Урок по темі "голосні букви е-і в префіксах пре-, при-&quot

Хід уроку

Мети й завдання уроку (1 – 2 хв.)

Мети. Повторити правило правопису голосних у префіксах пре-, при-; уміти привести приклади на дане правило (5 – 7 хв.).

Робота в парах

Розповідайте своєму партнерові правило правопису букв е-і в префіксах пре-, при-, потім поміняйтеся ролями

Загалькласна робота

Прочитайте уривок з художнього тексту, що містить слово з даної орфограммой, вислухайте відповідь однокласника, що пояснює правопис даного слова, оціните правильність відповіді

(Завдання підготувати, тексти учні одержували додому.)

Індивідуальна робота (виконується в зошитах; тексти проектуються на екран через графопроектор).

Випишіть слова із пропущеними буквами, поясните їх правопис

Приведіть свої приклади слів з такими ж значеннями префіксів

Мохи не пр…піднятий, не поритий

Купою кучерявих груздів,

Біля пня не блищить

Пурпур брусничних кистей.

(Майков)

Над не…ступной крутістю

Завис мрячний небокрай;

Там гір зубчатою стеною

Від півдня північ відділена.

(А. Толстой)

Я прийшов до тебе із при…ветом,

Розповісти, що сонце встало,

Що воно гарячим світлом

По аркушах затріпотіло.

(А. Фет)

Перевірте свою роботу із ключа N 1.

Робота в групах (5 – 7 хв.)

2. Мети. Закріпити навичка практичного застосування правила правопису голосних у префіксах пре-, при-.

Уміти відрізняти слова із префіксами пре-, при- від слів з іншим складом

Закріпити навички розбору слів по складу й словотворчому розборі

Вставте пропущені букви (виконується в зошиті).

1. Укажіть “зайве” слово, виходячи зі значення, що слову надає префікс

Пр…повзти, пр…ломитися, пр…бігти, пр…косновение.

2. Установите відповідності між способами утворення слів і даними словами

Робота в групах

Зробіть словотворчий розбір слів. Приведіть свої приклади слів, утворених такими ж способами

А. Префіксальний

1. Привіз

Б. Суфіксальний

2. Прибережний

В. Приставково^-суфіксальний

3. Превеличезний

Г. Безсуфіксний

4. Додаток

Перевірте свою роботу із ключа N 2.

3. Робота з текстом (8 – 10 хв. Робота виконується на даному аркуші)

Мети. Уміти застосовувати на практиці вивчене правило, уміти графічно позначати вивчену орфограмму. Уміти визначати слово по ньнього лексичному значенню

Вставте букви, графічно позначте орфограмми.

Прогулянка по осінньому лісі – дивне пр…ключение. Як красиво й загадково навколо! Якщо, гуляючи по лісі, ти будеш уважно пр…сматриваться й пр…лушиваться, то ліс подарує тобі безліч пр…ятних вражень. До чого, напр…мер, цікаво спостерігати за падаючим листям! Налетить порив вітру, здригнуться листи, відірвуться від гілок і полетять непр…ривним яскравим потоком. Бордові, жовтогарячі, коричневі й жовті-пр…жовті листи покрили землю, шарудять під ногами, немов присуджують: “Осінь пр…ішла, осінь…”

Тече, пр…долаючи пр…гради, вода в лісовому струмку, співає свою пісеньку. Пр…стосуються до води галузі пр…брежной верби, а тоненькі втечі ліщини пр…гнулися, удивляються в прозору блакить, пр…глашают і тебе помилуватися її красою

Багато таємниць пр…відкрилося тобі, і, ідучи, ти говориш: “Спасибі тобі, ліс, за пр…червоний день!”

Додаткові завдання

Індивідуальна робота (виконується в зошитах).

Рівень завдання й варіант (А, Б) вибирають учащиеся.

Рівень 1. Знайдіть у тексті слова по лексичному значенню

а) Подія, несподіваний випадок вжизни.

б) Напружити увага, слух, щоб почути щось

в) Супроводжувати щось словами

Рівень 2А. Запишіть слова з наступними лексичними значеннями

а) Дуже високо цінувати, занадто розхвалюватися

б) Додати інший вид, перевести в інше стан

в) Займати пануюче положення, перевершувати розміром, числом

Перевірте роботу із ключа N 3. Оціните свою роботу

Збережи - » Урок по темі "голосні букви е-і в префіксах пре-, при-&quot . З'явився готовий твір.

Урок по темі "голосні букви е-і в префіксах пре-, при-&quot

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.