Співвідношення карного права й релігії

У першу чергу хотілося б відзначити основні шляхи дослідження в даній дипломній роботі. Отже, основна мета дипломної роботи розкрити зміст і сутність двох категорій – карного права й релігії, а також взаємозв’язок між ними, оцінити їхній вплив на суспільні явища, ступінь ефективності цього впливу. Загальним завданням є вивчення цих двох понять і вироблення особистої думки. Оскільки тут переплітаються наука й мораль, дипломна робота містить філософські, кримінально-правові, кримінологічні, соціологічні, релігійні й інші погляди. Зачіпається також соціальне значення цих двох категорій, ступінь ефективності в області досягнення поставлених перед ними цілей. Особливості досконалості й недоліки

А також соціальні й кримінально-правові явища, обумовлені існуванням карного права й релігії. Яким образом ці дві категорії історично впливали на становлення, спільне існування один одного. Співвідношення карного права з різними религиями. Їхні методи впливу на суспільні відносини. А також кримінально-правові системи, історичним базисом яких є релігія. Проблеми існування карного права з різними религиями. Можливі шляхи дозволу, засновані на власній думці. Також зачіпаються питання спільного існування декількох религий у рамках однієї держави, їхній спільний вплив на систему карного права й суспільні відносини, охоронювані карним правом

Дана тема дипломної роботи залучила мене тим, що вона фактично не вивчається в рамках курсу Карного права, хоча на мій погляд вивчення відповідної проблеми має величезне значення в досягненні тих цілей, які коштують не тільки перед карним правом, але й перед суспільством і державою в цілому. Однак увага на це приділяється лише поверхово. Складність полягає в тім, що релігія й карне право є абсолютно різними категоріями, але все-таки мають зв’язок, що рідко бачать юристи й ті, чия сфера є – богослужіння. Свідомість кожного з них пронизано певною системою знань і ідей, які, загалом, мають протиріччя. Тому я думаю, що зв’язок між цими категоріями губиться у свідомості цих людей. На мій погляд релігія й карне право повинні становити єдине ціле суспільне явище й вивчатися більш заглиблено. Що ця за зв’язок і в чому вона полягає? – питання, які також мене цікавлять, і на які я спробую відповісти в рамках дипломної роботи. Я не ставлю своїм завданням відстояти правову або моральну (релігійну) точку зору, а буду розглядати ці речі об’єктивно. Також постараюся (наскільки це можливо) зберегти кримінально-правовий підхід до написання даної дипломної роботи. Але, з огляду на специфіку сутності карного права й релігії, вважаю за доцільне підходити творчо й іноді використовувати історичні, філософські, політичні, соціальні, релігійні, наукові погляди в рішенні завдань, поставлених мною в рамках дипломної роботи. Тому може спостерігатися деяка розмитість кримінально-правового підходу, тому що, тільки застосовуючи кримінально-правовий метод написання диплома, я не бачу шляхи дозволу проблем існування, розглянутих тут категорій – карного права й релігії

Для більше глибокого розуміння сутності речей вважаю за доцільне визначити поняття Карного права й релігії, хоча б поверхово. Отже, що ж таке “Карне право”? З юридичної або наукової точки зору карне право – це галузь права, норми якої встановлюють принципи кримінальної відповідальності, застосування покарань за злочини, визначають конкретні діяння, які є злочинами й міри покарання за них. Можна подивитися на карне право як на сукупність юридичних норм, що містять принципи, підстави кримінальної відповідальності, сукупність складів злочинів, основні міри покарання, принципи призначення покарання. Однак існують і інші філософські погляди, відповідно до яких карне право – це примусовий захід. Держава намагається захистити себе й суспільство від злочинних зазіхань використовуючи при цьому карне право, як примусовий захід, створює певний апарат примуса. Вся ця структура дозволяє певним чином домогтися зниження рівня злочинності, якоюсь мірою убезпечити суспільство від не бажаного впливу на суспільні відносини. Тобто основними завданнями карного права є – охорона прав і воль людини й громадянина, власності, громадського порядку й суспільної безпеки, навколишнього середовища, конституційного ладу РФ від злочинних зазіхань, забезпечення миру й безпеки людства, а також попередження злочинів. (Ст 2 КК. РФ) Все це “досягається” шляхом закріплення в праві певних діянь (дій або бездій) за які передбачається кримінальна відповідальність у вигляді певного покарання

Релігія у своїй сутності є більше широкою категорією й не обмежується тими цілями й завданнями, які коштують перед карним правом. Слово релігія походить від латинського religio, що в перекладі означає побожність, святиня, предмет культу. Існують також різні поняття релігії. Релігія – світогляд і світовідчування, а також відповідне поводження й специфічні дії (культ) заснований на вірі в існування бога або богів, надприродного; фантастичне відбиття в головах людей тих зовнішніх сил, які панують над ними в їхньому повсякденному житті – відбиття, у якому земні сили приймають форму неземних. Однак поняття ц не єдине, оскільки містить у собі елементи атеїзму. Кожна певна релігія, кожне вірування є в той же час відомий спосіб мислення; адже жодна людина не може вірити в те, що суперечить його образу думки й поданням. Для людини, що вірує в чудеса, чудо не є щось суперечному розуму; воно, навпаки, здається йому цілком природним наслідком божественної всемогутності, що теж є в його очах зовсім природним поданням. Людина віруючий уважає воскресіння мертвих таким же зрозумілим і природним явищем, як схід сонця після його заходу, як пробудження весни після зими й поява рослин з кинутих у землю насінь. Віра й релігія особливо суперечать розуму тільки там, де порушується гармонія між думками й почуттями людини і його вірою й де, отже, віра перестає бути непорушної для людини істиною. Тому віра є основним регулятором поводження людини. І на мій погляд, має на меті створити найбільш гармонічні суспільні відносини, впливаючи через мораль і моральність. Існують думки, що релігія це є спосіб захоплення свідомості людей і в такий спосіб спосіб здійснення влади одного класу над іншим. Історично траплялася й так, коли релігія використовувалася з метою здійснення влади одного класу над іншим, але з іншої сторони релігійна культура завжди зберігала нормальне суспільне поводження людей і навіть більше того розвивала ці суспільні відносини. Це було ще тоді, коли право практично не існувало. Тому значення й сутність релігії можна добре подивитися, занурившись у глиб історії держави й права

Яким образом релігія співвідноситься з карним правом? Я думаю, насамперед, у тім, що вони переслідують суспільно-корисні цілі. І те й інше намагається відгородити суспільство від небажаного внутрішнього впливу, що може його зруйнувати. Відмінність спостерігається в тім, що в карному праві ця мета є безпосередньою. Тобто карне право безпосередньо займається тим, щоб убезпечити суспільство від злочинних зазіхань. У релігії ж ця мета є як би складовою частиною, і сприймається як належне. Відмінність також спостерігається в методі досягнення поставлених перед ними цілей. Карне право використовує імперативний метод, у той час як релігія використовує метод впливу на свідомість людини, шляхом пояснення істини й сутності речей, які людина протягом свого життя намагається зрозуміти. Ви коли-небудь замислювалися про сенс життя? Але як правило ніхто не знаходив задовільної відповіді на це питання. А також на ряд інших питань, які не мають досить обґрунтованих пояснень. Релігія, як правило, знаходить шляхи пояснення й тому опановує свідомістю людей. Хоча це й не завжди відбувається. Тому релігійний метод впливу більше ефективний, чим правовий. Спробую це довести. У чому ж все-таки перевага релігійного методу впливу у відмінності від кримінально-правового. Кримінально правовий, як вплив на свідомість використовує шлях покарання за певні злочини. Основними цілями покарання є – відновлення соціальної справедливості, виправлення засудженого, попередження здійснення нових злочинів. Тут у мене відразу виникає питання: “Що таке соціальна справедливість?”

При спробі знайти на нього відповідь я зштовхнувся із множинністю поглядів. У радянській енциклопедії існує поняття, що соціальна справедливість – це категорія морально-правової й соціально-політичної свідомості, поняття про належний, пов’язане з історично мінливими поданнями про невід’ємні права людини. Містить вимога відповідності між реальною значимістю різних індивідів (соціальних груп) і їхнім соціальним станом, між їхніми правами й обов’язками, між діянням і воздаянием, працею й винагородою, злочином і покаранням і т.п. Невідповідність у цих відносинах оцінюється як несправедливість

Pages: 1 2

Збережи - » Співвідношення карного права й релігії . З'явився готовий твір.

Співвідношення карного права й релігії

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.