Типологія країн миру

Типологія країн миру – одна з найбільш складних методологічних проблем. Рішенням її займаються географи, економісти, політологи, соціологи й представники інших наук. У.У Вольський під типом країни розумів – об’єктивно сформований відносно стійкий комплекс властивих їй умов і особливостей розвитку, що характеризують її роль і місце у Світовому співтоваристві на даному етапі Всесвітньої історії

У відомому змісті типологія країн – історична категорія. До початку 90-х років всі країни прийнята було ділити на : соціалістичні, капіталістичні й развивающиеся.

У цей час для проведення розподілу взяті економічні показники – валовий внутрішній продукт (вартість всієї кінцевої продукції, випущеної на території даної країни за рік) і індекс людського розвитку (показник рівня соціально-економічного розвитку країни).

Таким чином, всі країни можна поділити:

А) економічно розвинені країни

«Більша сімка» (ВВП на душу населення 20-30 тис. дол.) -

Японія, США, ФРН, Франція, Великобританія, Італія, Канада;

країни Західної Європи;

країни переселенського капіталізму – Австралія, Нова Зеландія, ПАР, Ізраїль

Б) країни, що розвиваються,

ключові країни (мають величезний потенціал, але ВВП на душу населення 350 дол.) – Індія, Бразилія, Мексика

Країни Латинської Америки – Аргентина, Чилі, Венесуела

Нові індустріальні країни – «Азіатські тигри» – Республіка Корея, Сінгапур, Тайвань, Гонконг

Нефтеекспортирующие країни Перської затоки (ВВП від 10-20 тис. дол.) – Саудівська Аравія, Кувейт, Катар, ОАе, Іран, Ірак

Країни Африки, Азії, Латинської Америки, де ВВП становить менш 1000дол. У рік на одну людину

Країни із ВВП від100 до 300 доларів у рік. До цієї групи в цілому ставиться 40 країн із чисельністю населення 600 млн. людина

В) країни з перехідною економікою. За многим показниками сюди

ставляться колишні соціалістичні країни

Місце будь-якої країни в типології не постійно й може змінюватися із часом

Збережи - » Типологія країн миру . З'явився готовий твір.

Типологія країн миру

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.