Тваринний мир

5400-6000 Тетерів 50000-60000 Рябчик 150000-200000 Сіра куріпка 50000-100000 Переспівав 40000-62000 Камишница 60000-75000 Деркач 110000-120000 Пастушок 24000-40000 Травник 140000-180000 Турухтан 4000-4800 Бекас 100000-120000 Дупель 1200-20000 Вальдшнеп 400000-480000 Великий веретенник 30000-34000 Вяхирь 220000-280000 Клинтух 50000-64000 Звичайна горлиця 120000-140000

В останні роки у використанні мисливських ресурсів фауни намітився ряд тенденцій. По-перше, зросло незаконне (браконьєрське) вилучення копитних видів. По-друге, помітно знизилося вилучення хутрових видів через зниження ринкової вартості хутра, а також зменшилося вилучення нерентабельних видів (водоплавні, голуби, кулики, зайці, лисиця).

До інших промислових видів фауни ставляться гадюка звичайна – один з коштовних видів наземних хребетних тварин Білорусі, отрута якої найбільше часто використовується для виробництва випраксина й інших лікарських препаратів. Раніше промисел виду практично не контролювався, хоча відомі масові вилови гадюки на верхівкових болотах Брестської області в 70-х роках. Донедавна добувалося щорічно біля 1-2 тисячі особин. Зараз офіційний видобуток майже припинився

Подальший стан цього коштовного промислового виду буде залежати від оптимізації відносини до природних біологічних ресурсів, розвитку мережі особливо охоронюваних територій, збереження мозаїчності ландшафтів. Дуже важливої також є відпрацьовування технології змісту змій у серпентаріях і одержання отрути

Жаба сіра, або звичайна й жаба зелена – мають перспективне промислове значення у зв’язку з використанням отрути жаб для одержання кардиостимулирующего лікарського засобу. Розробка кардиотропного препарату ведеться співробітниками кафедри біохімії Белгосуниверситета, науково-фармацевтичного центра ВАТ “Белмедпрепарати” і Державного малого науково-виробничого підприємства “Григ” Інституту зоології Національної академії наук Білорусі. Щільність населення сірої жаби в лісових біотопах становить 15-200 особин на 1 га . У місцях скупчень, особливо при нерестових міграціях – до 800-1200 особин на 1 га . Зелена жаба – мешканець відкритих просторів (лугу, поля) має щільність населення 5-30 особин на 1 га . Одержання отрути можливо безпосередньо в природі, після чого жаби випускаються. Це дуже важлива обставина, з огляду на биоценотическое значення жаб, їхня роль у винищуванні шкідників (безхребетних) лісового й сільського господарства

Виноградний равлик. Цей вид почав використовуватися в Білорусі в якості промислового з початку 90-х років. Заготовлені равлики надходять в основному на експорт

У цей час виявлене й узято на облік на території Гродненської області близько 100 крапок локалізації равлика, а у Вітебській області – близько 75 крапок. Оцінений біологічний запас равлика становив в 1996 р. на території Гродненської області більше 130 т, Вітебської – 244 тонни, що разом становить більше 70 % передбачуваного загального запасу цього виду в Білорусі. Разом з тим значна частина республіки ще не обстежений і облік запасів равлика далеко не завершений

Найбільш предпочитаемими місцеперебуваннями равлика вважаються старі парки, приблизно як центри інтродукції даного виду. Більше 70% існуючих у цей час у Гродненській області парків мають стійкі популяції равлика, біологічний запас якої тут становить близько 15 т (11,5% від загального по області).

Воліються местообитаниями, що, равлика в Білорусі є заплави рік і озер. У Вітебській області, наприклад, 51% всіх відомих місць локалізації равликів доводиться на заплавні ділянки. Середня щільність молюсків становить у таких угіддях біля 20-25 екз./100м 2 , а максимальні показники – до 180-200 екз./100 м 2 .

Pages: 1 2

Збережи - » Тваринний мир . З'явився готовий твір.

Тваринний мир

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.