Всі уроки в розділі - Безпека життєдіяльності

Матеріальна основа вищої нервової діяльності

Нервова система – сукупність структур в організмі тварин і людини, що поєднує діяльність всіх органів і систем і обеспечивающая функціонування організму як єдиного цілого в його постійній взаємодії із зовнішнім середовищем. Нервова система сприймає зовнішні й внутрішні роздратування, аналізує цю інформацію, відбирає й переробляє її й відповідно до цього регулює й координує функції організму. Нервова [...]

Мистецький доробок М. Старицького

Проза. У мистецькому доробку М. Старицького важливе місце посідає художня проза, у якій домінує козацька історична тематика. Національно-визвольна війна українського народу 1648–1654 рр. стала об’єктом змалювання в трилогії «Богдан Хмельницький», написаній у середині 1890-х років. Твір пройнятий глибокою вірою в історичну перспективу державності України. Читачі бачать Хмельницького в усій повноті й реальності його життя: у [...]

Нейрон – структурно – функціональна одиниця нервової системи

Сприйняття складна система процесів прийому й перетворення інформації, що забезпечує організму відбиття об’єктивної реальності й орієнтування в навколишньому світі. Сприйняття разом з відчуттям виступає як відправний пункт процесу пізнання, що доставляє йому вихідний почуттєвий [...]

Концепція матеріальної свідомості

Сприйняття складна система процесів прийому й перетворення інформації, що забезпечує організму відбиття об’єктивної реальності й орієнтування в навколишньому світі. Сприйняття разом з відчуттям виступає як відправний пункт процесу пізнання, що доставляє йому вихідний почуттєвий матеріал. Будучи необхідною умовою процесу пізнання, сприйняття в цьому процесі завжди так чи інакше опосредуется діяльністю мислення й перевіряється практикою. Поза [...]

Визначення поняття «суспільство»

Існує багато визначень поняття «суспільство». У вузькому змісті під суспільством може розумітися як певна група людей, що об’єдналися для спілкування й спільного виконання якої-небудь діяльності, так і конкретний етап в історичному розвитку народу або країни В широкому змісті суспільство – це відокремилося від природи, але тісно пов’язана з нею частина матеріального світу, що складається [...]

Походження людини

Перші примати з’явилися близько 70 млн. років тому, перші людиноподібні з’явилися мавпи – 34 млн. років тому. Власний родовід завжди цікавив людей більше, ніж походження рослин і тварин. Спроби зрозуміти й пояснити, як виникла людина , відбиті у віруваннях, легендах, сказаннях самих різних племен і народів. Довгий час наукові знання були занадто уривчаст і неповними, [...]

Основна гіпотеза утворення Сонячної системи

Основною гіпотезою утворення Сонячної системи в цей час уважається гіпотеза Хайла. Відповідно до неї, спочатку була іонізована газова хмара, з якого, під дією електромагнітних сил утворилася Сонце, і на певних відстанях від нього залишилися залишки цього газу. Гравітаційні сили Сонця притягали ці залишки, а магнітне поле зупиняло притягання, цим визначилося місце розташування планет. Після виникнення [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.