Традиції західноєвропейського вагантизму у творчості українських мандрівних дяків

Як бачимо, творчість західноєвропейських вагантів і українських мандрівних студентів відзначається типологічною близькістю тем і мотивів. Це насамперед духовна лірика пародійного та бурлескно-травестійного характеру, в якій творчо опрацьовувалися біблійні та апокрифічні мотиви; так звані «бунтівливі пісні» та сатири, спрямовані проти церкви й духівництва; твори про убоге життя студентів та важкі умови навчання; і нарешті – лірика індивідуальних настроїв і переживань, у якій прославлялися земні радощі, кохання, розваги, вино. Творчість західних вагантів і українських мандрівних студентів єднала мішанина поважних і жартівливих, побожних і сороміцьких мотивів, натхненні описи весни, недозволеного кохання, важких умов життя і навчання тощо. Однак українські ваганти, які жили на декілька століть пізніше від своїх західних попередників, не були лише прямими послідовниками їхньої творчості. Подібність цих явищ європейської культури зумовлена насамперед подібністю зовнішніх умов, що сприяли виникненню, розвою та процвітанню творчості мандрівних авторів.

Лариса Семенюк

Література

1. Барабаш Ю. Григорий Сковорода и традиция мандров // Вопр. лит.– 1988.– № 3.– С. 86–110.

2. Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн.– Кн. 2.– Л.: Світ, 1994.– 560 с.

3. Давній український гумор і сатира / Упорядкув. текстів, вступ. ст. і примітки Л. Є. Махновця.– К.: Держлітвидав, 1959.– 494 с.

4. Єфіменко П. Зразки викривальної сатири в Малоросії // Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5-ти т.– Т. 1.– К., 1959.– С. 540–543.

5. Житецький П. Г. «Енеїда» Котляревського у зв’язку з оглядом української літератури XVIII ст. // Житецький П. Г. Вибр. пр.: Філологія.– К.: Наук. думка, 1987.– С. 139–253.


6. Загальна характеристика творчості вагантів // Тема.– 2000.– № 3.– С. 62–69.

7. З лірики вагантів // Тема.– 1998.– № 2.– С. 3–17.

8. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори.– К., 1994.– 288 с.

9. Нога Г. Звичаї тії з давніх школярів бували… (Український святковий бурлеск XVII–XVIII ст.).– К.: Стилос, 2001.– 190 с.

10. Писаренко Ю. «Прибічники Бахуса та Венери» (творчість мандрівних дяків та вагантів) // Укр. мова й л-ра в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.– 2000.– № 3.– С. 109–115.

11. Софронова Л. О. Київський шкільний театр і проблеми українського бароко // Українське літературне бароко: Зб. наук. пр.– К.: Наук. думка, 1987.– С. 103–130.

12. Українська література XVIII ст. / Уклад., вступ. ст. і примітки О. Мишанича.– К.: Наук. думка, 1983.– 696 с.

13. Українська літературна енциклопедія: У 2 т. – Т. 1. – К.: Укр. рад.

енцикл. ім. М. Бажана, 1988. – 534 с.

14. Українські пародії / Упорядкув., вступ. стаття та комент. Г. Г. Нудьги.– К.:

Вид-во АН УРСР, 1963.– 416 с.

Pages: 1 2 3

Збережи - » Традиції західноєвропейського вагантизму у творчості українських мандрівних дяків . З'явився готовий твір.

Традиції західноєвропейського вагантизму у творчості українських мандрівних дяків

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.