життєдіяльність підпорядкована координуючому впливу цілісного організму. У бактерій і найпростіших понять “клітка” і “організм” збігаються; ми вправі говорити про клітки-організмах, ведучих [...]

Біоценози

У природі види рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів розподіляються не випадково. Вони завжди утворять певні, порівняно постійні комплекси – природні співтовариства. Такі комплекси взаємозалежних видів, що живуть на певній території з більш-менш однорідними умовами існування, називають біоценозами

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.