Сили спеціальних операцій США

У якості одного з найбільш діючих військових інструментів, використовуваних для посилення свого політичного й військового впливу за рубежем, головним чином у країнах “третього миру” , американське керівництво розглядає сили спеціальних операцій

По визначенню представників міністерства оборони США, сили спеціальних операцій (ССО) американських збройних сил являють собою спеціально створені, навчені й оснащені формування сухопутних військ, ВВС і ВМС, призначені для рішення специфічних завдань в інтересах досягнення військових, політичних, економічних і психологічних цілей на територіях, що належать або захоплених іноземними державами, а також у географічних районах представляють для США особливий політичний інтерес. Ці формування перебувають у постійній готовності до негайного використання як у військове, так і в мирний час і можуть виконувати поставлені завдання разом із силами суспільного значення й самостійно. Дуже часто, якщо це викликано політичними й військовими міркуваннями, дії сил спеціальних операцій є нелегальними, носять таємний характер і перебувають під безпосереднім контролем вищого військового керівництва. Уважається, що успіх заходів, проведених, як правило, автономно, залежить від якості їхнього розвідувального забезпечення й можливості залучення до них місцевого населення

До кінця 70-х років діяльність ССО була зосереджена на забезпеченні стабільності бажаних США режимів і усуненні урядів і політичних сил, що перешкоджала реалізації регіональних інтересів американського імперіалізму. Повсюдне нарощування військової присутності за рубежем викликали активізацію в 70-х – 80-х роках терористичної діяльності, спрямованої проти американських громадян, установ і об’єктів за рубежем, що мають головним чином військову приналежність. У цьому зв’язку в 80-е роки протидія тероризму стало однієї з основних функцій ССО.

Останнім часом формування ССО залучаються також до боротьби з наркобізнесом і іншими видами організованої злочинності національного й міжнародного масштабу. Проведений міністерством оборони США аналіз досвіду бойового використання ССО в 1980 – 1985 роках, привів до істотних структурних змін цього особливого компонента збройних сил

По оцінці американського командування, головним недоліком ССО була їхня розрізненість, підпорядкованість залежно від цільового призначення штабам видів збройних сил, відсутність органів, які на постійній основі могли б здійснювати планування й керування їх комплексним оперативним використанням. У цьому зв’язку основні реорганізаційні заходи, проведені в плині 80-х років, включали:

1982-й – відомість всіх сил спеціальних операцій регулярних сухопутних військ у єдине командування спеціальних операцій, підпорядковане командуванню сухопутних військ на континентальній частині США;

1983-й – створення командування спільних спеціальних операцій, фактично – штабу оперативного з’єднання сил спеціальних операцій американських збройних сил, підпорядкованого КНШ;

1987-й – створення об’єднаного командування спеціальних операцій з оперативним підпорядкуванням йому всіх формувань спеціальних операцій, що дислокуються на території США, а також командування спільних спеціальних операцій, установа посади помічника міністра оборони по спеціальних операціях і конфліктам низької інтенсивності;

1988-й – створення на правах основного (підпорядкованого безпосередньо штабу виду збройних сил) командування спеціальних операцій ВМС із включенням у його склад всіх відповідних формувань регулярних сил і резерву й передачею в його ведення питань будівництва, бойової підготовки й матеріально-технічного забезпечення цього роду сил;

1989-й і 1990-й – створення аналогічних командувань у сухопутних військах і ВВС.

У цей же період сформовані штаби командувань спеціальних операцій у складі об’єднаних командувань збройних сил США в стратегічні зонах

Основу ССО становить об’єднане командування спеціальних операцій. Його штаб розміщений на авіабазі ВВС Мак-Дилл (штат Флорида) , чисельність особового складу штабу більше 500 чоловік

Командування спільних спеціальних операцій постійного складу не має. Основне його призначення – розробка оптимальних варіантів комплексного використання цих сил у ході рішення раптово виникаючих завдань

Всі формування спеціальних операцій, що постійно дислокуються на іноземних територіях, перебувають у підпорядкуванні головнокомандуючих збройними силами США у відповідних стратегічні зонах

Головнокомандуючий об’єднаним командуванням спеціальних операцій (генерал або адмірал) призначається президентом США зі схвалення сенату. В обов’язку головнокомандуючого входить:

розробка концепції, стратегії й тактики використання ССО;

розробка рекомендацій і речень по будівництву й фінансуванню командування; контроль за витратою фінансових засобів, виділених на будівництво й використання ССО (у складі даного, а також інших об’єднаних командувань) ;

організація бойової підготовки частин і підрозділів командування, індивідуальної підготовки особового складу;

забезпечення оперативної сумісності формувань і озброєння ССО;

формування потреб і подача заявок на розвідувальне забезпечення спеціальних операцій

контроль за службовим і професійним ростом офіцерських кадрів; забезпечення бойової готовності підпорядкованих сил і засобів; контроль за станом готовності ССО в складі об’єднаних командувань у стратегічних зонах; організація розробок і закупівель спеціалізованого озброєння й техніки, що відповідає майна й засобів МТО; Під спеціальними операціями розуміються наступні види діяльності:

Рейдові операції – це обмежені по масштабі, часу, завданням і місцю, проведені на території супротивника (як правило в глибокому тилу) акції по захопленню, знищенню або висновку з ладу яких або важливих об’єктів, а також ліквідації або захопленню з наступною доставкою на свою територію певних посадових осіб, документів, зразків зброї й техніки

Стратегічна розвідка припускає збір даних про можливості, наміри, реального або ймовірного супротивника в заданому географічному районі

Під організацією партизанських дій розуміється діяльність, спрямована на створення за участю проамерикански настроєного місцевого населення партизанських формувань, їхнє навчання, оснащення необхідним озброєнням і майном, а також підготовку й проведення ними антиурядових бойових операцій або заходів диверсійно-підривного й розвідувального характеру. Бойові партизанські операції передбачається здійснювати у воєнний час в інтересах американських угруповань військ і сил на ТВД із метою завдання збитків військам і об’єктам супротивника в його оперативному й стратегічному тилу

Диверсійно-підривна діяльність може вестися як у військове, так і мирний час. Вона являє собою сукупність спланованих по місцю, часу й завданням політичних акцій, спрямованих на дестабілізацію або скинення неугодної Сполученим Штатам влади, а також заходів щодо знищення або висновку з ладу елементів оборонного потенціалу даної держави

Допоміжні заходи щодо забезпечення рейдових операцій мають на увазі потайливу евакуацію підрозділів ССО з операційних зон після виконання ними поставлених завдань

Допомога іноземним державам у забезпеченні їхньої внутрішньої безпеки припускає рішення організаційних питань або особиста участь у заходах, спрямованих на запобігання або придушення в даній країні антиурядових виступів, підривної діяльності або повстанського руху, здійснюваних силами внутрішньої опозиції

Боротьба з тероризмом включає заходу щодо звільнення захоплених заручників, запобіганню терористичних актів, пошуку й знищенню груп і ліквідації баз терористичних організацій

Гуманітарна допомога виявляється якій-небудь іноземній державі силами й засобами міністерства оборони США з метою подолання наслідків стихійного лиха, технологічної катастрофи або воєнних дій

Pages: 1 2

Збережи - » Сили спеціальних операцій США . З'явився готовий твір.

Сили спеціальних операцій США

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.