Всі уроки в розділі - Генетика

Основні характеристики пам’яті

Середній обсяг короткочасної пам’яті досить обмежений: це 7+ /- 2 одиниці інтегрованої інформації. Цей обсяг індивідуальний, він характеризує природну пам’ять людини й має тенденцію зберігатися протягом всього . життя Їм у першу чергу визначається обсяг так званої механічної пам’яті, що функціонує без активного включення мислення в процес запам’ятовування. З особливостями короткочасної пам’яті, обумовленими обмеженістю її [...]

Сприйняття, пам’ять, мислення, уява

Сприйняття, пам’ять, мислення, уява, як пізнавальні процеси входять як складова частина в будь-яку людську діяльність і забезпечує ту або іншу її ефективність. Пізнавальні процеси дозволяють людині намічати заздалегідь мети, мети й зміст майбутньої діяльності, програвати в розумі хід цієї діяльності, свої дії й поводження, передбачати результати своїх дій і керувати ними в міру виконання. Коли [...]

Вплив людини на природу

Кожний з нас, кожний з тих, хто вважає себе часткою світового людства, зобов’язаний знати, яке вплив робить людська діяльність на навколишній нас мир і почувати на собі частку відповідальності за ті або інші дії. Саме людина є причиною власних побоювань із приводу природи, як будинок, що дає їжу, тепло й інші умови для його нормального [...]

Середовища: повітряна, водна, кліматична

Повітряне середовище може бути зовнішньої, у якій більшість людей проводять меншу частину часу (до 10-15 %) , внутрішньої виробничої (у ній людина проводить до 25-30 % свого часу) і внутрішньою жилою, де люди перебувають більшу частину часу (до 60-70 % і більше) . У відповідності згодом, що проводять люди у внутрішніх житлових, виробничих і зовнішньої [...]

Діяльність людини. Ноосфера

Діяльність людини особливо в останнє сторіччя початку різко міняти стан екосистем і біосфери в цілому, що приводить до забруднення атмосфери, води й ґрунти, руйнуванню тисячоріччями сформованих екосистем, зникненню багатьох видів рослин і тварин. Спалювання у величезних кількостях органічного палива приводить до зниження змісту кисню й збільшенню концентрації вуглекислого газу в атмосфері. Нагромадження вуглекислоти викликає парниковий [...]

Основа біологічного круговороту

Сукупність всіх живих організмів становить живу речовину або біомасу планети. Жива речовина – це, по визначенню Вернадського, головна речовина біосфери. У межах границь біосфери жива речовина розподілена дуже нерівномірно. У високих шарах атмосфери, у глибині гідросфери й літосфери живі організми зустрічаються рідко. Життя, головним чином, зосереджена на границі цих середовищ. Біомаса організмів, що живуть на [...]

Круговорот речовин у природі

Функціонуюче в біосфері жива речовина постійно здійснює круговорот речовин і перетворення енергії. Для живих систем характерна акумуляція хімічних елементів у своїх тілах. Акумуляції протистоїть мінералізація, що виникла в результаті розкладання рослинних залишків. Ці два процеси йдуть у кожному біогеоценозі. Акумуляція переважає там, де утвориться жива речовина (поверхня океану й суши). Мінералізація переважає в місцях руйнування [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.