Тема. Література українського романтизму. М. Костомаров «соловейко», Гулак-Артемовський «рибалка», є. Гребінка «українська мелодія»

Варіант 1

1. Епіграфом до поезії «Рибалка» письменник дібрав слова з твору…

А Дж. Байрона.

Б О. Пушкіна.

В Й. Ґете.

Г Г. Гейне.

2. Поет на початку твору «Рибалка» зазначив, що його герой…

А Мав сумний настрій.

Б Був задоволений результатами рибалки. В Виявляв інтерес до підводного життя.

Г Жив бідно і тому щодня рибалив, щоб прогодувати свою родину.

3. За що героїня дорікала Рибалці? (П. Гулак-Артемовський «Ри­

балка») Бо він:

А Був необачним і байдужим до всього.

Б Нівечив її рід.


В Не звертав на неї уваги.

Г Мав неохайний вигляд.

4. Чого бажала отримати русалка від парубка? (П. Гулак-Артемов-ський «Рибалка»)

А Душу.

Б Розум і кмітливість.

В Серце.

Г Обдарованість і геніальність.

5. Героїня (П. Гулак-Артемовський «Рибалка») пропонує парубку…

А Подружитися.

Б Жити як брат із сестрою.

В Одружитися.

Г Викуп аби він не ловив більше риби.

6. О нічній порі під водою можна було спостерігати (П. Гулак-Ар­

темовський «Рибалка»)…

А Блиск зірок.

Б Хороводи риб.

В Бій щук.

Г Полювання акул.

7. З приводу чого дочка чинила опір матері? (Є. Гребінка «Україн­

ська мелодія»)

А Не хотіла їй допомагати обробляти городину. Б Відмовлялася виходити заміж за нелюба. В Бо вимушена була щодня ходити на панщину. Г Оскільки не поважала її.

8. Важким для молодиці (Є. Гребінка «Українська мелодія») було…

А Готувати обід.

Б Доглядати худобу.

В Спілкування з тими, хто їй не подобався.

Г Працювати на полі під час жнив.

9. Втративши дочку, страждаюча жінка (Є. Гребінка «Українська

мелодія») звернулася до:

А Сил природи. Б Коханої дитини. В Свого серця. Г Бога.

10. Спів солов’їний (М. Костомаров «Соловейко») автор характери­зує як:


А Приязнь і любощі.

Б Відвертість і красу.

В Духовну спустошеність і водночас гармонію душі.

Г Здатність людини забути життєві труднощі.

11. Самотньо тьохкав той птах (М. Костомаров «Соловейко»), який

сидів…

А На тополі. Б Вербі. В Калині. Г Ялині.

12. Жаль серце людське проймає (М. Костомаров «Соловейко»),

наче:

А Зірки засяють на небі.

Б Перше листячко з’являється на небі.

В Мороз розписує вікна.

Г Крапельки дощові потрапляють у квітку.

Варіант 2

1. Співчутливе тьохкання солов’я (М. Костомаров «Соловейко») —

це…

А Стогін.

Б Плач.

В Квиління.

Г Ридання.

2. Дівчинонька (П. Гулак-Артемовський «Рибалка»), що пливла

морем…

А Співала й розчісувала косу.

Б Кликала на допомогу.

В Посміхалась.

Г Була схожою на фею.

3. Колір, який переважає в поезії М. Костомарова «Соловейко».

А Темний.

Б Зелений. В Білий. Г Синій.

4. Літературний жанр твору М. Костомарова «Соловейко».

А Панегірик.

Б Ода.

В Вірш.

Г Поученіє.


5. Блиск води русалка порівнює (П. Гулак-Артемовський «Рибал­ка»)…

А Із льодом.

Б Золотом і сріблом.

В Склом.

Г Дзеркалом.

6. Наприкінці твору парубок (П. Гулак-Артемовський «Рибалка»):

А Не виявив бажання замінити земне життя на підводне.

Б Погодився на пропозицію Дівчиноньки.

В Перелякався жіночої істоти з води і втік додому.

Г Вирішив захищати мешканців моря від браконьєрів.

7. Сирітське життя (Є. Гребінка «Українська мелодія») стара для

своєї дочки вбачає…

А У приниженні гідності.

Б Жебракуванні.

В Терпінні нужди.

Г Виконанні роботи за безцінь.

8. Аби мати була веселою (Є. Гребінка «Українська мелодія»), до­

чка ладна…

А Стати монахинею.

Б Втратити власне щастя.

В Терпіти її утиски.

Г Не сперечатися з нею.

9. На прикладі якої риби Дівчинонька намагалася продемонстру­

вати гарне життя в морі? (П. Гулак-Артемовський «Рибалка»)

А Щуки.

Б Карася. В Лина. Г Сома.

10. Пісенний танок (М. Костомаров «Соловейко»)чаруючих співців

здатний навіть…

А Засвітити райдугу.

Б Сприяти творчим злетам.

В Перелічити зорі.

Г Засвітити ранішню зорю.

11. Веселенькими з води, за словами Дівчиноньки (П. Гулак-Арте­

мовський «Рибалка»), виходили…

А Раки. Б Зорі.


В Дощові хмари. Г Сонечко і місяць.

12. Парубок, сидячи на узбережжі моря з вудкою (П. Гулак-Арте-мовський «Рибалка»), промовляв до рибок: «Ловіться…» А «Линьок, карасик, щука». Б «Великі, маленькі!» В «Смачненькі і гарненькі!» Г «Молоденькі, солодкі для милого серденька».

Збережи - » Тема. Література українського романтизму. М. Костомаров «соловейко», Гулак-Артемовський «рибалка», є. Гребінка «українська мелодія» . З'явився готовий твір.

Тема. Література українського романтизму. М. Костомаров «соловейко», Гулак-Артемовський «рибалка», є. Гребінка «українська мелодія»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.