Сюжети історичних творів Пушкіна

«Клии страшний глас» збагачується в лірику Пушкіна й сатиричних відтінків. «Казки» («Ура! У Росію скакає…») написані, звичайно, на злободенну тему, але на цьому вірші лежить відсвіт біблійної історії. Пушкіна висміює Олександра I, «володаря слабкої й лукавого», його різдвяні обіцянки Росії. Молодий поет ставить проблему щирої людської величі, він розглядає історичних діячів через призму морального закону й гуманізму. Ця думка одержала подальший розвиток в «Війні й світі» Л. Н. Толстого

В «Борисі Годунове» уперше в Пушкіна історична тема представлена в реалістичному ключі. Перша російська реалістична трагедія, написана в 1825 році, закінчується знаменитою ремаркою: «Народ мовчить». Всі персонажі оцінюються в трагедії з погляду народу. У цьому Пушкін продовжує традиції Шекспіра, що й підкреслюється навіть будовою вірша. Як і в шекспірівських трагедіях, в «Борисі Годунове» використовується білий п’ятистопний ямб, є також і прозаїчні вставки

Історична тема розробляється Пушкіним і в інших драматичних добутках. Однак не літопис і не подія російської історії послужили основою для знаменитих маленьких трагедій. У них використані перекази й традиційні західноєвропейські сюжети. Історична основа цікавить Пушкіна насамперед своєю психологічною стороною. Так, психологічно можливим уважав він отруєння Моцарта його іншому Сальери. Маленькі трагедії на прикладах з історії доводять, що «геній і лиходійство дві речі неспільні».

Це тільки здається, що літописні й легендарні сюжети Пушкін розробляє підкреслено безпристрасно. Розглянемо «Пісню про віщого Олега». Чому гине князь, такий могутній і впевнений у собі? По канонах романтичного жанру балади («Пісня про віщого Олега» написана в 1822 році Пушкіним-Романтиком) герой гине в трагічній сутичці з долею, долею. Але в цьому добутку можна побачити й майбутнього Пушкіна-Реаліста, не боявшегося «могутніх владик», тому що не вони вершать історію, а народ, чиїм «луною» був «непідкупний голос» поета

Одним із самих складних неоднозначних образів у творах Пушкіна, присвячених історико-психологічній темі, є образ Петра I. Це, безумовно, сама головна фігура в галереї «владик», «вінців» і «тронів» у пушкінській творчості. Петро I є одним із центральних героїв поеми «Полтава». Звеличуючи Петра I, розповідаючи про героїчні події російської історії, Пушкін не забуває, однак, про моральний, гуманний аспект історичної теми. Жертвою історії виявляється нещасна Марія Кочубей

Так, в іншому, уже прозаїчному творі Пушкіна («Арап Петра Великого»), його першому історичному романі, Петро I не тільки «те академік, то герой, то мореплавець, то тесля», як в «Стансах», але й турботливий друг, великодушний людина, ідеал монарха й сім’янина. На жаль, роман не був закінчений, тема Петра в цьому висвітленні не одержала подальшого розвитку. Але в 1833 році вона знайшла своє продовження в новому віршованому добутку

Це сама загадкова поема Пушкіна, що називається не по ім’ю Петра й не по топоніму, як «Полтава», а перифразою. Це поема «Мідний вершник». Пригадуються ще дві таких назви творів Пушкіна, подібних і по сюжеті. Кульмінаційним моментом у них є пожвавлення статуї (статуетки), що віднімає кохану в героя. В «Мідному вершнику», «Кам’яному дст» і «Казці про золото петушке» дія відбувається в реальній (Петербург, «Мадрид») або вигаданій столиці. Герой, що кинув виклик загадкової стихії або містичній силі, гине. Створюючи «Мідного вершника», Пушкін ґрунтувався на декількох переказах про тінь Петра I, що є в Петербурзі те Павлу I, те А. Голіцину. Жителі Петербурга, що вірили цим легендам, уважали, що ніщо не загрожує їхньому місту, поки в ньому коштує пам’ятник Петру. Тема Петра переходить у тему російської державності, і звертання до історії як би висвечивает майбутнє Росії

Апокалиптическая картина повені й гибнущего «Петрополя» служить попередженням нащадкам. Петро I, що створив Петербург, як біблійний Бог (недарма у вступі до поеми займенник «Він», віднесене до государя, написано з великої букви, як у Біблії), «Росію підняв дибки». Показуючи конфлікт держави й особистості, Пушкін завершує поему питанням:

  • Куди ти скакаєш, гордий кінь,
  • И де опустиш ти копита?

Згодом символом історичного шляху Росії в «Мертвих душах» Н. В. Гоголя стане фантастичний політ трійки коней, традиція буде продовжена А. Блоком у циклі «На поле Куликовом».

Підсумком міркувань Пушкіна над історією, роллю особистості й народу в ній, моральним змістом історичних подій стала головна, на мій погляд, книга Пушкіна, робота над якою була завершена в 1836 році. «Капітанська дочка» вийшла у світло за місяць до смерті автора. Своєрідність пушкінської історичної прози недооцінили сучасники. На думку Бєлінського, в «Капітанській дочці» зображені «вдачі російського суспільства в царювання Катерини», характер же Гринева критик називає «незначним, безбарвним».

Подібні докори в слабкій розробці характеру головного героя англійські читачі висловлювали В. Скоттові. Айвенго, наприклад, не бореться ні в рядах хоробрих йоменів Локсли (Робіна Гуда), ні в рядах феодалів, захисників замка. Не приймаючи ні ту, ні іншу сторону, він зайнятий порятунком прекрасної Ревекки. Айвенго й Гринев, як говорить знаменитий літературознавець Ю. Лотман, знаходять єдино правильний шлях, піднімають над «жорстоким століттям», зберігаючи гуманність, людське достоїнство й любов до людини, незалежно від приналежності його до того або іншого політичного угруповання. Навіть в «історичній заметілі» Гринев не дозволив собі збитися з дороги, не зрадив у собі людяність. На прикладі жахів пугачовщини Пушкін показує, що «кращі й прочнейшие зміни суть ті, які походять від поліпшення вдач, без усяких насильницьких потрясінь».

Хочеться сказати ще й про те, що поезія історії для Пушкіна була поезією моральної величі, поезією висоти людського духу. От чому історична тема у творчості Пушкіна тісно з’єднується з морально-психологічної. Цей ракурс у висвітленні історичних подій став головним і для Лермонтова, Некрасова, Лева Толстого, А. К. Толстого, автора «Князя Срібного». Традиції Пушкіна-Історика продовжили в XX столітті такі різні письменники, як Твардовский, Шолохов, А. Н. Толстой

Pages: 1 2

Збережи - » Сюжети історичних творів Пушкіна . З'явився готовий твір.

Сюжети історичних творів Пушкіна

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.