Стратегічна розвідка

Історія воєн переконливо свідчить, що тільки там, де ведеться активна й безперервна розвідка, бойові завдання виконуються вчасно й з мінімальними втратами. У той же час причиною багатьох невдач було зневажливе відношення до розвідки. Це неодноразово підтверджувалося в роки Великої Вітчизняної війни й у ході ведення бойових дій у Республіці Афганістан

Сьогодні, коли бойові дії характеризуються високим ступенем маневреності й динамічності, швидкою зміною обстановки, веденням їх на широкому фронті, у високих темпах і на більшу глибину, роль розвідки незмірно зросла. Без рішучих дій її сил і засобів неможливо попередити супротивника в діях, захопити ініціативу, розраховувати на скільки-небудь успішне ведення бою

Відповідно до масштабів своєї діяльності й характером розв’язуваних завдань військова розвідка ділиться на стратегічну, оперативну й тактичну

Стратегічна розвідка ведеться в інтересах підготовки й ведення стратегічних операцій і війни вцелом.

Оперативна розвідка вирішує свої завдання в інтересах армійських і фронтових операцій і боїв

Тактична розвідка ведеться силами й засобами підрозділів, частин і з’єднань в інтересах успішного ведення бою. Вона підрозділяється на військову, артилерійську, радіолокаційну, радіо й радіотехнічну, інженерну, хімічну й повітряну. Оскільки мотострілкові й танкові підрозділи ведуть в основному військову розвідку, то надалі в підручнику питання ведення й організації розвідки будуть розкриватися стосовно до військової розвідки

Розвідувальний орган-це штатне або тимчасово створений підрозділ (група) з необхідними засобами розвідки, призначене для виконання певних розвідувальних завдань

До розвідувальних органів військової розвідки ставляться: спостерігачі, спостережливі пости, дозорні відділення, розвідувальні (бойові розвідувальні), офіцерські розвідувальні дозори, розвідувальні загони, розвідувальні групи, групи для проведення пошуків і розвідувальних засідок

1 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ

Бойовий розвідувальний дозор висилається від батальйону (роти) першого ешелону в складі мотострілкового (танкового) взводу. Він діє перед фронтом або на одному із флангів батальйону (роти) на видаленні, що забезпечує спостереження за ним і підтримку його вогнем, а при відсутності безпосереднього зіткнення із супротивником – до 10 км від своїх підрозділів

На бойовий розвідувальний дозор (БРД) можуть покладати наступні завдання:

своєчасне виявлення підрозділів, що висуваються, супротивника, напрямків руху й рубежів їхнього розгортання (районів зосередження);

визначення приналежності, складу супротивника, його намірів;

виявлення позицій вогневих засобів, особливо протитанкових, опорних пунктів і схованих підступів до них;

установлення ділянок, що обороняються слабко, і розривів у бойових порядках супротивника, а також його загороджень і руйнувань;

визначення характеру й прохідності місцевості, її властивостей, що маскують,

Завдання БРД ставить особисто командир батальйону (роти) на місцевості або по карті. По карті завдання ставиться звичайно при діях взводу в умовах відсутності безпосереднього зіткнення із супротивником і в сторожовій охороні. При недоліку часу завдання може бути поставлена по радіо.

Способи дій БРД визначаються завданням і залежать від обстановки й характеру місцевості. Уміло застосовуючись до місцевості, не вплутуючись у бій з підрозділами супротивника, використовуючи розриви й проміжки в його бойових порядках, БРД швидко й потай виходить на зазначений напрямок або в район. Уперед на відстань зорового зв’язку періодично (у міру необхідності) висилається дозорне відділення (танк), за яким установлюється безперервне спостереження. Основні сили БРД повинні бути готові в будь-який момент підтримати його вогнем

У тих випадках, коли неможливо вести спостереження за супротивником з машини, командир БРД організує спостереження, роблячи спешивание. При веденні спостереження з машини (або спішившись) взвод може розташовуватися в лінію на фронті 200 і більше метрів. Це робиться для того, щоб щонайкраще використовувати місцевість, забезпечити скритність дій і для огляду місцевості в більше широкій смузі

Пересування БРД здійснює від одного схованого місця до іншого, при цьому швидкість руху повинна відповідати обстановці й темпу настання своїх підрозділів. У тих випадках, коли дії супротивника являють безпосередню загрозу для наступаючих підрозділів, БРД наносить супротивникові поразка вогнем і затримує його висування, а з переходом своїх підрозділів в атаку може діяти спільно сними.

В обороні при відсутності безпосереднього зіткнення із супротивником БРД вказується рубіж (пункт), вийшовши на який, він розташовується потай і організує спостереження за шляхами ймовірного руху супротивника. БРД повинен вчасно виявити місце розташування супротивника, склад,

характер дій, час і напрямок висування в першу чергу танкових частин, місця розгортання, позицій систем високоточної зброї й артилерії, місця розташування пунктів керування, других ешелонів, резервів і інших об’єктів

Окремі машини, бронетранспортери й невеликі групи супротивника БРД знищує вогнем із засідки й захоплює полонених і документи. З підходом головних сил супротивника дозор відходить у розташування своїх підрозділів по паралельному маршруті, ведучи безперервне спостереження за супротивником і виявляючи його склад і рубежі розгортання. У настанні дозор сміло проникає в глибину оборони супротивника, виявляє розташування його опорних пунктів, вогневих засобів, особливо протитанкових, наявність і характер фортифікаційних споруджень і загороджень, у тому числі місця установки ядерних хв, визначає координати систем високоточної зброї, вогневі позиції артилерії, місця розташування танків, пунктів керування, райони розташування й напрямку висування резервів

При виявленні загороджень і перешкод командир БРД доповідає про це командирові батальйону, установлює, чи обороняються вони супротивником, і залежно від обстановки переборює перешкода (загородження) або відшукує обхід. Переборовши його, дозор продовжує виконувати завдання

Дозор вступає в бій лише при раптовій зустрічі із супротивником, а також у випадку, коли виконати поставлене завдання іншими способами не представляється можливим. У деяких випадках для одержання необхідних відомостей дозор може викликати вогонь на себе

У ході виконання завдання БРД залежно від обстановки може влаштовувати розвідувальні засідки

При виявленні засобів ядерного нападу й високоточної зброї БРД повинен, якщо дозволяє обстановка, знищити їх і тільки після цього продовжувати виконання бойового завдання

При виконанні завдання командир взводу періодично у встановлений час доповідає про результати розвідки командирові батальйону (роти), а важливі негайно.

По закінченні розвідки взвод, що діє в БРД, приєднується до свого батальйону й діє разом з ним або зосереджується в зазначеному районі

Висновок: При відпрацьовуванні 1-го навчального питання, я усвідомив, що БРД

є самостійною бойовою одиницею, що виконує завдання по розвідці, а також по знищенню найбільш важливих об’єктів супротивника в його тилу. Як правило в БРД виділяється мсв (тв) діючий на видаленні 10 км від своїх підрозділів. У тил супротивника проникає як правило через фланги, стики, а також використовуючи потайливі й маскувальні властивості місцевості. Розвідку веде всіма відомими способами (спостереження, підслуховування, наліт, засідка й ін.). У бій БРД вступає як правило при раптової зустрічі із супротивником, а так само тоді, коли іншими способами поставлені завдання виконати не можна. Зв’язок з вищестоящим начальством у строго певному часі, а при гострій потребі – негайно. Після виконання завдання БРД приєднується до свого батальйону або зосереджує в зазначеному районі

2 навчальне питання

Pages: 1 2 3

Збережи - » Стратегічна розвідка . З'явився готовий твір.

Стратегічна розвідка

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.