Всі уроки в розділі - Безпека життєдіяльності

Дидактичний^-дидактичні-психолого-дидактичні аспекти активізації діяльності особистості в процесі навчання

На сьогоднішній день викладачами СПОУ й Вузов високо оцінені вдосконалені розробки й нові впровадження в педагогічну практику. Тим самим вони домоглися підвищення якості навчальної роботи, активізацію пізнавальної діяльності студентів, розвиток їх розумових здатностей

Життєвий шлях письменника: Михайло Старицький

Я вірю в Божу силу людської душі. Вона підніметься й над внутрішнім падінням і над зовнішнім гнітом. Проб’є час — і все чесне, добре, сповнене високих намірів, стане на чолі й під яскравим сяйвом дня піде до владнославних — любови, свободи і правди. М. Старицький

Ціль настання. Способи переходу в настання

Протягом багатовікової військової історії тактика наступального бою безупинно мінялася насамперед під впливом удосконалювання сил і засобів збройної боротьби. На ранній стадії розвитку військового справи, коли знищення супротивника досягалося тільки силою безпосереднього фізичного впливу воїнів холодною зброєю, настання велося в щільно зімкнутих побудовах і розвивалося на невелику глибину. Воно містило в собі в той час, по [...]

Військове виховання

Для виконання завдань в умовах армії військовослужбовці повинні одержати за час служби й таке виховання, що має особливу, військову спрямованість. От це специфічне, пов’язане з формуванням в особового складу Збройних Сил необхідних військових якостей, і визначає сутність військового виховання, його місце в загальній системі підготовки збройних захисників Батьківщини

Біхевіоризм і агресія

Знання бихевиористской методології дуже важливо для вивчення проблеми агресії, оскільки в США більшість учених, хоч якось дієприкметникових до проблеми агресії, є прихильниками біхевіоризму. Агресивність, як і інші форми поводження, є придбаною й визначається тим, що людина прагне домогтися максимальної переваги.

Відкриття, що підтверджують теорію Геї

В основному це відбулося завдяки новим відкриттям, що підтвердили її правоту. Насамперед, тут треба відзначити дослідження так званих хлоропластів у рослинних клітках і мітохондрій – у клітках тварин. Ці внехромосомние гени теж передаються від клітки до її нащадків за особливими правилами, які багато в чому відрізняються від правил передачі ядерних, або хромосомних генів. Так, гени [...]

Чудеса симбіозу

У цей час відомо дуже багато унікальних характеристик Землі. Наприклад, хімічний склад планети і її атмосфери, нахил земної осі, зв’язок з Місяцем, траєкторія орбіти Землі й відстань до Сонця. Ці характеристики уможливлюють життя на нашій планеті. Джерело енергії Сонця – це термоядерна реакція. Цієї енергії вистачить для підтримки нинішньої яскравості Сонця протягом [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.